Strona główna  /  Kronika Federacji

Kronika Federacji

Warszawa, Wielkanoc 2021

"Z Chrystusem, naszą Paschą, wszystko jest możliwe!"

św. Jan Paweł II

Życzenia świąteczne dla Księży Moderatorów, Sodalisek i Sodalisów
 Trwa Rok Jubileuszowy 450-lecia obecności Sodalicji Mariańskich na ziemiach polskich, który odbywa się pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski. Zapraszamy sodalicje do wspólnotowej, comiesięcznej modlitwy pomocnej w duchowym przeżyciu tego jubileuszu. Więcej...

 Ukazał się najnowszy (1/2021) numer naszego kwartalnika sodalicyjnego Sodalis Marianus. Nawiązujemy w nim do obchodzonego Roku Jubileuszowego 450 lat istnienia Sodalicji Mariańskich w Polsce. Patronem naszego świętowania jest, obok bł. Reginy Protmann, św. Andrzej Bobola. Zachęcamy do lektury obszernego tekstu Reginy Pruszyńskiej, która przybliża postać tego wybitnego jezuity, sodalisa, męczennika, który oddał życie za wiarę. Z okazji Roku Jubileuszowego rozpoczynamy nowy cykl[...] Więcej...

 Z radością informujemy, że w sobotę 29 maja br. w Warszawie święcenia kapłańskie przyjmie diakon Mateusz Mickiewicz, absolwent naszego Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce. Cieszymy się i jesteśmy dumni z tego faktu, że m.in. dzięki formacji w naszej szkole, zrodziło się w nim powołanie do kapłaństwa. Jest to także dla nas zobowiązanie do szczególnej modlitwy za tego kapłana, aby współpracując z łaską Bożą, przynosił dobre owoce służby Bogu i ludziom. Więcej...

 Zarząd Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce, przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego, otrzymał wiele życzeń i pozdrowień od Pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce. Oto fragmenty niektórych życzeń: Więcej...

 Kontynuujemy cykl, w którym, z okazji Roku Jubileuszowego 450-lecia Sodalicji Mariańskich w Polsce, opisujemy niektóre najważniejsze osoby, wspólnoty, miejsca i wydarzenia związane z historią sodalicji na ziemiach polskich. W poprzednich odcinkach przedstawiliśmy już zakon  jezuitów [...] Więcej...

 22 marca br. został wybrany nowy Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich z siedzibą w Warszawie. Z radością i satysfakcją chcemy powiadomić, że w skład nowego Zarządu weszły następujące osoby: Beata Zaborowska Prezes, Ewa Daniluk Wiceprezes, Wojciech Walicki Skarbnik. Więcej...