Strona główna  /  Sodalis Marianus  /  Archiwum  /  Sodalis Marianus rok 2012  /  Sodalis Marianus2_2012_więcej

Sodalis Marianus2_2012_więcej

Trwa Rok księdza Piotra Skargi, ogłoszony uchwałą Sejmu RP na 400-lecie jego śmierci. Poznając jego dzieje  i dokonania możemy przekonać się, jak wiele aktualności jest w głoszonych przez niego ideałach i postawie patriotycznej.

Przedstawiamy też innych sodalisów, żyjących w XX wieku. Jest wśród nich śp. ks. kard. Kazimierz Świątek, który przez długie lata służył Kościołowi na Białorusi, przywracając do istnienia jego struktury. Do Pana odszedł też o. Augustyn Jankowski, urodzony na Uralu benedyktyn z Tyńca, który był w seminarium duchownym profesorek ks. Tadeusza Uszyńskiego, pierwszego moderatora odnowionych sodalicji mariańskich. Pożegnaliśmy również  Jadwigę Krypajtis, pochodzącą z Kresów, zasłużoną opiekunkę społeczną, uczestniczącą w życiu i działalności Sodalicji Mariańskiej w Warszawie. Z miastem tym związana jest także Hanna Iłowiecka-Przeciszewska, która wspomina zarówno radosne chwile, jak i trudy realizacji ideałów sodalicyjnych w realiach Polski powojennej.

J. Krypajtis łączy nas ze wspomnieniem św. Faustyny Kowalskiej i bł. Michała Sopoćki. Św. Teresę Benedyktę od Krzyża przedstawia sodaliska z Poznania Elżbieta Zagórska-Heymann. Oba teksty inaugurują nowy dział „Wzory świętości".

Mamy nadzieję, że ideały świętości i zaangażowania w służbę Bogu i ludziom bliskie będą młodemu pokoleniu, kształtowanemu także w Katolickim Zespole Edukacyjnym Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce. Przyświecające temu cele, stosowane metody i dotychczasowe osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum przedstawiają ich dyrektorzy. Wraz z pracownikami szkół i przedstawicielami sodalicji udali się do Wilna, by prosić Matkę Bożą i Chrystusa Miłosiernego o łaski potrzebne do realizacji tych ważnych zadań.

Cześć Maryi! Cześć i chwała!

Zespół redakcyjny