Strona główna  /  Rok Maryjny w SM  /  Listopad 2014  /  3. Słowa Ks. Tomasza Grzyba

3. Słowa Ks. Tomasza Grzyba

3. Słowa Ks. Tomasza Grzyba

 Słowa Ks. Tomasza Grzyba z Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie".

Z wielką wdzięcznością kieruję pozdrowienie do wszystkich stowarzyszonych w Sodalicji Mariańskiej! Bardzo dziękuję za wasze zaangażowanie w pomoc Prześladowanemu Kościołowi. Pierwsza rzecz, o jaką zawsze, jako Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, prosimy to modlitwa. Z wielu świadectw biskupów i ludzi dotkniętych prześladowaniem wiemy, że bardzo często dla tych którzy cierpią, największą pociechą i nadzieją jest świadomość że ktoś o ich cierpieniu wie i za nich się modli. Św. Jan Paweł II podczas swoich pierwszych pielgrzymek we Francji powiedział do biskupów w Issy-les-Moulineaux w 1980 roku: „Przypomnijcie sobie o tych, którzy piszą dzisiejsze martyrologium niedaleko was. Nie macie prawa o nich zapominać, ani prawa, by zachowywać milczenie! Są oni gwiazdami błyszczącymi na ponurym niebie... Kościół milczenia nie jest na Wschodzie, on jest na Zachodzie: to wy nie macie odwagi, by mówić! (...) Nie ma już Kościoła milczenia, ja będę głosem tych, którzy głosu nie mają!".

Z całego serca dziękuję za waszą modlitwę i zaangażowanie na rzecz Kościoła Prześladowanego i proszę, nie ustawajmy w modlitwie za cierpiącymi siostrami i braćmi w Jezusie Chrystusie.