Witamy w oficjalnym serwisie

Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce

II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny - intencja na maj

O aktywny udział katolików w wyborach do Parlamentu Europejskiego i głosowanie na tych kandydatów, którym przyświeca troska o pomyślność naszej Ojczyzny.

Zjazd Delegatów Federacji SM w Polsce

Przypominamy, że tegoroczny Zjazd Delegatów Federacji SM w Polsce odbędzie się w sobotę 15 czerwca w Warszawie. Zjazd Delegatów rozpocznie się o godz. 10.00. Zarząd Federacji SM prosi, aby Delegaci przygotowali na Zjazd krótkie wystąpienia na temat modlitwy wspólnotowej w Waszych sodalicjach. Jak ona wygląda? Kiedy, jak często i gdzie się odbywa? Jaka jest jej treść? Czy modlicie się Liturgią Godzin? Więcej...

Pielgrzymka do Rzymu

Przyjmujemy jeszcze zapisy na sodalicyjną, samolotową pielgrzymkę do Rzymu, która odbędzie się w dniach 4 – 9 grudnia 2024 r 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, chcemy bezpośrednio uczestniczyć w głównych wydarzeniach liturgicznych tego dnia, którym tradycyjnie przewodniczy Ojciec Święty pod pomnikiem Niepokalanie Poczętej Maryi na Placu Hiszpańskim. Więcej...

Jak pogłębiać zdolność rozeznawania? - konferencja ORRK

Jak pogłębiać zdolność rozeznawania? – to temat programowej konferencji, którą wygłosił o. Adam Schulz SJ, przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich (ORRK), podczas spotkania plenarnego 20 kwietnia br. Jezuita powiedział, że rozeznawanie to poszukiwanie woli Bożej, odnajdywanie pozytywnych rozwiązań w trudnych sytuacjach. To przede wszystkim poszukiwanie dobra, a nie jedynie drogi ucieczki od zła. Walka ze złem jest wtórna w stosunku do poszukiwania dobra. Więcej...

Rekolekcje w Dębowcu u Misjonarzy Saletynów

Kontynuujemy cykl tekstów przed naszymi tegorocznymi rekolekcjami w Dębowcu u Misjonarzy Saletynów. Jak to się stało, że saletyni pojawili się w Polsce w 1902 roku? Pierwsi saletyni, którzy przybyli do Polski, byli pochodzenia szwajcarskiego i wcale nie zamierzali dłużej u nas zostawać. Chodziło im tylko o możliwość nauczenia się języka polskiego, aby później pracować wśród polskich emigrantów w diecezji Springfield w USA. Byli ochotnikami, których do Polski na naukę skierował generał saletynów. Otrzymał on prośbę od biskupa z diecezji Springfield o przysłanie kapłanów mówiących po polsku. Ponieważ Zgromadzenie nie miało takich kapłanów, trzeba było wysłać kilku na naukę do Polski. Więcej...

1,5% podatku

Bardzo serdecznie prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o odpisanie 1,5% podatku dochodowego na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich. Tradycyjnie bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w poprzednich latach przekazywali nam odpis swojego podatku. Dzięki temu możemy nie ustawać w zapewnianiu uczniom i nauczycielom coraz lepszych warunków do nauki i pracy. Dzięki państwa dobrej woli, hojności, ciągle modernizujemy budynek szkolny przy ul. Ogrodowej w Warszawie, a także unowocześniamy nowy budynek naszej szkoły przy ul. Chłodnej. Więcej...

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie