Strona główna  /  Sodalis Marianus  /  Sodalis Marianus rok 2014_4_spis

Sodalis Marianus rok 2014_4_spis

SPIS TEŚCI

Słowo wstępne 01

o. Emilio de Cardenas
Maryja Matką Kościoła 
02

Końcowe przemówienie papieża Franciszka do uczestników              
synodu o rodzinie 
04

Podziw i wdzięczność dla rodzin. Orędzie ojców synodalnych
na zakończenie III nadzwyczajnego zgromadzenia ogólnego
Synodu Biskupów na temat rodziny 
09

Ks. Janusz Kumala MIC
Naśladować Maryję 
14

Ks. Janusz Kumala MIC
Z Maryją w Kościele 
18

Ks. Teofil Siudy
Maryja Matką Kościoła 
21

Piotr Chmieliński
Rok Maryjny zaczęliśmy na Jasnej Górze 
28

Beata Pryba
Boża w cierpieniu 
36

Jacek Przygodzki
Dwaj sodalisi w Georgetown University 
38

Piotr Chmieliński
Zachęta do nawrócenia 
42

Piotr Chmieliński
Ratował ludzi z rąk zomowców 
46

Julia Mickiewicz
W niebie też o nas pamięta 
50

Jan Skalski
Dzień z Powstaniem Warszawskim 
54

Marta Januszek, Marta Kopańska, Antonina Szymańczak
Uczniowie w Hiszpanii 
56