Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich (ORRK)

Do ponownego odkrycia nauki społecznej Kościoła zachęca Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich (ORRK). W najnowszym Biuletynie ORRK czytamy, że po ostatnich wyborach do parlamentu zachodzą w naszej Ojczyźnie zmiany, co jest zjawiskiem normalnym. „Ważne jest to, aby katolicy angażujący się w odnowę życia społecznego kierowali się społeczną nauką Kościoła. Należy zdynamizować nauczanie na tematy społeczne w ruchach. Zachęcamy zatem członków ruchów do pogłębienia wiedzy z zakresu Nauki Społecznej Kościoła. Więcej...

Kalendarz wydarzeń Jubileuszu 2025

Opublikowany został kalendarz wydarzeń Jubileuszu 2025. Oto program zamieszczony na stronie: www.iubilaeum2025.va/pl.html:

24 grudnia 2024 r.: - Otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra

24 stycznia 2025 r.: - Jubileusz świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji Więcej...

Orędzie papieskie na Wielki Post

W imię Boże rozpoczęliśmy tegoroczny Wielki Post. Jest to duchowe wyjście na pustynię. O tym, że Bóg prowadzi nas przez pustynię do wolności pisze papież Franciszek w Orędziu na ten czas pokuty i nawrócenia. Ojciec Święty podkreśla, że Bóg tak nas prowadzi, abyśmy wyszli ze swoich zniewoleń i doświadczyli przejścia ze śmierci do życia. Jak oblubieniec, Jezus ponownie przyciąga nas do siebie i szepcze do naszych serc słowa miłości. Więcej...

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wyraziła głębokie zaniepokojenie i sprzeciw wobec zapowiedzi zmian dotyczących organizacji lekcji religii w szkołach. „Wszelkie zmiany odnośnie do organizacji lekcji religii w szkole publicznej winny dokonywać się zgodnie z obowiązującym prawem i w porozumieniu z Kościołami i związkami wyznaniowymi” – napisali członkowie Komisji w opu-blikowanym 13 lutego br. oświadczeniu. Więcej...

Apel Jasnogórski

Tak bardzo droga wszystkim sodalisom modlitwa, Apel Jasnogórski, ma już 70 lat. 8 grudnia br., w rocznicę jego powstania, Apel poprowadził na Jasnej Górze Prymas Polski. W narodowej modlitwie Polaków uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda. W tej szczególnej „godzinie zjednoczenia przez miłość i błogosławieństwo” Prymas Polski modlił się o jedność w rodzinach, wspólnotach, w Chrystusowym Kościele i w Ojczyźnie. 
– Przed Twój cudowny jasnogórski Obraz przynosimy [...]  Więcej...

Ziemia Święta

Jesteśmy przerażeni tym, co dzieje się w Ziemi Świętej. Wojna izraelsko-palestyńska pochłonęła już tak wiele niewinnych, cywilnych ofiar, w tym kobiet i dzieci. Co musi się stać, aby zapanował tam pokój? Na fundamentalny, a prawie w ogóle nie podejmowany, aspekt tej sprawy zwrócił uwagę w ostatnim Tygodniku Idziemy (nr 51, 17 XII 2023) ks. Jacek Stefański Więcej...