Strona główna  /  Rok Maryjny w SM  /  Rok Maryjny - luty 2015 r.

Rok Maryjny - luty 2015 r.

Rok Maryjny - luty 2015 r.

 W przeżywanym w Sodalicjach Mariańskich Roku Maryjnym luty 2015 r. poświęcony jest tematowi Maryja Matką i Opiekunką Życia Konsekrowanego. Jednocześnie cały czas trwa w Kościele, ogłoszony przez papieża Franciszka, Rok Życia Konsekrowanego.

Skłania to nas do wdzięczności Bogu za tę formę życia i ludzi, którzy idą za Chrystusem drogą rad ewangelicznych. Módlmy się za nich, bo w swoim trudnym i niezwykle cennym powołaniu potrzebują nieustannego wsparcia. Ojciec Święty w liście na ropoczęcie Roku Życia Konsekrowanego podkreśla, że ten czas dotyczy nie tylko osób konsekrowanych, ale całego Kościoła. „Zwracam się do całego ludu chrześcijańskiego, aby coraz bardziej uświadamiał sobie dar, jakim jest obecność tak wielu osób konsekrowanych, spadkobierców wielkich świętych, którzy ukształtowali historię chrześcijaństwa. Czym byłby Kościół bez świętego Benedykta i świętego Bazylego, bez świętego Augustyna i świętego Bernarda, bez świętego Franciszka i świętego Dominika, bez świętego Ignacego Loyoli i świętej Teresy z Avila, bez świętej Angeli Merici i bez świętego Wincentego a Paulo. Lista ta mogłaby być niemal nieograniczona, aż do świętego Jana Bosko i błogosławionej Teresy z Kalkuty" - pisze Franciszek i zachęca, aby gromadzić się wokół osób konsekrowanych, radować się z nimi, dzielić ich trudności, współpracować z nimi, bo ich posługa jest też dziełem całego Kościoła. „Niech odczują miłość i serdeczność całego ludu chrześcijańskiego" - prosi papież.
 
Matka Boża jest oczywiście wzorem, ikoną życia konsekrowanego. „Jest żywą zachętą, by razem z Nią przyjąć powiew Ducha św. - nowego życia i by będąc Nim wypełnionym wyruszyć ku współczesnemu człowiekowi. W tej wędrówce Maryja, przez codzienne doświadczenie miłości Bożej, prowadzi osoby konsekrowane do dzielenia się tym doświadczeniem z innymi. Maryja jest najlepszą przewodniczką na drodze kontemplacji Chrystusa i pomocą w odkrywaniu prawdziwego oblicza Boga objawionego w Chrystusie" - pisze o. Marcin Minczyński OSPPE w materiałach formacyjnych na Rok Maryjny.