Relacja z rekolekcji w Rybakach cz. 4

 Ostatnia konferencja podczas naszych sodalicyjnych rekolekcji w Rybakach poświęcona była umiłowaniu woli Bożej w swoim powołaniu. „Boże, naucz mnie miłować Twoją wolę w powołaniu do którego mnie wzywasz. Gdy nie chcę iść, gdzie Pan mnie posyła, niech będzie jak Bóg chce" - modli się bł. Regina Protmann. Więcej...

Relacja z rekolekcji w Rybakach cz. 3

 Poszukiwaniu woli Bożej w Kościele poświęcona była trzecia konferencja podczas naszych sodalicyjnych rekolekcji w Rybakach. „Boże naucz mnie miłować Twoją wolę, którą objawiasz w swoim Kościele" - modlimy się za bł. Reginą Protmann w Koronce umiłowania woli Bożej. Więcej...

Relacja z rekolekcji w Rybakach cz. 2

 Druga konferencja podczas naszych sodalicyjnych rekolekcji w Rybakach poświęcona była przykrym wydarzeniom życia. Rekolekcjonista ks. Michał Kuciński powiedział, że bł. Regina Protmann poszukiwała woli Bożej nie tylko w przyjmowaniu Słowa Bożego, ale również w przykrych doświadczeniach swojego życia. Więcej...

Relacja z rekolekcji w Rybakach cz. 1

 Treść konferencji rekolekcyjnych wygłoszonych przez ks. Kucińskiego oparta była na Koronce umiłowania woli Bożej. Tam, pierwsza prośba skierowana do Boga, koncentruje nas na Słowie Bożym. „Boże naucz mnie miłować Twoją wolę, którą objawiasz poprzez swoje Słowo" - pisze Regina Protmann. Więcej...

Relacja z rekolekcji w Rybakach

 W kolejnych serwisach będziemy omawiać niektóre tematy podjęte przez księdza rekolekcjonistę w Rybakach. Wieczorem pierwszego dnia rekolekcji ks. Michał Kuciński przypomniał nam krótko dzieje życia bł. Reginy Protmann. Urodziła się w 1552 roku w Braniewie [...] Więcej...

Ogólnopolskie rekolekcje sodalicyjne w Rybakach

 W dniach 1-4 lipca odbyły się w Rybakach tegoroczne ogólnopolskie rekolekcje sodalicyjne, które poprowadził ks. dr Michał Kuciński, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum" w Olsztynie.  Więcej...

Relacja fotograficzna - Rybaki 2021