Strona główna  /  Z życia Kościoła

Z życia Kościoła

 Stolica Apostolska zajęła oficjalne stanowisko w sprawie gender. W ogłoszonym 10 czerwca dokumencie stanowczo sprzeciwia się tej ideologii, a w szczególności narzucaniu jej w szkołach i na uczelniach jako jedynego słusznego światopoglądu o rzekomo naukowym charakterze.  Więcej...

 Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wydał oświadczenie w sprawie aktów nienawiści wobec katolików w Polsce. Oto tekst tego ważnego oświadczenia [...] Więcej...

 O stałą modlitwę w intencji ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci apeluje w specjalnym liście bp Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Swój list zaadresował przede wszystkim do zgromadzeń zakonnych żeńskich i męskich oraz do instytutów życia konsekrowanego. Napisał, że obecnie obserwujemy na świecie dramatyczny wzrost liczby dokonywanych aborcji oraz eutanazji. Wzrasta również liczba podejmowanych prób samobójczych, także wśród młodzieży. Więcej...

 Mszę św. ekspiacyjną za akty profanacji wobec Eucharystii w kościołach i Matki Bożej w Jej wizerunkach sprawował 25 maja na Jasnej Górze abp Wacław Depo, przewodniczący Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski. - Maryjo, pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo poprzez kłamstwo zakorzenia się w sercach Polaków. Niech te działania w prasie, radio, telewizji, w szkołach i uniwersytetach, jak również w teatrach, kabaretach i naszych ulicach, nie zamykają nam dróg ku prawdziwej polskiej solidarności[...] Więcej...

 Na początku czerwca przypada 40. rocznica I pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Ta pielgrzymka odmieniła oblicze polskiej ziemi, o co modlił się papież. „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi!... Tej ziemi!" - to słynne słowa św. Jana Pawła II wygłoszone podczas Mszy św. odprawionej 2 czerwca na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie (dziś Plac Piłsudskiego). Więcej...

 Maj to miesiąc, kiedy oddajemy szczególną cześć Matce Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorem na nabożeństwach majowych. W kościele zachodnim na przełomie XIII i XIV w. powstała myśl, aby ten miesiąc poświęcić Maryi. Król hiszpański Alfons X zapraszał do udziału w nabożeństwach majowych, sam często brał w nich udział i swoim poddanym zalecał gromadzenie się w porze wieczornej na modlitwy wokół figur Matki Bożej. 
Więcej...

 Nabożeństwo ekspiacyjne za profanację wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej sprawowano wieczorem 29 kwietnia w płockim kościele parafii św. Maksymiliana Kolbego. Na jej terenie kilka dni wcześniej rozwieszono plakaty przedstawiające Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus z aureolami w kolorach tęczy. - Chcemy wynagradzać Tobie i Maryi za nasze grzechy, a szczególnie  [...] Więcej...