Strona główna  /  Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

KONSTYTUCJA APOSTOLSKA PIUSA XII - omówienie

Pius XII zaznacza, że zadaniem Sodalicji Mariańskich jest kształtowanie sodalisów, aby „mogli być stawiani jako wzór chrześcijańskiego życia i apostolskiej gorliwości". A do naczelnych celów Sodalicji należy „wszelkie apostolstwo szczególnie społeczne, dla szerzenia Królestwa Chrystusa i obrony Kościoła". Więcej...