Strona główna  /  Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 W poprzednim serwisie zakończyliśmy cykl prezentujący życie i nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego. A teraz niespodzianka: proponujemy spojrzenie na Prymasa Tysiąclecia trochę od innej strony.  Więcej...
 W drugiej połowie maja 1981 r. kard. Wyszyński był już coraz słabszy. Jego stan zdrowia bardzo się pogorszył. Rozpoczęła się powolna agonia. Odbył spowiedź i przyjął sakrament namaszczenia chorych. Przed spowiedzią - jak wspomina w książce Prymas Tysiąclecia nieznany ks. Bronisław Piasecki - Prymas powiedział: „Staję na progu Kaplicy Jasnogórskiej i tam zawsze chcę być, choćby mnie wszyscy potrącali. Jestem związany z Jasną Górą teraz i na zawsze. Staję w łączności z Ojcem Świętym, z całym [...] Więcej...
Kardynał Wyszyński Jak już wspominaliśmy, Stefan Wyszyński w czasach seminaryjnych ciężko zachorował. Okazało się, że było to poważne zapalenie płuc. Stan zdrowia nie pozwolił mu przyjąć święceń kapłańskich w wyznaczonym wcześniej terminie, wraz ze swoim rocznikiem. Miał świadomość, że sytuacja jest poważna i tak naprawdę wszystko się może zdarzyć. Bardzo pragnął odprawić chociaż jedną Mszę św.  Pragnienie kapłaństwa było u niego niezwykle silne[...] Więcej...

Krzyż na Placu Zwycięstwa Kontynuujemy cykl poświęcony życiu i nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego. Zaraz po inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II pojawiły się pierwsze wypowiedzi polskich biskupów o tym, że możliwy jest przyjazd nowego papieża do Polski i to całkiem szybko. Już 6 listopada 1978 r. kard. Stefan Wyszyński [...] Więcej...

 Kontynuujemy cykl poświęcony życiu i nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego. 6 sierpnia 1978 r. zmarł Paweł VI. Papież, z którym kard. Stefan Wyszyński wielokrotnie się spotykał, omawiając trudne problemy Kościoła w Polsce. Kilka dni później w archikatedrze warszawskiej Prymas Tysiąclecia tak wspominał Pawła VI: [...] Więcej...

 Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego biskupi, którzy osiągnęli 75 rok życia, muszą złożyć na ręce papieża rezygnację z pełnionych funkcji kościelnych. Tak też uczynił w 1976 roku kard. Stefan Wyszyński. Paweł VI, który darzył Prymasa wielkim zaufaniem, nie przyjął jednak tej rezygnacji i dwukrotnie [...] Więcej...

 Kontynuujemy cykl poświęcony życiu i nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego. Lata siedemdziesiąte były ciągle czasem dyktatury komunistycznej w Polsce. Jednak od początku pełnienia funkcji I sekretarza KC PZPR przez Edwarda Gierka pojawiła się pewna nadzieja na normalizację relacji między Kościołem i państwem. Kard. Stefan Wyszyński radził, aby zachować ostrożność i rozważnie przyjmować słowa komunistów. Więcej...

 Kontynuujemy cykl poświęcony życiu i nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego. W marcu 1968 roku oddziały ZOMO, ORMO i tzw. aktyw robotniczy brutalnie stłumiły protesty studentów z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy występowali w obronie kolegów relegowanych z uczelni. To zapoczątkowało falę społecznego buntu, będącą ważnym etapem [...] Więcej...

 Kontynuujemy cykl poświęcony kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Poprzednio opisywaliśmy jego aktywność na Soborze Watykańskim II. „Gdy wróciłem do Polski, przywitano mnie całym tym jazgotem, tym krzykiem i hałasem (...). Jestem przekonany, że na to, co dziś przeżywam, nie zasłużyłem sobie w mojej Ojczyźnie. Ale jeżeli tak się dzieje, to w imię Boże wszystkim swoim oszczercom - bo inaczej ich nazwać nie mogę - przebaczam" - mówił Prymas po powrocie z Soboru. Więcej...

 W kolejnym odcinku cyklu o kard. Stefanie Wyszyńskim przyjrzymy się Jego aktywności na Soborze Watykańskim II. Sobór Watykański II trwał w latach 1962-1965. Otworzył go Jan XXIII, a zamknął Paweł VI. Obrady toczyły się w czterech sesjach odbywających się jesienią. Prymas Wyszyński uczestniczył we wszystkich z nich. Innym polskim biskupom władze komunistyczne czyniły trudności z wyjazdem: nie wszyscy otrzymywali paszporty. Prymasowi zależało, aby każdy biskup z Polski był przynajmniej na jednej sesji Soboru, by poczuł i doświadczył powszechności Kościoła. Więcej...

 Temat Społecznej Krucjaty Miłości podejmujemy w kolejnym odcinku cyklu o kard. Stefanie Wyszyńskim. Niedługo po zakończeniu obchodów milenijnych Prymas ogłosił nowy program duszpasterski - Społeczną Krucjatę Miłości. Chodziło o to, aby uchwały Soboru Watykańskiego II oraz zobowiązania płynące ze Ślubów Jasnogórskich [...] Więcej...

 W poprzednim odcinku cyklu prezentującego osobę i nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego opisywaliśmy program i przebieg Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski. Obchody milenijne trwały w Polsce w poszczególnych diecezjach przez cały 1966 rok. Główne uroczystości miały miejsce w kwietniu w Gnieźnie i Poznaniu, a centralne - 3 maja na Jasnej Górze. Władze robiły wszystko, aby uczestniczyło w niech jak najmniej ludzi. Np. odwoływano kursy pociągów i autobusów [...]  Więcej...

 Kontynuujemy cykl prezentujący osobę i nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego. W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy opisywanie posługi Prymasa Tysiąclecia w okresie po uwolnieniu z więzienia. Już w trakcie przymusowego odosobnienia w Prudniku i Komańczy Prymas zaczął opracowywać program Wielkiej Nowenny. Więcej...

 Kontynuujemy cykl prezentujący osobę i nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego. W poprzednim odcinku opisywaliśmy m.in. czas uwięzienia Prymasa w Prudniku i Komańczy oraz działo Jasnogórskich Ślubów Narodu. Jesienią 1956 roku minęły trzy lata od aresztowania kard. Stefana Wyszyńskiego. Przez ten czas przebywał kolejno w: Rywałdzie, Stoczku, Prudniku i Komańczy. „Po trzech latach mojego więzienia ten wniosek uważam za ostateczny. Nigdy nie wyrzekłbym się tych trzech lat i takich trzech lat z curriculum mojego życia...  Więcej...

 Antoni Porębski & Stefan Wyszyński (Komańcza, 1956)a - Wikimedia Commons W poprzednim odcinku cyklu prezentującego osobę i nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego opisywaliśmy czas jego uwięzienia w Rywałdzie i Stoczku.  6 października 1954 r. Prymas został przewieziony do Prudnika Śląskiego, a podróż odbywała się samolotem i samochodem. Więcej...

 Kontynuujemy cykl prezentujący osobę i nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego. W poprzednim odcinku doszliśmy do momentu aresztowania Prymasa Wyszyńskiego w 1953 roku i wywiezienia go do Rywałdu. „Coraz wyraźniej widzę, że miejscem najwłaściwszym na obecny [...] Więcej...