Strona główna  /  Podstawowe zasady SM  /  Zadania Sodalicji

Zadania Sodalicji

Zadania Sodalicji

1. Podwójny cel: formowanie członków na wzór Maryi i w specjalnej z Nią łączności oraz odpowiedzialności za Kościół i uświęcenie świata, wytycza Sodalicji dwa kierunki działalności:

a) Pracę formacyjną i samowychowawczą prowadzoną w zespołach, obejmującą rozwój osobowości oraz dążenie do świętości wszystkich jej członków.
b) Działalność apostolską podejmowaną zespołowo lub indywidualnie, m. in. w ramach struktur Kościoła, a szczególnie w parafiach, w zespołach synodalnych, w duszpasterstwach specjalistycznych.

2. Na płaszczyźnie „świata" - wobec współczesnej laicyzacji życia, chaosu pojęć moralnych i negatywnych postaw wobec Kościoła - na plan pierwszy wysuwają się obowiązki:

a) Nowej ewangelizacji i umiejętnej obrony Kościoła.
b) Troski o zachowanie i rozwój wartości chrześcijańskich w kulturze polskiej oraz przekazywanie nowemu pokoleniu tego wszystkiego, co Naród w ciągu historii wniósł i wnosi w rozwój człowieka i jego człowieczeństwa.

We wszystkich dziedzinach życia Sodalicja zwraca szczególną uwagę na sprawy rodziny, młodzieży i wychowania jako podstawowe dla życia Kościoła, Narodu i społeczeństwa.