Strona główna  /  Warto przeczytać

Warto przeczytać

 W ramach przygotowań do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego polecamy lekturę Jego „Kazań Świętokrzyskich", wydanych właśnie przez IPN i Wydawnictwo Soli Deo. Publikacja zawiera wygłaszane w latach 1974-1976 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie kazania kard. Stefana Wyszyńskiego. W ramach tego cyklu Prymas odnosił się do kluczowych kwestii z zakresu katolickiej nauki społecznej.
Więcej...

 Polecamy najnowszą książkę poświęconą Prymasowi Tysiąclecia: „Wyszyński. 40 spojrzeń". Autorem jest o. Zdzisław Józef Kijas - franciszkanin, profesor teologii, nauczyciel akademicki, relator procesu beatyfikacyjnego kard. Stefana Wyszyńskiego. O. Zdzisław  spogląda na Wyszyńskiego w sposób nieszablonowy. Nie interesuje go monumentalność postaci Prymasa, ale jego duchowe piękno, wrażliwość, pragnienia i lęki, odwaga i tęsknota za miłością. Więcej...

 Ukazało się polskie wydanie biografii „Benedykt XVI - życie", autorstwa Petera Seewalda, niemieckiego dziennikarza i pisarza. Jest to, jak dotychczas, najbardziej kompleksowa praca na temat życia papieża seniora. Zdaniem autora, biografia jest nowym obrazem „papieża z Bawarii" i „papieża przełomu czasów". Peter Seewald ukazuje w zupełnie nowym świetle osobę Benedykta XVI. Dostajemy obraz nie tylko wybitnego teologa, ale także odważnego zwierzchnika Kościoła niezwykle otwartego na drugiego człowieka. Autor przeprowadził liczne rozmowy ze świadkami wydarzeń, przyjaciółmi i współpracownikami Josepha Ratzingera. Więcej...

W „Gościu Warszawskim" (8/2019) ukazał się reportaż z życia naszego Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji Sodalicji Mariańskich. Oto fragment tego tekstu, a jego autorem jest Tomasz Gołąb: „Na szkolnym korytarzu trwa właśnie lekcja WF.  Nawet gdyby komuś z uczniów przyszło do głowy zachowywać się niestosownie, obecność wielkiego krzyża na ścianie sprawi, że będzie mu głupio.  [...] Więcej...

Ukazał się najnowszy (4/2018) numer naszego kwartalnika Sodalis Marianus.

O wiele większe zasługi niż ja, ma pokolenie, które w 1918 r. wywalczyło wolną Polskę. Temu pokoleniu przede wszystkim należy się dziś hołd i szacunek - mówi z właściwą sobie pokorą Stanisław Michnowski, Sodalis Marianus, rówieśnik Polski Niepodległej, Powstaniec Warszawski, wielki patriota i wybitny geofizyk, który w listopadzie 2018 r. Więcej...

Interesujący wywiad z bp Andrzejem Czają, przewodniczącym Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, na temat pentekostalizacji chrześcijaństwa, zamieszcza Biuro Prasowe KEP. Oto fragment tego wywiadu: Ks. Paweł Rytel-Andrianik (BP KEP): - Czym jest pentekostalizacja, jak ją można zdefiniować? Więcej...

Polecamy książkę „Sekret radości" Katarzyny Mazierskiej-Białek, sodaliski i dziennikarki. Książka to rodzaj świadectwa i przewodnika w relacji z Bogiem. Jest propozycją dla każdego, kto - jak wyjaśnia autorka - poszukuje prawdy, radości, spełnienia, ale nie potrafi ruszyć z miejsca, uwolnić się od przeszłości, choruje, przeżywa rozterki życiowe, jest zalękniony, stracił motywację, nadzieję i sens życia. „Chcę pokazać ci, że nigdy nie jest za późno na radość i na spełnienie najskrytszych marzeń [...]  Więcej...

Ukazał się najnowszy (3/2018) numer naszego kwartalnika sodalicyjnego Sodalis Marianus. A w nim wracamy do czerwcowo-lipcowych rekolekcji sodalicyjnych we Lwowie. W roku stulecia niepodległości Polski oddaliśmy hołd Polakom walczącym o niepodległość, zwiedziliśmy historyczne miejsca, spotkaliśmy ciekawych ludzi. Ale przede wszystkim był to czas modlitwy i słuchania konferencji rekolekcyjnych.
Więcej...

Ks. Tomasz Chrzan, teolog i historyk z diecezji bielsko - żywieckiej, przygotował na nasz czerwcowy Zjazd Delegatów referat o stosunku Stolicy Apostolskiej wobec sprawy niepodległości Polski. Poniżej omówienie tego materiału. Więcej...

