Witamy w oficjalnym serwisie

Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce

Za ludzi przebywających na wakacjach, aby kontakt z pięknem przyrody zbliżał ich do Boga Stwórcy.

 W dniach 1-4 lipca odbyły się w Rybakach tegoroczne ogólnopolskie rekolekcje sodalicyjne, które poprowadził ks. dr Michał Kuciński, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum" w Olsztynie.  Więcej...

Link do galerii zdjęć z rekolekcji: 
https://tiny.pl/9xbc8

 W kolejnych serwisach będziemy omawiać niektóre tematy podjęte przez księdza rekolekcjonistę w Rybakach. Wieczorem pierwszego dnia rekolekcji ks. Michał Kuciński przypomniał nam krótko dzieje życia bł. Reginy Protmann. Urodziła się w 1552 roku w Braniewie [...] Więcej...

 Treść konferencji rekolekcyjnych wygłoszonych przez ks. Kucińskiego oparta była na Koronce umiłowania woli Bożej. Tam, pierwsza prośba skierowana do Boga, koncentruje nas na Słowie Bożym. „Boże naucz mnie miłować Twoją wolę, którą objawiasz poprzez swoje Słowo" - pisze Regina Protmann. Więcej...

 Wracamy do niektórych wątków nauczania św. Jana Pawła II. W trakcie środowej katechezy, wygłoszonej 25 czerwca 1997 r., papież mówił o tajemnicy  „zaśnięcia" Matki Bożej. Oto fragment tego wystąpienia: „Czy jest możliwe, że Maryja z Nazaretu doświadczyła w swoim ciele dramatu śmierci? Więcej...

 

Słowo na Niedzielę

DUCH SPOCZĄŁ NA NIM

Rekolekcje Sodalicyjne

ROKITNO 2019