Strona główna  /  Sodalis Marianus  /  Sodalis 2017  /  Sodalis Marianus lipiec/wrzesień 2017 - spis treści

Sodalis Marianus lipiec/wrzesień 2017 - spis treści

Sodalis Marianus lipiec/wrzesień 2017 - spis treści

SPIS TREŚCI

01                         
 Słowo wstępne
02
o. Emilio de Cardenas

Niewiasty ze Starego Testamentu w liturgii maryjnej
06

Ks. Krzysztof Bielawny
140-lecie objawień w Gietrzwałdzie
16
Anna Laszuk
Poświęcenie Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi - 6 czerwca i 8 września 
22

Krystyna Tkaczyk
Świętość - czy tylko dla wybranych? 
26

Piotr Chmieliński
Zjazd delegatów SM w Niepokalanowie
40

Franciszek Idźkowski, Ryszard Koszczyński
Konferencja wspólnot świeckich marianistów 
46

Piotr Chmieliński
Rekolekcje sodalicyjne w Loretto
62

Mogliśmy na siebie liczyć - rozmowa Piotra Chmielińskiego
ze Stanisławem Michnowskim
74

Krystyna Medycka
20 groszy
76

o. Marcin Minczyński OSPPE

Perspektywy rozwoju Sodalicji Mariańskich w Polsce na początku XXI w. - inspiracje do pracy sodalicyjnej w 2018 r.