Strona główna  /  Kronika Federacji

Kronika Federacji

 Rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. Proponujemy, aby był to również początek nowej tematyki w pracy formacyjnej naszych wspólnot sodalicyjnych. Do wszystkich Sodalicji Mariańskich została już wysłana broszura zawierająca sugerowane teksty modlitw i rozważań na najbliższe miesiące. Więcej...

 Kontynuujemy cykl, w którym z okazji Roku Jubileuszowego 450-lecia Sodalicji Mariańskich w Polsce, opisujemy najważniejsze wspólnoty, osoby, miejsca i wydarzenia związane z historią sodalicji na ziemiach polskich. Poprzedni odcinek zakończyliśmy w momencie przywrócenia działalności Sodalicji Mariańskiej w Polsce, które nastąpiło jesienią 1980 roku. Prymas Stefan Wyszyński zlecił ówczesnemu krajowemu duszpasterzowi akademickiemu i rektorowi kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie, ks. prałatowi Tadeuszowi Uszyńskiemu [...] Więcej...

 Kontynuujemy cykl, w którym z okazji Roku Jubileuszowego 450-lecia Sodalicji Mariańskich w Polsce, opisujemy najważniejsze wspólnoty, osoby, miejsca i wydarzenia związane z historią sodalicji na ziemiach polskich. Intensywny i pełen rozmachu powojenny ruch sodalicyjny został zahamowany w 1949 roku. Władze państwowe wydały dekret o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach. Na jego mocy stowarzyszenia katolickie miały być rejestrowane [...]  Więcej...

 10 listopada br. Stanisław Michnowski, Sodalis Marianus, Powstaniec Warszawski, wielki patriota, wybitny geofizyk, odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, obchodził 103. rocznicę urodzin! Panu Stanisławowi serdecznie gratulujemy, życzymy wielu łask Bożych, pokoju i nadziei [...]  Więcej...
 Trwa Rok Jubileuszowy 450-lecia obecności Sodalicji Mariańskich na ziemiach polskich, który odbywa się pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski. Zapraszamy sodalicje do wspólnotowego odmówienia nabożeństwa jubileuszowego. Sugerowany na listopad temat miesiąca to: „Z Maryją dziękujemy za polskich: świętych, błogosławionych, służebnice i sług Bożych związanych z sodalicją". Więcej...

 W poprzednim odcinku napisaliśmy, że natychmiast po zakończeniu działań  wojennych sodalicje zaczęły nie tylko odradzać się, ale szybko rozwijać. Największy dynamizm przejawiały sodalicje akademickie, mające świadomość, że są odpowiedzialne za przygotowanie twórczej, katolickiej inteligencji, współodpowiedzialnej za Kościół. Formalnie odrębne, w praktyce pracowały razem, realizując jeden, wspólnie ustalany program formacyjny i tworząc zespół bliskich przyjaciół.    Więcej...

 Trwa Rok Jubileuszowy 450-lecia obecności Sodalicji Mariańskich na ziemiach polskich. Przypominamy tekst specjalnej modlitwy jubileuszowej, którą proponujemy odmawiać jak najczęściej, może nawet codziennie:  „Boże, Ojcze Miłosierdzia, tak umiłowałeś świat, że dałeś swego Jednorodzonego Syna, aby umierając i zmartwychwstając zwyciężył grzech i dał nam zbawienie. Więcej...