Strona główna  /  Kronika Federacji

Kronika Federacji

„Co dalej z synodem?” - konferencja o. Adama Schulza SJ

Podczas Spotkania Plenarnego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich 19 listopada 2022 r. o. Adam Schulz SJ, przewodniczący ORRK, wygłosił konferencję zatytułowaną: „Co dalej z synodem?” W poprzednim serwisie zamieściliśmy pierwszą część tego wystąpienia. Oto obszerne fragmenty części drugiej: 4. Jak pogłębić synodalność w ruchach? Więcej...

Materiały przygotowane przez Ośrodek Formacji Sodalicji Mariańskich

Do sodalicji wysłany został materiał przygotowany przez Ośrodek Formacji Sodalicji Mariańskich. Nawiązując do hasła obecnego roku duszpasterskiego: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, są to teksty, które mogą pomóc w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące Kościoła. Więcej...

Konferencja „Co dalej z Synodem”

Na wspomnianym spotkaniu ORRK 19 listopada konferencję „Co dalej z Synodem” wygłosił o. Adam Schulz SJ, przewodniczący ORRK. Oto obszerny fragment jego wystąpienia: „Synodalność jest wyrazem doświadczenia Kościoła rozumianego jako Lud Boży, jako Communio (wspólnota). W synodalności chodzi o włączenie wszystkich członków Ludu Bożego [...] Więcej...

Kwartalnik sodalicyjny Sodalis Marianus

Ukazał się kolejny (4/2022) numer naszego kwartalnika sodalicyjnego Sodalis Marianus. Po latach budowy, zbierania funduszy, wielu koniecznych kontrolach, odbiorach, uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku naszej szkoły sodalicyjnej przy ul. Chłodnej w Warszawie. Jest to, co trzeba koniecznie podkreślić, dokończenie dzieła rozpoczętego przez ks. prał. Tadeusza Uszyńskiego. Jak wyglądają wnętrza nowej szkoły? Jak się podobają uczniom i nauczycielom? O tym możemy przeczytać w tekście „Szkoła przy ul. Chłodnej”. Anna Laszuk zabiera nas do Miasta Pani Maryi, czyli Wschowy w województwie lubuskim. W tej starej, sięgającej [...] Więcej...

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, swoje święto patronalne obchodziły niektóre Sodalicje Mariańskie w Polsce. Jedną z nich była Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze, która zgromadziła się 8 grudnia w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Mszy św., której przewodniczył moderator o. Marcin Minczyński. W homilii o. Marcin zwrócił uwagę, że kiedy Adam i Ewa, zwiedzeni podstępem szatana i ulegając jego namowie, odrzucają Boga, ukrywają się. Wtedy Bóg stawia fundamentalne pytanie: Gdzie jesteś? Więcej...

Adwentowy dzień skupienia dla Sodalicji Mariańskich

Adwentowy dzień skupienia dla Sodalicji Mariańskich odbył się 3 grudnia w siedzibie Ośrodka Formacji Sodalicji Mariańskich przy ul. Chłodnej w Warszawie. Zebrała się spora grupa sodalisek i sodalisów, dla których ważne było, aby poprzez pracę duchową dobrze przeżyć Adwent. Wszystkich uczestników powitał dyrektor Ośrodka br. Jose Ignacio Iglesia Puig, który prowadził całość spotkania. Więcej...

Spotkane Plenarne Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Podczas Spotkania Plenarnego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich (ORRK) 19 listopada 2022 r. przyjęci zostali nowi członkowie ORRK: Rycerze Kolumba oraz Ruch Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretki”. Jednocześnie podczas tego spotkania odbyły się wybory do nowego Zespołu Koordynującego ORRK. Na kolejną czteroletnią kadencję wybrana została m.in. sodaliska Regina Pruszyńska. Serdecznie gratulujmy! Więcej...

Rekolekcje adwentowe dla uczniów naszych szkół sodalicyjnych

Rekolekcje adwentowe dla uczniów naszych szkół sodalicyjnych odbyły się w Niepokalanowie. Uczniowie podzieleni byli na dwie grupy. Pierwszą stanowiły klasy siódme i ósme podstawówki, a drugą klasy pierwsza i druga liceum. Każda grupa realizowała bardzo podobny program. Temat rekolekcji brzmiał: „Eucharystia źródłem radości”. – Ale rozmawialiśmy również o innych sakramentach, nie tylko o Eucharystii. Więcej...

Msza św. za zmarłych moderatorów i członków Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze

25 listopada br. w XVII-wiecznych kryptach w podziemiach Kaplicy Matki Bożej odprawiona została Msza św. za zmarłych moderatorów i członków Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze. Tegoroczna Msza św. zbiegła się z 39. rocznicą reaktywacji sodalicji jasnogórskiej, a odprawiał ją moderator o. Marcin Minczyński OSPPE. Po Mszy św. odbyło się spotkanie, na którym członkowie otrzymali  [...] Więcej...

Proces beatyfikacyjny o. Józefa Andrasza

Rozpoczął się proces beatyfikacyjny o. Józefa Andrasza, jezuity, sodalisa, pierwszego i ostatniego kierownika duchowego św. Faustyny Kowalskiej. Mógłby być patronem kierowników duchowych, bo towarzyszył, z wielką roztropnością, wielu penitentom na drodze życia duchowego. Pełnił posługę spowiednika i kierownika duchowego m.in. bł. Anieli Salawy, czy bł. Marii Klemensy Staszewskiej. Z prowadzonej przed wojną we Lwowie przez o. Andrasza Sodalicji Mariańskiej wyszedł ks. prof. Henryk Mosing, naukowiec, lekarz i potajemny ksiądz w Związku Sowieckim, obecnie kandydat na ołtarze. W „Dzienniczku” św. siostry Faustyny Kowalskiej o. Andrasz jest najczęściej [...]  Więcej...

Nowy budynek szkoły przy ul. Chłodnej w Warszawie

Po wielu latach budowy, zbierania funduszy, wielu kontrolach i długotrwałych odbiorach 1 września br. uczniowie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji SM wreszcie rozpoczęli naukę w nowym budynku szkoły przy ul. Chłodnej w Warszawie. Jak wyglądają jego wnętrza? Jak się podobają uczniom i nauczycielom? Zapraszamy na zwiedzanie nowego budynku. Więcej...