Strona główna  /  Z życia Kościoła

Z życia Kościoła

 Lidia Dudkiewicz, była redaktor naczelna katolickiego tygodnika „Niedziela", została powołana do Rady Programowej TVP. Lidia Dudkiewicz przez 38 lat współtworzyła „Niedzielę" jako redaktor, sekretarz redakcji, zastępca redaktora naczelnego, a w latach 2014-2019 jako redaktor naczelna. „Jako redakcja czujemy się wyróżnieni, że nasza Szefowa, z którą przez [...] Więcej...

 Ponad 60 tysięcy osób wzięło udział 14 września na lotnisku w Kruszynie pod Włocławkiem w wydarzeniu ewangelizacyjnym „Polska pod Krzyżem". Organizatorem akcji była diecezja włocławska oraz fundacja Solo Dios Basta. To kontynuacja wcześniejszych inicjatyw, takich jak „Wielka Pokuta" i „Różaniec do granic".  Więcej...

 Zbliża się październik, który w tym roku będzie przeżywany w Kościele jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Jego hasło to: „Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie". Z tej okazji polscy biskupi napisali list pasterski, którego fragmenty publikujemy: Siostry i Bracia! Więcej...

 Stolica Apostolska zajęła oficjalne stanowisko w sprawie gender. W ogłoszonym 10 czerwca dokumencie stanowczo sprzeciwia się tej ideologii, a w szczególności narzucaniu jej w szkołach i na uczelniach jako jedynego słusznego światopoglądu o rzekomo naukowym charakterze.  Więcej...

 Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wydał oświadczenie w sprawie aktów nienawiści wobec katolików w Polsce. Oto tekst tego ważnego oświadczenia [...] Więcej...

 O stałą modlitwę w intencji ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci apeluje w specjalnym liście bp Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Swój list zaadresował przede wszystkim do zgromadzeń zakonnych żeńskich i męskich oraz do instytutów życia konsekrowanego. Napisał, że obecnie obserwujemy na świecie dramatyczny wzrost liczby dokonywanych aborcji oraz eutanazji. Wzrasta również liczba podejmowanych prób samobójczych, także wśród młodzieży. Więcej...

 Mszę św. ekspiacyjną za akty profanacji wobec Eucharystii w kościołach i Matki Bożej w Jej wizerunkach sprawował 25 maja na Jasnej Górze abp Wacław Depo, przewodniczący Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski. - Maryjo, pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo poprzez kłamstwo zakorzenia się w sercach Polaków. Niech te działania w prasie, radio, telewizji, w szkołach i uniwersytetach, jak również w teatrach, kabaretach i naszych ulicach, nie zamykają nam dróg ku prawdziwej polskiej solidarności[...] Więcej...