Strona główna  /  Rok Maryjny w SM  /  Nabożeństwo

Nabożeństwo

MIESIĘCZNE NABOŻEŃSTWO DO MARYI MATKI KOŚCIOŁA

 WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 -
MARYJA MATKĄ KOŚCIOŁA

Proponujemy odmawianie Różańca św. W zależności od konkretnego dnia, odmawiamy określoną zwyczajem część Różańca św. Można dodać własne intencje, np. o owocne przeżycie Roku Maryjnego lub inne.

LITANIA DO NMP MATKI KOŚCIOŁA

Kyrie, elejson.

Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże,

zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,

módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

módl się za nami.

Maryjo, Dziewico z Nazaretu

módl się za nami.

Umiłowana Córko Ojca

módl się za nami.

Dziewico wybrana przed wiekami

módl się za nami.

Matko od wieków przewidziana

módl się za nami.

Córko Adama

módl się za nami.

Nowe Stworzenie

módl się za nami.

Córko Syjonu

módl się za nami.

Wybrana spośród ubogich Pana

módl się za nami.

Pokorna służebnico Pańska

módl się za nami.

Cała święta,
ukształtowana przez Ducha Świętego

 

módl się za nami.

Świątynio Ducha

módl się za nami.

Pełna łaski

módl się za nami.

Dziewico błogosławiona

módl się za nami.

Dziewico Niepokalana

módl się za nami.

Matko Emmanuela

módl się za nami.

Matko Jezusa

módl się za nami.

Matko Chrystusa

módl się za nami.

Matko Odkupiciela

módl się za nami.

Matko Pana i Zbawiciela

módl się za nami.

Ty, która dałaś życie światu

módl się za nami.

Współpracownico
wspaniałomyślna Chrystusa Pana

 

módl się za nami.

Ty, która współdziałałaś
w dziele Odkupienia

 

módl się za nami.

Ty, która współcierpiałaś

z Synem umierającym na krzyżu

 

módl się za nami.

Nowa Ewo

módl się za nami.

Matko żyjących

módl się za nami.

Ty, która razem z Apostołami
błagałaś o dar Ducha Świętego

 

módl się za nami.

Uwielbiona w niebie z ciałem i duszą,

módl się za nami.

Wywyższona przez Pana
jako Królowa wszechświata

 

módl się za nami.

Pierwowzorze Kościoła

módl się za nami.

Najznakomitsza cząstko Kościoła

módl się za nami.

Wzorze świętości
we wspólnocie wybranych

 

módl się za nami.

Matko wierzących

módl się za nami.

Matko katechumenów

módl się za nami.

Matko ochrzczonych

módl się za nami.

Matko bierzmowanych

módl się za nami.

Matko pokutujących

módl się za nami.

Matko chorych

módl się za nami.

Matko konających

módl się za nami.

Matko kapłanów

módl się za nami.

Matko misjonarzy

módl się za nami.

Matko narzeczonych

módl się za nami.

Matko małżonków

módl się za nami.

Matko wdowców

módl się za nami.

Matko prześladowanych

módl się za nami.

Matko męczenników

módl się za nami.

Matko jedności Kościoła

módl się za nami.

Matko ludzi

módl się za nami.

Opiekunko, Wspomożycielko

módl się za nami.

Znaku pewnej nadziei i pociechy
dla pielgrzymującego ludu Bożego

 

módl się za nami.

Królowo Polskich pielgrzymów

módl się za nami.

Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Boże, Ty w swej dobroci sprawiłeś, że Najświętsza Maryja Panna, wspaniały owoc odkupienia, jaśnieje jako przeczysty obraz Kościoła; użycz łaski swojemu ludowi pielgrzymującemu na ziemi, aby wpatrzony w Maryję, szedł wiernie za Chrystusem, aż dojdzie do pełni chwały, jaką z radością ogląda w Najświętszej Dziewicy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wezwania

P. Trwając na modlitwie wraz z Maryją, naszą Matką i Królową, składajmy dzięki Bogu, który pozwala nam oddawać cześć Matce Kościoła.

P. Boże, Ty powołałeś nas do Kościoła, abyśmy szli za Tobą drogą miłości,
W. Spraw, byśmy w Kościele świętym prawdziwie żyli miłością.

P. Ty nas wezwałeś do zjednoczenia z Tobą w modlitwie i kontemplacji,
W. Spraw, byśmy razem z naszymi Świętymi szukali zawsze Twojego oblicza i uczyli braci dróg przyjaźni z Tobą.

P. Ty dałeś naszym Świętym wytrwałą wolę miłości braterskiej,
W. Spraw, byśmy stanowili jedno serce i jedną dusze i zachowaj w pokoju nasze wspólnoty.

P. Ty napełniłeś naszych Świętych taką żarliwością, że nie lękali się oddać swego życia za braci,
W. Spraw, abyśmy stale nosili w naszym ciele konanie Jezusa i wielkodusznie współpracowali z Tobą w dziele odkupienia świata.

P. Ty jesteś wiekuistą koroną i nieustanną radością naszego Kościoła,
W. Spraw, aby nasi zmarli bracia i siostry mogli razem z nimi śpiewać Ci pieśń miłości.

P. Wejrzyj, Boże, na Sodalicję Mariańską i zamieszkaj w sercach naszych z całym swym bogactwem. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Pod Twoją obronę...