Strona główna  /  Sodalis Marianus  /  Archiwum  /  Sodalis Marianus rok 2012  /  Sodalis Marianus rok 2012_4

Sodalis Marianus rok 2012_4

SPIS TREŚCI


 

Słowo wstępne

01
Regina Pruszyńska
Kalendarium Roku Wiary

02
Rok Wiary i Synod Biskupów

04
ks. Wojciech Węgrzyniak
„Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata”

12
Zofia Parzniewska
Rekolekcje w Gdańsku

18
Piotr Chmieliński
XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich
na Jasną Górę

22
Elwira Włosek
Konstytucja o liturgii św. „Sacrosanctum Concilium”

30
Homilia o. Emilio na Jasnej Górze

34
Kamil Momot
Pielgrzymka młodych

36
Magdalena Bujacz
Rekolekcje młodych

38
Paulina Figiel
Rekolekcje młodych

39
Matka Boża? – Zawsze – Krystyna Medycka w rozmowie                 
z Ewą Bronikowską

41
Krystyna Medycka
„Ochroniarz” Jana Pawła II

48
Krystyna Medycka
Uroczystość odsłonięcia obrazu

54
Anna Zarębska
Apel SM w Czeladzi

56
Jacek Ryszard Przygodzki
Sodalicja Mariańska po wojnie

58
Tryptyk Ogrodowski w Roku Wiary

63
Matka Boża Sodalicyjna w oratorium szkolnym

66