Rok Maryjny - luty 2015 r.

 W przeżywanym w Sodalicjach Mariańskich Roku Maryjnym luty 2015r. poświęcony jest tematowi Maryja Matką i Opiekunką Życia Konsekrowanego. Jednocześnie cały czas trwa w Kościele, ogłoszony przez papieża Franciszka, Rok Życia Konsekrowanego. Skłania to nas do wdzięczności Bogu za tę formę życia i ludzi, którzy idą za Chrystusem drogą rad ewangelicznych. Więcej...

Rok Maryjny w Sodalicjach Mariańskich

 21 listopada br. przypada 50. rocznica ustanowienia "Maryi Matką Kościoła". Z tego powodu Zarząd Federacji wraz z Ojcem Moderatorem zdecydowali, żeby ogłosić „Rok Maryjny w Sodalicjach Mariańskich", który będzie trwał od września 2014 do stycznia 2016 roku. Po przemyśleniu został wybrany temat:

„Maryja, Matką Kościoła, który udziela sakramentów ".
 

Jak korzystać z materiałów formacyjnych?

Drodzy Czytelnicy!

Przedstawiamy część pierwszą materiałów formacyjnych na Rok Maryjny w Sodalicjach Mariańskich. Zachęcamy, aby spotkania formacyjne w poszczególnych sodalicjach były przeprowadzone w oparciu właśnie o te opracowania.

W części pierwszej znajdują się rozważania na poszczególne miesiące Roku Maryjnego i miesięczne nabożeństwo do Maryi Matki Kościoła, które autorzy przygotowali specjalnie w odniesieniu do konkretnych tematów. W części drugiej znajduje się Litania do NMP Matki Kościoła, którą proponujemy odmawiać na zakończenie każdego miesięcznego nabożeństwa. Drukujemy ją tylko raz, żeby nie powtarzać przy każdym miesiącu. Wyjątek stanowią połączone miesiące wrzesień i październik 2014 r. Tam w ramach rozważań proponujemy lekturę znakomitego tekstu abp. Józefa Michalika i wybranych artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat Maryi Matki Kościoła. Natomiast w ramach nabożeństwa proponujemy w tych miesiącach odmówić Różaniec św. i oczywiście Litanię do NMP Matki Kościoła.

Ogólny schemat spotkania formacyjnego przedstawia się więc w Roku Maryjnym następująco: rozważania + miesięczne nabożeństwo do NMP Matki Kościoła + Litania do NMP Matki Kościoła.

Mamy nadzieję, że ten szczególny czas Roku Maryjnego przyczyni się do wzrostu naszej miłości do Boga i Matki Najświętszej, pogłębi w naszym życiu przeżywanie sakramentów i wzmocni naszą więź z Kościołem.

                                                                           Cześć Maryi! Cześć i chwała!

                                                                           Zespół redakcyjny