MB Sodalicyjna

 Pierwszą odpowiedzią sodalicji mariańskich na ogłoszenie Roku Wiary przez Ojca Świętego Benedykta XVI było wykonanie Tryptyku dla Sodalicji Mariańskiej i umieszczenie go w oratorium Katolickiego Zespołu Szkół w Warszawie przy ulicy Ogrodowej.
 
Inspirację stanowiła średniowieczna włoska ikona Matki Bożej - fresk namalowany w cysterskim opactwie Fossanova, położonym na trasie między Rzymem a Neapolem, tam, gdzie zmarł w 1274 r. św. Tomasz z Akwinu. Siedząca na tronie Madonna podtrzymuje oburącz stojącego Jezusa: młodego, w wieku szkolnym - po ludzku, a Mistrza - po Bożemu. Pan Jezus podnosi otwartą Ewangelię, którą kładzie na piersi Matki.
 
Maryja jest tą, która przez wiarę przyjmuje Słowo Boże w swoim sercu. Jest Ona w ten sposób wzorem wiary dla każdego chrześcijanina - każdego sodalisa.
 
Z pragnieniem utworzenia szczególnego znaku wiary dla naszych Szkół, sodalicja zwróciła się do polskiego malarza Eugeniusza Molskiego, który świetnie maluje Madonny. Artysta przyjął pomysł z zapałem. Aby podkreślić związek z sodalicją, przestrzeń obrazu Matki Bożej poszerzono skrzydłami. W ten sposób otrzymał on kształt tryptyku. Jezus i  Maryja zajmują część centralną. Są Oni otoczeni apostołami. W tle znajdują się apostołowie znani z Biblii, a na pierwszym planie - apostołowie naszych czasów szczególnie związani z Sodalicją Mariańską. Należą do nich: Karol Wojtyła, błogosławiony Jan Paweł II,  najwybitniejszy sodalis; młody czcigodny Faustino, uczeń w szkole marianistów; Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński i śp. ks. prałat Tadeusz Uszyński, którzy reaktywowali Sodalicję Mariańską w Polsce oraz Sługa Boża Maria Szymanowska, aktywna sodaliska i oddana Matce Bożej nauczycielka. Przez jej wstawiennictwo oczekujemy szczęśliwego dokończenia drugiego budynku szkolnego oraz obfitych łask dla nauczycieli naszych katolickich szkół.
 
Młodzież szkolna ma w oratorium sakralne miejsce do spotkania się z Bogiem, wyciszenia, proszenia o różne łaski oraz podziękowania Panu Jezusowi. Także rodzice, nauczyciele oraz  personel szkolny spotykają tutaj Matkę Bożą Sodalicyjną - otrzymują przez Nią obfite łaski.  Wszystko to za wstawiennictwem Maryi według zasady sodalicji: Przez Maryję do Jezusa.
Dla sodalisów jest to szczególne miejsce, gdzie mogą odnowić swoje przyrzeczenia i    ślubowania. Niech będą oni aktywnymi apostołami dla następnego pokolenia Polaków.