Strona główna  /  Rok Maryjny w SM  /  Listopad 2014  /  2. Przez Jezusa do potrzebującego

2. Przez Jezusa do potrzebującego

2. Przez Jezusa do potrzebującego

Dwukierunkowe hasło: „przez Maryję do Jezusa" oraz „przez Jezusa do Maryi" pozwoli nam pogłębić sens pomocy Kościołowi w potrzebie.

Przez Jezusa do potrzebującego. Jezus wskazuje nam drogę nieuniknioną. On został wysłany po to, aby ubogich ewangelizować. Ten, który pragnie iść do Pana, być Jego uczniem i Go naśladować, jest przez Niego skierowany do potrzebującego. „Zbliżaj się do bliźniego w potrzebie", poucza Mistrz tego, który pyta o najważniejsze przykazanie. Droga w tym kierunku jest pewna, prosta i skuteczna. Nie ma innej dla ucznia. Jest trudna, ale pełna radości. Ma sens. Można zweryfikować, czy jest właściwa: po prostu należy odwrotnie ustawić wyrazy hasła, aby sprawdzić, czy jest naprawdę sensowna i skuteczna: przez potrzebującego do Jezusa.

Przez potrzebującego do Jezusa. „Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?» A Król im odpowie: «Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili» (Mt 24,37-40).

Nasze refleksje nie są zabawnymi grami słów, ale pogłębieniem nauki ewangelicznej Jezusa. Chcemy rozpocząć Rok Maryjny kierując nasze oczy na Kościół w potrzebie. Przecież tam szczególnie Maryja jest Matką Kościoła. Listopad 2014 r. jest w Polsce szczególnym czasem solidarności z Kościołem w potrzebie, Kościołem prześladowanym. Sodalicje Mariańskie chcą włączyć się do tej akcji. Pragniemy, aby kiedyś Jezus, Sędzia miłosierny, przyjmował nas w gronie sprawiedliwych, których zaprasza do „życia wiecznego" (Mt 24,44).

O. Emilio de Cardenas