Strona główna  /  Sodalis Marianus  /  Sodalis 2017  /  Sodalis Marianus kwiecień - czerwiec 2017

Sodalis Marianus kwiecień - czerwiec 2017

 Przeżywamy setną rocznicę objawień fatimskich i z tej okazji Episkopat Polski odnowił w Zakopanem Akt poświecenia naszej ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. Następnie zostanie on ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie w święto Narodzenia Matki Bożej, 8 września 2017 r. Do tych wydarzeń nawiązuje o. Emilio de Cardenas w swoim cyklu „Maryja w liturgii". Przytacza tekst prefacji Mszy św. o Niepokalanym Sercu NMP, która wyróżnia następujące cechy Serca Matki Bożej: mądre i pojętne; nowe i ciche; proste i czyste; mocne i czujne.

Obecny rok jest również szczególnie poświęcony postaci św. Brata Alberta w związku z setną rocznicą jego śmierci. O tym niezwykłym człowieku, wciąż chyba zbyt mało znanym, pisze Krystyna Tkaczyk. Podkreśla, że Brat Albert posiadał szczególny charyzmat służby najbiedniejszym, w drugim człowieku zawsze widział Boga. A o Maryi pisał: „Matkę Najświętszą obieram za Patronkę w moich trudnościach. Chcę Ją czcić osobnym nabożeństwem przez cały ciąg mojego życia i całą wieczność."

W tym numerze Sodalisa Marianusa zamieszczamy ważny tekst o. Adama Schulza na temat życia radami ewangelicznymi. Autor podkreśla, że Jezus wygłosił Kazanie na Górze do olbrzymiej rzeszy ludzi, a nie tylko do apostołów, czy jakiejś innej małej grupy elitarnej. A więc droga rad ewangelicznych opisana w Kazaniu na Górze dotyczy wszystkich chrześcijan, a nie tylko zakonników, czy kapłanów. Autor wyjaśnia, co to są rady ewangeliczne i jak mogą nimi żyć ludzie świeccy.

Tegoroczne wyjazdowe rekolekcje sodalicyjne odbędą się w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto koło Wyszkowa. O tym ciekawym i pięknym miejscu, jak również o Loreto we Włoszech, pisze Grażyna Tierientiew. Zachęcamy także do lektury kolejnej części naszego cyklu poświęconego praktyce rozeznawania duchowego. Tym razem odpowiemy m.in. na pytania: Jak dobre i złe duchy działają na człowieka? Czym jest pocieszenie i strapienie duchowe i jak zachowywać się w tych stanach?

W tym numerze drukujemy w całości ważny dokument Konferencji Episkopatu Polski na temat chrześcijańskiego patriotyzmu. Cześć Maryi! Cześć i chwała! Zespół redakcyjny