Strona główna  /  Sodalis Marianus  /  Sodalis Marianus rok 2013  /  Sodalis_Marianus_2_2013_wstęp

Sodalis_Marianus_2_2013_wstęp

Obchody Roku Wiary dostarczyły nam kolejne ciekawe treści do rozważania i medytacji. Są nimi m.in. słowa Ojca Świętego Franciszka skierowane do ruchów, stowarzyszeń i wspólnot kościelnych pielgrzymujących do Rzymu z okazji Roku Wiary. Ojciec Święty, mówiąc o działalności Ducha Świętego, zwraca szczególną uwagę na nowość, harmonię i misję. Przybliżamy też sylwetkę nowego papieża.

List pasterski KEP o zagrożeniach wiary, który nie był czytany w kościołach, może być wykorzystany w naszej pracy formacyjnej i apostolskiej. Przypomina on o podstawach  kryzysu chrześcijaństwa, którymi są powszechny relatywizm i negatywne nastawienie do chrześcijaństwa. Opisuje obszary pracy duszpasterskiej, w których jest konieczne podjęcie działań.

Przypominamy sylwetki zmarłych sodalisek: Zofii Rymarówny, której 100. rocznica urodzin przypada w tym roku, oraz Marii Krystyny Zgodzińskiej-Schulz i Marii Okońskiej, które odeszły do Pana w tym roku.

Modlitwą Różańcową i Mszą św. w Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, podczas Zjazdu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce, rozpoczęliśmy uroczyste obchody 450-lecia powstania pierwszej Sodalicji Mariańskiej w Rzymie. Jubileusz ten zawierzyliśmy Matce Bożej Sodalicyjnej. Piotr Chmieliński opisał to wydarzenie oraz przedstawił główne cechy działalności sodalicji w Polsce w ostatnim roku.

W Fatimie 13 maja br. został zawierzony Matce Bożej pontyfikat Maryjnego Papieża Franciszka. Sodalicja Mariańska z Warszawy w łączności z tym wydarzeniem modliła się w Świątyni Opatrzności Bożej. Relacja z tego nabożeństwa oraz z doniosłych chwil w życiu Sodalicji Mariańskiej w Sosnowcu dopełniają treść niniejszego numeru.

Cześć Maryi! Cześć i chwała!
Zespół redakcyjny