Strona główna  /  Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 W kolejnym odcinku cyklu o kard. Stefanie Wyszyńskim przyjrzymy się Jego aktywności na Soborze Watykańskim II. Sobór Watykański II trwał w latach 1962-1965. Otworzył go Jan XXIII, a zamknął Paweł VI. Obrady toczyły się w czterech sesjach odbywających się jesienią. Prymas Wyszyński uczestniczył we wszystkich z nich. Innym polskim biskupom władze komunistyczne czyniły trudności z wyjazdem: nie wszyscy otrzymywali paszporty. Prymasowi zależało, aby każdy biskup z Polski był przynajmniej na jednej sesji Soboru, by poczuł i doświadczył powszechności Kościoła. Więcej...

 Temat Społecznej Krucjaty Miłości podejmujemy w kolejnym odcinku cyklu o kard. Stefanie Wyszyńskim. Niedługo po zakończeniu obchodów milenijnych Prymas ogłosił nowy program duszpasterski - Społeczną Krucjatę Miłości. Chodziło o to, aby uchwały Soboru Watykańskiego II oraz zobowiązania płynące ze Ślubów Jasnogórskich [...] Więcej...

 W poprzednim odcinku cyklu prezentującego osobę i nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego opisywaliśmy program i przebieg Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski. Obchody milenijne trwały w Polsce w poszczególnych diecezjach przez cały 1966 rok. Główne uroczystości miały miejsce w kwietniu w Gnieźnie i Poznaniu, a centralne - 3 maja na Jasnej Górze. Władze robiły wszystko, aby uczestniczyło w niech jak najmniej ludzi. Np. odwoływano kursy pociągów i autobusów [...]  Więcej...

 Kontynuujemy cykl prezentujący osobę i nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego. W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy opisywanie posługi Prymasa Tysiąclecia w okresie po uwolnieniu z więzienia. Już w trakcie przymusowego odosobnienia w Prudniku i Komańczy Prymas zaczął opracowywać program Wielkiej Nowenny. Więcej...

 Kontynuujemy cykl prezentujący osobę i nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego. W poprzednim odcinku opisywaliśmy m.in. czas uwięzienia Prymasa w Prudniku i Komańczy oraz działo Jasnogórskich Ślubów Narodu. Jesienią 1956 roku minęły trzy lata od aresztowania kard. Stefana Wyszyńskiego. Przez ten czas przebywał kolejno w: Rywałdzie, Stoczku, Prudniku i Komańczy. „Po trzech latach mojego więzienia ten wniosek uważam za ostateczny. Nigdy nie wyrzekłbym się tych trzech lat i takich trzech lat z curriculum mojego życia...  Więcej...

 Antoni Porębski & Stefan Wyszyński (Komańcza, 1956)a - Wikimedia Commons W poprzednim odcinku cyklu prezentującego osobę i nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego opisywaliśmy czas jego uwięzienia w Rywałdzie i Stoczku.  6 października 1954 r. Prymas został przewieziony do Prudnika Śląskiego, a podróż odbywała się samolotem i samochodem. Więcej...

 Kontynuujemy cykl prezentujący osobę i nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego. W poprzednim odcinku doszliśmy do momentu aresztowania Prymasa Wyszyńskiego w 1953 roku i wywiezienia go do Rywałdu. „Coraz wyraźniej widzę, że miejscem najwłaściwszym na obecny [...] Więcej...

 W cyklu prezentującym osobę i nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego doszliśmy do momentu, kiedy w 1953 roku władze wydały dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych. Prymas zareagował na to stanowczo. Zażądał, aby państwo nie mieszało się w sprawy religijne, duchowe i wewnętrzne Kościoła. Tym samym podpisał na siebie wyrok. Ks. Bronisław Piasecki, ostatni kapelan kard. Wyszyńskiego, w książce „Prymas Tysiąclecia nieznany" Więcej...

 Kontynuujemy cykl prezentujący osobę i nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego. Posługę prymasowską zaczął on pełnić w czasach niezwykle trudnych, kiedy władze państwa podjęły ostrą walkę z religią i Kościołem. Zaczęły się prześladowania biskupów, likwidacja szpitali, szkół i czasopism katolickich, zagrabianie majątku kościelnego. Komuniści chcieli przejąć również kontrolę nad strukturami i majątkiem „Caritas"[...] Więcej...

 28 lutego, jak co miesiąc, wierni modlili się w archikatedrze warszawskiej o owoce zbliżającej się beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego. W modlitwie, jak zwykle, uczestniczyli też przedstawiciele Sodalicji Mariańskiej. Tym razem uroczystości były jednak szczególne, gdyż rozpoczęły się Drogą Krzyżową po uliczkach Starego Miasta. W jej trakcie słuchano odtwarzanych nagrań rozważań Prymasa Tysiąclecia. Mottem tej wyjątkowej Drogi Krzyżowej były słowa: „Bądź wola Twoja jako w niebie... tak i w Warszawie". Więcej...

 Kontynuujemy cykl prezentujący osobę i nauczanie Prymasa Tysiąclecia. Poprzednio pisaliśmy o jego posłudze biskupa lubelskiego. A cały cykl zaczęliśmy od wspomnienia 1948 roku, kiedy to papież Pius XII mianował kard. Wyszyńskiego arcybiskupem gnieźnieńsko-warszawskim i Prymasem Polski. Ingres do katedry gnieźnieńskiej odbył 2 lutego 1949 r. Już jadąc do Gniezna spotkał się z szykanami milicji. Jego samochód był wielokrotnie zatrzymywany do kontroli. Więcej...

 Kontynuujemy cykl prezentujący osobę i nauczanie Prymasa Tysiąclecia. Poprzednio opisaliśmy czas wojny, kiedy to ks. Wyszyński był m.in. kapelanem w Laskach i prowadził konspiracyjną działalność oświatową w okupowanej Warszawie. W marcu 1945 roku ks. Wyszyński wrócił do Włocławka, gdzie okazało się [...] Więcej...