Strona główna  /  Z życia Kościoła

Z życia Kościoła

 Przypominamy niektóre wątki nauczania św. Jana Pawła II. W trakcie środowej katechezy, wygłoszonej 29 stycznia 1997 r., papież omówił rolę Maryi w życiu ukrytym Jezusa. Oto fragment tego wystąpienia: [...] Więcej...

 Fundacja Jednym Sercem oraz Wspólnota Pocieszyciele Maryi zachęcają do podjęcia w Wielkim Poście szczególnej modlitwy za kapłanów. „Bóg wzywa każdego do świętości («Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty» Kpł 19,2), w szczególności wzywa do tej świętości kapłanów. Jednak księża szczególnie zaproszeni do życia blisko Boga, [...] Więcej...

 Przypominamy niektóre wątki nauczania św. Jana Pawła II. Środową katechezę, wygłoszoną 21 sierpnia 1996 r., papież poświęcił dziewiczej jedności Maryi i Józefa. Oto fragment tego wystąpienia: „Opisując Maryję jako «dziewicę», Ewangelia Łukasza dodaje, że była «poślubiona mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida» (por. Łk 1,27). Informacje te na pierwszy rzut oka wydają się sprzeczne. Trzeba zauważyć, że występujący w tym fragmencie grecki termin nie odnosi się do sytuacji kobiety [...] Więcej...

 Tematowi komunikacji międzyludzkiej poświęcił papież Franciszek swoje orędzie na tegoroczny Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Na początku orędzia papież podkreśla, że zaproszenie do „pójścia i zobaczenia" [...]  Więcej...

 Przypominamy niektóre wątki nauczania św. Jana Pawła II. Środową katechezę, wygłoszoną 18 grudnia 1996 r., papież poświęcił proroctwu Symeona, które łączy Maryję z przeznaczeniem Syna. Oto fragment tego wystąpienia: „Po rozpoznaniu w Jezusie «światła na oświecenie pogan» (...) Symeon [...] Więcej...