Strona główna  /  Kronika Federacji

Kronika Federacji

1% podatku

 Wszystkich naszych drogich Ofiarodawców, którzy tradycyjnie przekazują 1% podatku na rzecz Towarzystwa Przyjaciół naszych Szkół sodalicyjych, uprzejmie prosimy, aby w tym roku, wyjątkowo, przekazali 1% podatku np. na Caritas Polska i pomoc dzieciom z Ukrainy.

Ogólnopolskie rekolekcje sodalicyjne

 Przypominamy, że ogólnopolskie rekolekcje sodalicyjne odbędą się w tym roku, jeśli Pan Bóg pozwoli, w dniach od 30 czerwca do 3 lipca (czwartek-niedziela) w Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Werbistów w Chludowie koło Poznania. Zarząd Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce ustalił koszt rekolekcji na 480 zł od osoby (w tym: koszty organizacyjne, noclegi, wyżywienie). Więcej...

Wielkopostny dzień skupienia dla Sodalicji Mariańskich

 Wielkopostny dzień skupienia dla Sodalicji Mariańskich odbył się 2 kwietnia w Niepokalanowie. Wzięło w nim udział kilkanaście osób. Oprócz modlitwy i konferencji był czas na wspólny spacer, rozmowy, dzielenie się doświadczeniem. Po modlitwie porannej uczestnicy [...] Więcej...

Propozycje spotkań sodalicyjnych

 Proponujemy, aby na naszych spotkaniach sodalicyjnych podjąć rozważania dotyczące Eucharystii, gdyż stanowi Ona centrum trzyletniego programu duszpasterskiego. Formacyjne spotkania sodalicyjne mogą być poświęcone pogłębieniu zagadnień dotyczących misterium obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii. W broszurze, która została wysłana do wszystkich Sodalicji Mariańskich, zawarte są sugerowane teksty modlitw i rozważań na najbliższe miesiące. Jest tam siedem tematów skupionych w dwóch blokach. Więcej...

Pomoc Ukrainie

 Od samego początku wojny na Ukrainie członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich bardzo aktywnie pomagają cierpiącym z powodu tej wojennej agresji. Jak podaje najnowszy serwis Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich spośród różnych form i działań pomocowych można wymienić: otwarcie swoich domów dla osób z Ukrainy [...] Więcej...

Katolicki Zespół Edukacyjny - pomoc Ukrainie

 Katolicki Zespół Edukacyjny Federacji Sodalicji Mariańskich na różne sposoby pomaga ofiarom wojny na Ukrainie. W naszej szkole obecnie uczy się pięcioro uczniów, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny. Pochodzą z Kijowa, Lwowa i Łucka. Ukraińscy uczniowie, którzy muszą uczyć się języka polskiego, zostali objęci w naszej szkole opieką [...] Więcej...

Wizyta Ojca Emilio de Cardenas oraz Brata Jose Iglesia Puig

 Ojciec Emilio de Cardenas oraz Brat Jose Iglesia Puig byli 19, 20 i 21 marca gośćmi parafii Matki Bożej Fatimskiej w Nowej Wsi Przywidzkiej w archidiecezji gdańskiej. Marianiści przebywali tam na zaproszenie Księdza Proboszcza Piotra Zielezińskiego oraz Państwa Gabrieli i Jana Kosiedowskich, sodalisów i miejscowych parafian. W niedzielę 20 marca o. Emilio głosił kazania na wszystkich [...] Więcej...

Zaproszenie na spotkanie formacyjne

 Serdecznie zapraszamy kandydatów i aspirantów ze wszystkich Sodalicji Mariańskich w Polsce na spotkanie formacyjne, które odbędzie się 23 kwietnia 2022 r. (sobota), w godzinach 10.00-16.00, w siedzibie naszych szkół sodalicyjnych przy ul. Ogrodowej 3A w Warszawie. Będzie to doskonała okazja do zapoznania się z istotą ślubowania i przyrzeczenia sodalicyjnego, wzajemnego poznania się i dzielenia. Spotkanie, na prośbę Zarządu, organizuje Ośrodek Formacji Sodalicji Mariańskich pw. Matki Bożej i bł. Józefa Wilhelma Chaminade. Więcej...