Strona główna  /  Z życia Kościoła

Z życia Kościoła

 O stałą modlitwę w intencji ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci apeluje w specjalnym liście bp Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Swój list zaadresował przede wszystkim do zgromadzeń zakonnych żeńskich i męskich oraz do instytutów życia konsekrowanego. Napisał, że obecnie obserwujemy na świecie dramatyczny wzrost liczby dokonywanych aborcji oraz eutanazji. Wzrasta również liczba podejmowanych prób samobójczych, także wśród młodzieży. Więcej...

 Mszę św. ekspiacyjną za akty profanacji wobec Eucharystii w kościołach i Matki Bożej w Jej wizerunkach sprawował 25 maja na Jasnej Górze abp Wacław Depo, przewodniczący Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski. - Maryjo, pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo poprzez kłamstwo zakorzenia się w sercach Polaków. Niech te działania w prasie, radio, telewizji, w szkołach i uniwersytetach, jak również w teatrach, kabaretach i naszych ulicach, nie zamykają nam dróg ku prawdziwej polskiej solidarności[...] Więcej...

 Na początku czerwca przypada 40. rocznica I pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Ta pielgrzymka odmieniła oblicze polskiej ziemi, o co modlił się papież. „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi!... Tej ziemi!" - to słynne słowa św. Jana Pawła II wygłoszone podczas Mszy św. odprawionej 2 czerwca na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie (dziś Plac Piłsudskiego). Więcej...

 Maj to miesiąc, kiedy oddajemy szczególną cześć Matce Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorem na nabożeństwach majowych. W kościele zachodnim na przełomie XIII i XIV w. powstała myśl, aby ten miesiąc poświęcić Maryi. Król hiszpański Alfons X zapraszał do udziału w nabożeństwach majowych, sam często brał w nich udział i swoim poddanym zalecał gromadzenie się w porze wieczornej na modlitwy wokół figur Matki Bożej. 
Więcej...

 Nabożeństwo ekspiacyjne za profanację wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej sprawowano wieczorem 29 kwietnia w płockim kościele parafii św. Maksymiliana Kolbego. Na jej terenie kilka dni wcześniej rozwieszono plakaty przedstawiające Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus z aureolami w kolorach tęczy. - Chcemy wynagradzać Tobie i Maryi za nasze grzechy, a szczególnie  [...] Więcej...

 Opublikowana została posynodalna adhortacja apostolska Christus vivit Ojca Świętego Franciszka, będąca podsumowaniem XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, obradującego od 3 do 28 października 2018 r. w Watykanie na temat: „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania". Adhortacja składa się z 9 rozdziałów, w których Franciszek prezentuje m.in. to, co Biblia mówi o młodych, ukazuje sytuację dzisiejszej młodzieży i jej rolę w Kościele. Apeluje o Kościół młody, korzystający z inspiracji młodych. Więcej...

 O pozytywnych i negatywnych wpływach tzw. pentekostalizacji na życie Kościoła w Polsce mówił 10 kwietnia w Warszawie, podczas obrad wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych, bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. Przypomnijmy, że pentekostalizmem nazywa się ruch religijny, który zrodził się na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych, w nurcie ewangelikalnego protestantyzmu. Więcej...

 Spożycie alkoholu w Polsce wzrasta. Statystyczny Polak wypija już 11 litrów czystego spirytusu rocznie. A jest to trucizna, która w ciągu roku zabija w naszym kraju małe miasteczko, czyli około 12 tys. osób. O tym, jak tej sytuacji zaradzić rozmawiali 2 kwietnia w Sejmie uczestnicy dużej konferencji[...] Więcej...