Strona główna  /  Sodalis Marianus  /  Archiwum  /  Sodalis Marianus rok 2012  /  Sodalis Marianus rok 2012_1_wiecej

Sodalis Marianus rok 2012_1_wiecej

Ojciec Święty Benedykt XVI wezwał nas do podjęcia nowego wysiłku ewangelizacyjnego, szczególnie w tych krajach, które do tej pory były chrześcijańskie, a dziś odchodzą od wiary w Boga. Analiza sytuacji duchowej w naszej Ojczyźnie wskazuje na to, że procesy sekularyzacji i laicyzacji przenikają nas coraz bardziej. Wskazuje to na potrzebę podjęcia nowego wysiłku głoszenia Dobrej Nowiny również i w Polsce. Trud ten powinna podjąć też Sodalicja Mariańska. W kolejnym numerze naszego pisma zamieszczamy referat o. Adama Schulza SJ, przewodniczącego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Może on być inspiracją do podjęcia przez nasze wspólnoty działań ewangelizacyjnych, aby Dobra Nowina docierała do jak największej grupy osób.

Nowa ewangelizacja ma objąć różne obszary: człowieka, rodzinę, społeczeństwo, naród, kulturę ojczystą. Prof. Krystyna Czuba opisuje miłość do Ojczyzny Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, która dla współczesnych i następnych pokoleń jest wyzwaniem i zobowiązaniem. Wzruszający przykład silnego ducha i mocy pokonywania przeszkód daje relacja zamieszczona w liście sióstr karmelitanek, opisująca życie w Karmelu budowanym na „nieludzkiej ziemi". List ten udostępnił o. Stanisław Mrozek SJ, który wspiera Karmel w Kazachstanie także dzięki sprzedaży swoich książek, o których pisaliśmy wcześniej.

Na okres Wielkiego Postu proponujemy rozważania Drogi Krzyżowej opracowane przez Sodalicję Mariańską w Olsztynie. Zapoznajemy też z inną modlitwą - nowenną pompejańską, której skuteczności doznało już wielu wiernych.

Zamieszczamy też wspomnienia świadectwa życia i posługi sodalisów, którzy odeszli do Pana. Do niedawna byli wśród nas, aktywni w wielu środowiskach, teraz towarzyszy nam wdzięczna pamięć o nich. Ciekawą relację stanowi też wspomnienie pierwszej grupowej wyprawy do Anglii uczniów szkół katolickich prowadzonych przez Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce, którzy na wyspie spędzili ferie.

Cześć Maryi! Cześć i chwała!

Zespół redakcyjny