Odnowione zasady podstawowe SM w Polsce

Wobec soborowego i posoborowego procesu odnowy Kościoła oraz ciągle zmieniającego się świata, Sodalicja jako organizacja kościelna podejmuje trud przemyślenia na nowo własnych celów, formacji i sposobów działania. Wymaga to najpierw „powrotu do źródeł", to znaczy do istoty Sodalicji, a następnie ponownego jej odczytania w świetle współczesnej nauki Kościoła i Jego potrzeb. Wynikające stąd zmiany sformułowań oraz przesunięcia akcentów dotyczą przede wszystkim trzech grup problemów: wizji Kościoła, podstaw i charakteru maryjności oraz miejsca i roli katolików w świecie.

Takie „aggiornamento" Sodalicji nie przekreśla jej pierwotnego modelu formacyjnego, ale go pogłębia, poszerza, uaktualnia i nadaje mu nową barwę. Chodzi bowiem o to, aby ze szkoły sodalicyjnej wychodzili dziś „ludzie Kościoła" w rozumieniu soborowym, prawdziwie dojrzali, odpowiedzialni i twórczy, aby równie dojrzała i twórcza była ich maryjność i aby umieli, podejmując każde wyzwanie współczesności, zawsze być „przejrzystym znakiem Ewangelii".