Witamy w oficjalnym serwisie

Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce

II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny - intencja na luty

Aby Wielki Post stał się czasem spotkania z miłosierdziem Bożym osób poszukujących Boga.

II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny - intencja na marzec

O większą troskę o nasze małe Ojczyzny i aktywny udział w wyborach samorządowych.

1,5% podatku

Bardzo serdecznie prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o odpisanie 1,5% podatku dochodowego na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich. Tradycyjnie bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w poprzednich latach przekazywali nam odpis swojego podatku. Dzięki temu możemy nie ustawać w zapewnianiu uczniom i nauczycielom coraz lepszych warunków do nauki i pracy. Dzięki państwa dobrej woli, hojności, ciągle modernizujemy budynek szkolny przy ul. Ogrodowej w Warszawie, a także unowocześniamy nowy budynek naszej szkoły przy ul. Chłodnej. Więcej...

Dzień skupienia dla Sodalicji Mariańskich

Dzień skupienia dla Sodalicji Mariańskich przed Wielkim Postem odbył się 3 lutego br. w siedzibie Ośrodka Formacji Sodalicji Mariańskich przy ul. Chłodnej w Warszawie. Spora grupa sodalisek i sodalisów pragnęła poprzez pracę duchową dobrze przygotować się do Wielkiego Postu. Wszystkich uczestników powitał dyrektor Ośrodka br. Jose Ignacio Iglesia Puig, który przyjechał do nas z Rzymu, z czego ogromnie się cieszyliśmy. Skupienie rozpoczęło się o godz. 15.00 Koronką [...]  Więcej...

Rekolekcje SM i wspólnoty FZŚ przy Jasnej Górze

Wszystkich zainteresowanych i chętnych zapraszamy na

REKOLEKCJE SODALICJI MARIAŃSKIEJ i WSPÓLNOTY FZŚ PRZY JASNEJ GÓRZE AD 2024

W Maryjnej szkole uczestnictwa we wspólnocie Kościoła

Więcej...

Sodalicyjna pielgrzymka do Rzymu

Z radością informujemy, że w grudniu 2024 wybieramy się z sodalicyjną pielgrzymką do Rzymu. Samolotowa pielgrzymka planowana jest w dniach od 4 do 9 grudnia. 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia chcemy bezpośrednio uczestniczyć w głównych wydarzeniach tego dnia, którym tradycyjnie przewodniczy Ojciec Święty pod pomnikiem Niepokalanie Poczętej Maryi na Placu Hiszpańskim.W programie pielgrzymki zaplanowana jest również m.in. Więcej...

Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich (ORRK)

Do ponownego odkrycia nauki społecznej Kościoła zachęca Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich (ORRK). W najnowszym Biuletynie ORRK czytamy, że po ostatnich wyborach do parlamentu zachodzą w naszej Ojczyźnie zmiany, co jest zjawiskiem normalnym. „Ważne jest to, aby katolicy angażujący się w odnowę życia społecznego kierowali się społeczną nauką Kościoła. Należy zdynamizować nauczanie na tematy społeczne w ruchach. Zachęcamy zatem członków ruchów do pogłębienia wiedzy z zakresu Nauki Społecznej Kościoła. Więcej...

Kalendarz wydarzeń Jubileuszu 2025

Opublikowany został kalendarz wydarzeń Jubileuszu 2025. Oto program zamieszczony na stronie: www.iubilaeum2025.va/pl.html:

24 grudnia 2024 r.: - Otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra

24 stycznia 2025 r.: - Jubileusz świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji Więcej...

Orędzie papieskie na Wielki Post

W imię Boże rozpoczęliśmy tegoroczny Wielki Post. Jest to duchowe wyjście na pustynię. O tym, że Bóg prowadzi nas przez pustynię do wolności pisze papież Franciszek w Orędziu na ten czas pokuty i nawrócenia. Ojciec Święty podkreśla, że Bóg tak nas prowadzi, abyśmy wyszli ze swoich zniewoleń i doświadczyli przejścia ze śmierci do życia. Jak oblubieniec, Jezus ponownie przyciąga nas do siebie i szepcze do naszych serc słowa miłości. Więcej...

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wyraziła głębokie zaniepokojenie i sprzeciw wobec zapowiedzi zmian dotyczących organizacji lekcji religii w szkołach. „Wszelkie zmiany odnośnie do organizacji lekcji religii w szkole publicznej winny dokonywać się zgodnie z obowiązującym prawem i w porozumieniu z Kościołami i związkami wyznaniowymi” – napisali członkowie Komisji w opu-blikowanym 13 lutego br. oświadczeniu. Więcej...

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie