MARYJA, MATKA KOŚCIOŁA W POTRZEBIE

1. Przez Jezusa do Maryi

Powszechnie znana i głoszona od wieków zasada mówi: „Przez Maryję do Jezusa". Jest ona głęboko zakorzeniona w świadomości wiernych i duszpasterzy. Jej gorącym orędownikiem był sługa Boży kard. Wyszyński. Przyjmował ją również kard. Karol Wojtyła, ale równocześnie już w okresie milenium chrztu Polski nie wahał się dopełnić jej stwierdzeniem: „Przez Jezusa do Maryi". To przesłanie towarzyszyło mu także od pierwszego dnia zasiadania na Stolicy Piotrowej. Nie powinien zatem dziwić fakt, iż w homilii wygłoszonej na zakończenie Kongresu Maryjnego i Mariologicznego w jubileuszowym roku 2000 na placu św. Piotra w dniu 24 września, po słowach przeczytanych z przygotowanego tekstu: „A więc przez Maryję do Jezusa", Jan Paweł II zatrzymał się i gdy wszyscy oczekiwali na słowo „Amen", on po chwili znaczącego milczenia dodał: „Ale także przez Jezusa do Maryi". Więcej...

2. Przez Jezusa do potrzebującego

Dwukierunkowe hasło: „przez Maryję do Jezusa" oraz „przez Jezusa do Maryi" pozwoli nam pogłębić sens pomocy Kościołowi w potrzebie.  Więcej...

3. Słowa Ks. Tomasza Grzyba

Słowa Ks. Tomasza Grzyba z Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie".

Z wielką wdzięcznością kieruję pozdrowienie do wszystkich stowarzyszonych w Sodalicji Mariańskiej! Bardzo dziękuję za wasze zaangażowanie w pomoc Prześladowanemu Kościołowi. Pierwsza rzecz, o jaką zawsze, jako Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, prosimy to modlitwa. Więcej...