Strona główna  /  Sodalis Marianus  /  Archiwum  /  Sodalis Marianus rok 2012  /  Sodalis Marianus rok 2012_3_wiecej

Sodalis Marianus rok 2012_3_wiecej

Ojciec Święty Benedykt XVI w Liście apostolskim Porta Fidei ogłosił Rok Wiary. Rozpocznie się o 11 października 2012r. w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II i w dwudziestą rocznicę ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego, a zakończy się 24 listopada 2013 r. w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Zachęcamy do lektury Porta Fidei i innych dokumentów Kościoła przygotowujących do przeżywania Roku Wiary. Odpowiedzmy naszym zaangażowaniem na wezwanie Namiestnika Kościoła do bycia świadkami Chrystusa w dzisiejszym świecie.

Tekst ks. Jerzego Szymika pokazuje, iż zadaniem chrześcijaństwa i teologii jest przywrócenie światu właściwego chrystologicznego rozumienia prawdy i wolności oraz ich nierozerwalnej, zbawczej więzi: „prawda was wyzwoli" (J 8, 32). Jakże jest to ważne i trudne zadanie w dzisiejszym świecie, lektura też nie jest łatwa. Niech przyniesie nam ona radość w zasmakowaniu logicznej, naukowej argumentacji tezy „Prawda jako fundament życia".

W maju odbył się XVII Zjazd Delegatów Sodalicji Mariańskich w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z tego Zjazdu, sprawozdaniem z działalności Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce za ostatni rok oraz informacją dotyczącą działalności środowisk sodalicyjnych. Serdecznie dziękujemy  autorom za przykłady różnych posług ich wspólnot w życiu parafii, diecezji i Ojczyzny.

Dziękujemy Krystynie Medyckiej za ciekawe materiały dotyczące zaangażowania w budowanie Królestwa Bożego w świecie. A księdzu Wojciechowi Wolniewiczowi serdecznie gratulujemy i życzymy obfitości łask Bożych i dalszego rozwoju dzieła.

Zamieszczamy też program XXXI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę w dniu 15 września 2012 r.

Cześć Maryi! Cześć i chwała!

Zespół redakcyjny