W tym roku mija 70 lat od wydania Konstytucji Apostolskiej Piusa XII o Kongregacjach Mariańskich Bis Saeculari, niezwykle ważnego dokumentu dla wszystkich sodalisek i sodalisów.

II wojna światowa zakończyła się wieloaspektową klęską ludzkości. Zginęło ponad 60 mln ludzi, zrujnowane zostały miasta, stracone zabytki kultury. O ogromnych stratach można mówić również w dziedzinie moralnej i duchowej. Więcej...
Mija 50 lat od ogłoszenia encykliki Humanae vitae Pawła VI. Z tej okazji przebadane zostały archiwa watykańskie. Pokazują one ogrom pracy, konsultacji i zmagań, które towarzyszyły powstaniu tego dokumentu. Encyklika Humanae vitae podejmuje temat ludzkiej rozrodczości i kontroli urodzin. Dla samego Pawła VI była jednym z najtrudniejszych dokumentów pontyfikatu. Pracował nad nią pięć lat. Więcej...

Polecamy trzecią z kolei publikację z czterotomowego cyklu o pogłębianiu podstaw chrześcijaństwa przygotowaną przez Wydawnictwo KONTRAST. Autorem jest biblista, włoski jezuita o. Francesco Rossi de Gasperis, a tłumaczem o. Andrzej Koprowski SJ.

Książka „Zmartwychwstał, nie ma Go tu! Jest żywy na zawsze!" ma przybliżyć rzeczywistość Zmartwychwstania Pana Jezusa. Więcej...

 Ukazał się najnowszy numer (1/2018) naszego sodalicyjnego kwartalnika Sodalis Marianus. W Sodalisie nawiązujemy do faktu, że rok 2018 obchodzony jest w Kościele w Polsce jako Rok św. Stanisława Kostki. O tym wyborze zdecydowała zarówno 450. rocznica jego śmierci, jak i program duszpasterski Kościoła w Polsce. [...] 
Więcej...

Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego www.szlak.maryjny.pl, gdzie można wirtualnie odwiedzić niektóre polskie i słowackie miejsca kultu maryjnego.

Panoramy wirtualne poszczególnych sanktuariów uzupełniono zdjęciami i filmami dotyczącymi danych miejsc. Więcej...

Zaprezentowano pierwszą i drugą część zbioru codziennych notatek Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, sporządzanych w latach 1948 - 1981. „Nowy Rok Boży - 1952. Upadam z pokorą przed Ojcem wieków, obejmując sercem polską ziemię, zaszczyconą Krzyżem Chrystusowym, królestwo Maryi Wniebowziętej. Przyrzekam Jej służbę w znaku zwycięstwa Chrystusowego. Czegokolwiek zażąda Bóg - uczynię.  Więcej...

Polecamy wyjątkowy wybór tekstów wschodnich i zachodnich Ojców Kościoła, zgromadzonych w publikacji „Nowe odczytanie codzienności". Jak zaznaczają we wstępie: o. Andrzej Koprowski SJ (tłumacz) i Bogusław Spurgjasz (wydawca), teksty wczesnochrześcijańskie pokazują nam Kościół pierwszych wieków [...] Więcej...
 W najnowszym wydaniu Sodalisa Marianusa (4/2017) ukaże się wywiad z br. Miguelem Angelem Ortegą SM, hiszpańskim marianistą, ekonomem w domu prowincjalnym marianistów w Madrycie, który we wrześniu i październiku br. gościł w Polsce i odwiedził naszą szkołę sodalicyjną w Warszawie. Więcej...

Książka Na drogach czasu i przestrzeni  Barbary Majewskiej - Luft i Marii Borsuk - Majewskiej zawiera m.in. wspomnienia z życia Sodalicji Mariańskiej Akademików w latach 1946 - 1949. Barbara Majewska - Luft zdała konspiracyjną maturę w 1942 r., pracowała jako sanitariuszka w obozie przejściowym Dulag 121 w Pruszkowie. W okresie powojennym należała do sodalicji akademickiej. Będąc absolwentką filologii polskiej, uczyła w latach 1948-2000 języka polskiego w warszawskich szkołach średnich, w tym 35 lat w  liceum im. Żmichowskiej. Więcej...

Serdecznie polecamy książkę o. Andrzeja Koprowskiego SJ „Na skrzyżowaniu dróg (Ekklesia). Jak Jezus Chrystus dla nas tworzył swój Kościół". Jest to albumowa publikacja o Kościele, opisuje zamysł Boga względem człowieka, wyrażający się w nieustannym proponowaniu mu drogi odkupienia, by podążając nią, mógł powrócić do zażyłości ze Stwórcą ukazanej w Księdze Rodzaju. Więcej...