Przypominamy niektóre wątki nauczania św. Jana Pawła II. W trakcie środowej katechezy, wygłoszonej 6 marca 1996 r., papież mówił o macierzyństwie, które pochodzi od Boga.  Oto fragment tego wystąpienia: „Macierzyństwo jest darem Bożym. «Otrzymałam mężczyznę od Pana» (Rdz 4,1) - mówi Ewa, gdy przychodzi na świat Kain, jej syn pierworodny. Za pomocą tych słów Księga Rodzaju określa pierwsze macierzyństwo ludzkich dziejów jako łaskę i radość, których źródłem jest dobroć Stwórcy. Więcej...

 W wieku prawie 103 lat zmarł 14 listopada o. Jerzy Tomziński - legendarny paulin, trzykrotny przeor Jasnej Góry i dwukrotny Generał Zakonu Paulinów. Był przyjacielem kilku papieży i bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, organizatorem uroczystości millenijnych i VI Światowego Dnia Młodzieży. Zawsze podkreślał, że Jasna Góra była jego życiową legitymacją. Urodzony w 1918 roku, równolatek odrodzonej Rzeczpospolitej śp. o. Jerzy zainicjował narodową modlitwę o uwolnienie Prymasa Wyszyńskiego, która stała się Apelem Jasnogórskim. Jemu także zawdzięczamy Śluby Jasnogórskie i peregrynację kopii Cudownego Obrazu po Polsce. Więcej...

 8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to święto patronalne niektórych polskich sodalicji. Fakt, że Matka Boża jest Niepokalanie Poczęta oznacza, że Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Bóg, ze względu na przewidziane zasługi Jezusa Chrystusa, uchronił Matkę Najświętszą przed grzechem pierworodnym [...] Więcej...

 Przypominamy niektóre wątki nauczania św. Jana Pawła II. W trakcie środowej katechezy, wygłoszonej 5 czerwca 1996 r., papież mówił o Maryi Niepokalanej - odkupionej przez zachowanie od grzechu.  Oto fragment tego wystąpienia: „Doktryna o doskonałej świętości Maryi od pierwszej chwili Jej poczęcia została [...] Więcej...

 Obaj nie wahali się cierpieć za swoje non possumus - powiedział historyk ks. dr Robert Ogrodnik porównując losy św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i bł. Stefana Wyszyńskiego. Konferencja prasowa związana z Rokiem św. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, obchodzonym w 2022 r. w Zgromadzeniu Sióstr Rodziny Maryi, odbyła się 4 listopada w Centrum Medialnym KAI. Historyk ks. dr Robert Ogrodnik, charakteryzując sylwetkę św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, zwrócił uwagę na czynniki, które ukształtowały jego osobowość. Więcej...

 W niedzielę 21 listopada przypada uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Rozważamy prawdę, że Jezus Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. Jest Królem, Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy rozważaliśmy w liturgii wszystkie tajemnice życia Jezusa: od narodzin aż po wniebowstąpienie. Wśród nich oczywiście centralne miejsce zajmowało Misterium Paschalne. Teraz jednak naszą uwagę kierujemy ku chwili, kiedy nastąpi pełna realizacja Królestwa Bożego, a Bóg będzie „wszystkim we wszystkich". Więcej...

 Przypominamy niektóre wątki nauczania św. Jana Pawła II. W trakcie środowej katechezy, wygłoszonej 3 września 1997 r., papież mówił o Maryi jako wzorze świętości Kościoła. Oto fragment tego wystąpienia: „Sobór Watykański II (...) przypomina, że «Kościół w osobie Najświętszej Maryi Panny już osiąga doskonałość» natomiast «chrześcijanie ciągle jeszcze starają się usilnie o to, aby przezwyciężając grzech wzrastać w świętości». W ten sposób zostaje uwypuklona różnica istniejąca między wiernymi i Maryją, chociaż zarówno oni, jak i Ona należą do świętego Kościoła [...]  Więcej...

 Przypominamy niektóre wątki nauczania św. Jana Pawła II. W trakcie środowej katechezy, wygłoszonej 13 sierpnia 1997 r., papież mówił o Maryi jako wzorze macierzyństwa Kościoła. Oto fragment tego wystąpienia: „Macierzyństwo Maryi (...) stanowi fakt jedyny i niepowtarzalny: Maryja bowiem, zanim zacznie pełnić macierzyńską misję wobec ludzi, jest Matką Jednorodzonego Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Natomiast Kościół jest Matką, ponieważ rodzi duchowo Chrystusa [...] Więcej...