Procesja rezurekcyjna

 Procesja, paschał, krzyż z czerwoną stułą, figura Zmartwychwstałego - te symbole Zmartwychwstania mają swoje głębokie znaczenie. Charakterystyczna dla wielkanocnego poranka jest procesja rezurekcyjna. Wierni idą za Najświętszym Sakramentem, aby symbolicznie ogłosić światu, że Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć. Ale jest to również wyrażenie pragnienia kroczenia w życiu za Chrystusem pozostającym w Kościele pod eucharystycznymi postaciami Chleba i Wina. Więcej...

Nauczanie św. Jana Pawła II - katecheza 15.11.1995 r.

 „Maryjne doświadczenie Kościoła" - to temat środowej katechezy św. Jana Pawła II, którą wygłosił 15 listopada 1995 r. Oto fragment tego wystąpienia: „Nie ulega wątpliwości, że Najświętsza Dziewica jest całkowicie związana z Chrystusem, fundamentem wiary i doświadczenia eklezjalnego, i że ku Niemu prowadzi. Dlatego chrześcijanie, posłuszni Jezusowi, który przeznaczył swej Matce bardzo szczególną rolę w ekonomii zbawienia, darzą Maryję wielką czcią i miłością, wyrażając ją w gorącej modlitwie. Przyznali Jej ważne miejsce w wierze i kulcie dostrzegając w Niej uprzywilejowaną drogę do Chrystusa, najwyższego Pośrednika. Więcej...

Poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

 Papież Franciszek, w łączności z biskupami i wiernymi całego świata, poświęcił 25 marca Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Aktu tego dokonał na zakończenie nabożeństwa pokutnego w bazylice św. Piotra w Watykanie. „...uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę" - mówił Ojciec Święty. Papież odczytał akt przed figurą Matki Bożej, która na co dzień znajduje się w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w San Vittorino pod Rzymem, po czym złożył przed figurą bukiet kwiatów. Zabrzmiały dzwony bazyliki św. Piotra. Więcej...

Nauczanie św. Jana Pawła II - katecheza 08.11.1995 r.

 Przypominamy niektóre wątki nauczania św. Jana Pawła II. W trakcie środowej katechezy, wygłoszonej 8 listopada 1995 r., papież mówił o obecności Maryi w Ewangeliach. Oto fragment tego wystąpienia: „Zanim wypracowano jasną definicję prawd objawionych dotyczących Maryi, musiały upłynąć całe stulecia. Typowymi przykładami takiego rozwoju wiary, który prowadzi do coraz głębszego poznania roli Maryi w historii zbawienia, są dogmaty o niepokalanym poczęciu i o wniebowzięciu [...] Więcej...

Nauczanie św. Jana Pawła II - katecheza 03.02.1988 r.

 Przypominamy niektóre wątki nauczania św. Jana Pawła II. W trakcie środowej katechezy, wygłoszonej 3 lutego 1988 r., papież mówił o Jezusie Chrystusie - „We wszystkim do nas podobnym oprócz grzechu". Oto fragment tego wystąpienia: „Kontynuujemy dziś poprzednią katechezę na temat: Jezus Chrystus - prawdziwy człowiek. Jest to podstawowa prawda naszej wiary. Wiary opartej na słowie samego Chrystusa, potwierdzonej świadectwem Apostołów i uczniów, przekazywanej z pokolenia na pokolenie w nauczaniu Kościoła (...). Więcej...

Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego 11 lutego przypada Światowy Dzień Chorego. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby. Chodzi też o dostrzeżenie tych, którzy zawodowo, bądź z potrzeby serca (jak rodziny czy wolontariusze) towarzyszą chorym i cierpiącym. Z tej okazji warto przypomnieć, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie [...] Więcej...