Strona główna  /  Rekolekcje  /  Bachledówka 2008

Bachledówka 2008

Rekolekcje

Bachledówka od 16 do 20 lipca 2008 r. 

To nie może być dziełem przypadku, że wszystko co najświętsze, najwznioślejsze i najważniejsze w naszej wierze chrześcijańskiej, ma miejsce i dzieje się na Górze. Tak działo się zarówno w Starym Testamencie (np. Góra Horeb, Wzgórze Moria i in.), jak i w Nowym Testamencie  (Góra Oliwna, Góra Golgota, Góra Tabor – Przemienienia Pańskiego i in.) dlatego trudno nie pokusić się o analogię mając na uwadze, że nasze sodalicyjne rekolekcje miały miejsce na wyniosłym wzgórzu Bachledówka (947 m n.p.m.). One również miały coś ze świętości, miały przyczynić się do przemiany naszych serc, do umocnienia w wierze i pogłębieniu naszej wiedzy religijnej. Niektórzy z nas byli na Bachledówce    po raz drugi, ale zawsze wszyscy witamy to urocze miejsce z radością i zachwytem. Rekolekcje przygotował i prowadził Krajowy Moderator S.M. o. Mieczysław Łacek, który odprawiał Msze św., głosił kazania i przewodniczył Apelom Jasnogórskim. Konferencje prowadziła s. Bożena Wetoszka. W rekolekcjach z udziałem Zarządu Federacji S.M. w Polsce z Prezesem P. Grzegorzem Baranem i Panią Renią Pruszyńską, wzięło udział ok. 60 osób, w tym z naszej Sosnowieckiej Diecezji było ok. 30 osób. Zaplanowany na każdy dzień program i realizowany zgodnie z planem przedstawiał się nastepujaco:
 • 7.30                   Godzinki ku czci Niep. pocz.N.M.P.
 • 8.00                   śniadanie
 • 9.00                   I konferencja
 • 10.30                 II konferencja
 • 12.00                 Msza św.
 • 13.00                 obiad
 • 14.00 – 18.00      wyjazdy w teren
 • 20.30                  Adoracja Naśw. Sakramentu
 • 21.00                  Apel Jasnogórski
 • 22.00                  cisza nocna
   

Jeżeli chodzi o wyjazdy w teren, to byliśmy w Ludźmierzu u Królowej Podhala gdzie odprawiliśmy „Drogę Krzyżową”, oraz w Zakopanem na Krzeptówkach w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i tam odmówiliśmy Różaniec św. Nasze rekolekcyjne modlitwy i rozważania wpisane były w tegoroczne hasło liturgiczne  „Bądźcie uczniami Chrystusa”, i w tym duchu staraliśmy się w nich uczestniczyć. Prawdziwą ucztą dla ducha i przyjemnością intelektualną były konferencje prowadzone przez siostrę Bożenkę, Karmelitankę ze Zgromadzenia Sióstr Bezhabitowych. Patronką Zakonów Karmelitańskich Żeńskich jest, jak wiadomo, św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Jej Postaci była poświecona I konferencja. Siostra Bożena o swej Patronce mówiła  z żarliwością i przekonaniem o pięknym życiu zakonnym tej „Małej Świętej”, o tym z jakim oddaniem ćwiczyła się w „małych cnotach” i jaką wagę przywiązywała do wierności w małych rzeczach, do uczynności, uprzejmości, pogody ducha i do zachowania wesołego usposobienia.

Następna konferencja poświęcona modlitwie, również była wzorowana na przykładzie św. Teresy, której modlitwy były niekonwencjonalne, były odruchem duszy, westchnieniem serca pełnego miłości do naszego Zbawiciela. Oczywiście najdoskonalszą i najpiękniejszą modlitwą jest Msza św. Wielkie cnoty tej „Małej Świętej”  przybrały szatę „Deszczu róż duchowych św. Teresy” i były wzorem  całkowitego oddania i zawierzenia Bogu. Jedna z konferencji poświecona była cierpieniu również na przykładzie św. Teresy, której prawie całe krótkie życie, było jednym pasmem bólu, ale które poświeciła Bogu mówiąc, że cierpiąc możemy zbawić duszę. Chciała być Oblubienicą Chrystusa i starała się w cierpieniu upodobnić do Jezusa. Oto jedna z „Pieśni na dzień dzisiejszy” św. Teresy: „Me życie jest cieniem, me życie jest chwilką, co ciągle ucieka i ginie. By kochać Cię Panie, tę chwilę mam tylko, ten dzień dzisiejszy jedynie”. Wracając myślą do tych niezapomnianych spotkań z Siostrą Bożenką, do Jej przemyśleń, z  którymi potrafiła się z nami dzielić w sposób serdeczny i bezpośredni, i które były dawaniem świadectwa własnej wiary, pragnę gorąco Jej podziękować,   nie tylko w imieniu własnym, ale myślę,  że w imieniu wszystkich  uczestników rekolekcji, za wzruszenia jakich nam dostarczyła. Modlitewny nastrój i niezwykłe przeżycia pogłębiała atmosfera Bachledówki, otaczająca nas przyroda, piękno krajobrazu, nawet panorama wysokich Tatr. Cała ta natura otwierała nam  oczy na Stwórcę i przypominała o bliskości Boga. Zachwycała nas również świątynia na Bachledówce p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, której wnętrze utrzymane jest w stylu podhalańskim, urzeka pięknem i precyzją rzeźb. Przypomnę, że gospodarzami na Bachledówce są O.O. Paulini. Nie można też pominąć faktu, że na Bachledówce stałym gościem był Prymas Tysiąclecia Ks. Kard. S. Wyszyński, jak również przebywał tu ówczesny Metropolita Krakowski, późniejsz Ojciec Święty Sługa Boży Jan Paweł II. Wszystko to sprawiło, że oderwani od codzienności, od zabiegania i zgiełku wielkich miast, mogliśmy choć przez kilka dnia żyć w atmosferze przepojonej duchem i miłością Bożą, słuchając słów, które poruszały nasze sumienia, pobudzały do refleksji i ożywiały nasze duchowe życie. Oby te religijne doznania i przeżycia jak najdłużej i najpełniej owocowały w naszym codziennym życiu. Na koniec pragnę serdecznie podziękować  naszemu Krajowemu Moderatorowi o. Mieczysławowi Łackowi i Zarządowi S.M. za zorganizowanie tych rekolekcji, w czasie których zadbano zarówno o nasze dusze jak i o ciała dostarczając nam doskonałych posiłków. Wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch.Dziękujemy za religijne przeżycia i doznania i za radość i przyjemność płynącą z przebywania we wspólnocie sodalicyjnej.

 

Cześć Maryi!
Zofia Parzniewska

Katedralna Sodalicja Mariańska
Sosnowiec