Strona główna  /  Pielgrzymki

Pielgrzymki

 Z okazji Roku Jubileuszowego Objawień Fatimskich Sodalicja Mariańska pielgrzymuje do Fatimy. Przedstawiamy więc krótki przewodnik po tej miejscowości i innych ciekawych miejscach w Portugalii.

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej  powstało w miejscu sześciu objawień, w których Matka Boża [...] Więcej...

 16 września 2017 r. odbyła się XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę, która przebiegała pod hasłem: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5)" Słuchanie i działanie. Dziękowaliśmy Bogu i Maryi za Rok Jubileuszowy 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

17 września 2016 r. odbyła się jubileuszowa, XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę. Przebiegała pod hasłem: Formacja sodalicyjna jako owoc chrztu świętego. W Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej nastąpiło zawierzenie Maryi Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce. Obchodziliśmy jubileusze: 20-lecia Federacji SM w Polsce i 100-lecia SM przy Jasnej Górze. 

19 września 2015 r. odbyła się XXXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę. Przebiegała pod hasłem: Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Równocześnie, już po raz czwarty, swoją pielgrzymkę odbywała sodalicyjna młodzież, realizując częściowo osobny program. Więcej...

Program pielgrzymki

Program pielgrzymki - młodzież
Galeria zdjęć

W trakcie XXXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę 20 września zainaugurowaliśmy uroczyście Rok Maryjny, który przebiegać będzie pod hasłem „Maryja Matką Kościoła, który udziela sakramentów". Z tej okazji Penitencjaria Apostolska w imieniu Ojca Świętego Franciszka udzieliła sodalisom i sympatykom sodalicji możliwości skorzystania z łaski odpustu zupełnego. Więcej...

Wyznanie wiary Sodalisów i Sodalisek w Roku Wiary.
Dziękczynienie za 450. rocznicę powstania Prima Primaria.
Program

Galeria zdjęć I

Galeria Zdjęć II
Galeria zdjęć III 

Hasło przewodnie: Sodalicje Mariańskie w Roku Wiary
Wprowadzenie o. dr Emilio de Cardenas Moderator Federacji SM w Polsce
Program
Galeria zdjęć I 

Galeria zdjęć II   

Hasło przewodnie: Kościół naszym domem.
Konferencje:
"Jan Paweł II a Sodalicja Mariańska" prof. dr hab. o. Zachariasz Jabłoński OSPPE
Definitor Generalny Zakonu Paulinów
„Kościół i Sodalicja Mariańska naszym domem" ks. Krzysztof Bielawny

Hasło przewodnie: We wspólnocie z Bogiem
Konferencja tematyczna: ks. Krzysztof Bielawny
Wywiad z uczestnikami pielgrzymki w radio Jasna Góra...

Hasło przewodnie: Otoczmy troską życie
Konferencja tematyczna ks. kan Jarosław Wolski
Hasło przewodnie: Bądźmy uczniami Chrystusa
Konferencja tematyczna o. Jacek Truszczyński OP
Hasło przewodnie: Przypatrzmy się powołaniu naszemu
Konferencja tematyczna Ks. Krzysztof Bielawny
Konferencja nt. Eucharystia w świetle Nowej Encykliki Ojca Świętego - ks. Nowak
Konferencja nt. Różańca - J. Nyc
Referat o Miłosierdziu Bożym
Przedstawienie programu pracy opracowanego przez Zarząd Federacji SM
I referat poświęcony Ks. Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu wygłosi
o. dr Jan Pach
II referat - „Kardynał Wyszyński - Człowiek Tysiąclecia" - spojrzenie młodego pokolenia" wygłosi mgr Jacek Nyc
Wykład „Przełom tysiącleci: owoce Roku Jubileuszowego i program pracy w roku Pańskim 2001 dla Sodalicji Mariańskiej" - Ks. Prałat Tadeusz Uszyński, Prezes Regina Pruszyńska, v-ce Prezes Jacek Nyc;