Witamy w oficjalnym serwisie

Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce

II Krucjata Modlitwy w intencji Ojczyzny - intencja na październik

Aby osoby zaangażowane w życie publiczne kierowały się w swojej działalności Nauką Społeczną Kościoła.

Najnowszy numer kwartalnika Sodalis Marianus

 Ukazał się najnowszy (3/2022) numer naszego kwartalnika sodalicyjnego Sodalis Marianus. Minął rok od beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Postać Prymasa Tysiąclecia warto nieustannie przybliżać, przypominać jego naukę, która daje wielki ładunek duchowego umocnienia. Dlatego w tym numerze Sodalisa Marianusa polecamy przede wszystkim bardzo ważny tekst ks. prof. Janusza Królikowskiego, który pisze na temat wiary i kultury narodowej w nauczaniu i działaniach kard. Stefana Wyszyńskiego. Więcej...

Ks. Bogdan Bartołd dla KAI

 Rok po beatyfikacji kard. Wyszyńskiego można mówić o „wybuchu" jego kultu - mówi dla KAI ks. Bogdan Bartołd, proboszcz parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Jak podkreśla, każdego dnia u grobu nowego błogosławionego modlą się dziesiątki, jeśli nie setki wiernych.  Więcej...

Jan Paweł I

 Jan Paweł I „uosabiał ubóstwo ucznia, które polega nie tylko na oderwaniu się od dóbr materialnych, ale przede wszystkim na przezwyciężeniu pokusy postawienia siebie w centrum i szukania własnej chwały". Tak o wyniesionym 4 września na ołtarze papieżu mówił Franciszek podczas Mszy św. beatyfikacyjnej na placu św. Piotra w Watykanie. Albino Luciani, który przybrał imię Jana Pawła I, był biskupem Rzymu od 26 sierpnia do 28 września 1978 roku. Był, jak dotychczas, ostatnim papieżem Włochem. Więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego w Katolickim Zespole Edukacyjnym

 1 września Mszą św. w kościele parafii św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej w Warszawie rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023 w Katolickim Zespole Edukacyjnym Federacji Sodalicji Mariańskich. Mszę św. odprawił o. Emilio de Cárdenas, Asystent Kościelny Federacji SM w Polsce i opiekun duchowy szkół. W homilii przypomniał postać św. Izydora z Sewilii, żyjącego w VI i VII wieku biskupa [...] Więcej...

Edukacyjne placówki katolickie w Polsce

 Działające w Polsce edukacyjne placówki katolickie są bardzo różnorodne pod względem typu, tradycji, czy sposobów realizacji misji. W roku szkolnym 2020/2021 wszystkich szkół katolickich w Polsce było 487. We wszystkich szkołach łącznie kształci się ok. 72 tysiące uczniów. Według danych Rady Szkół Katolickich w roku szkolnym 2020/2021 wszystkich szkół katolickich w Polsce było 487. Więcej...

Nauczanie św. Jana Pawła II - katecheza 06.08.1997 r.

 „Maryja figurą i wzorcem Kościoła" - to temat środowej katechezy św. Jana Pawła II, którą wygłosił 6 sierpnia 1997 r.. Oto fragment tego wystąpienia: „Konstytucja dogmatyczna Soboru Watykańskiego II Lumen gentium ukazuje Maryję jako «najznakomitszego i całkiem szczególnego członka Kościoła», a następnie określa Ją jako jego «typiczne wyrażenie oraz najdoskonalszy wzorzec wiary i miłości». Ojcowie Soborowi przypisują Maryi funkcję «typu», to znaczy «figury» Kościoła [...]  Więcej...