Program

 Pod hasłem „Formacja Sodalicyjna jako owoc Chrztu Świętego" w sobotę 17 września odbędzie się 35. Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę. Podziękujemy Bogu i Maryi za dar Chrztu Polski w roku jego 1050 - lecia.

Jednocześnie będziemy świętować dwa jubileusze: 20-lecia Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce i 100-lecia Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze. Początek jak zwykle o godz. 10.00 w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze. Głównym punktem pielgrzymki będzie o godz. 14.00 Msza Święta dziękczynna z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo. Zapraszamy serdecznie sodaliski, sodalisów, ich rodziny i przyjaciół!

A oto dokładny program pielgrzymki:

Kaplica Różańcowa

10:00   - Modlitwa jubileuszowa na rozpoczęcie pielgrzymki i powitanie

10:20 - Konferencja nt. „Charyzmat sodalicyjny jako owoc chrztu świętego" - ks. dr Marek Szymula

11:00   - Prezentacja: „Dar Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce"

11:20 - Konferencja: „Rys historyczny Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze" - ks. dr hab. Tomasz Błaszczyk

11:40 - Wprowadzenie do Roku Jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

11:50 - Komunikaty

12:00 - Anioł Pański

Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

13:15 - Nabożeństwo sodalicyjne połączone z przyrzeczeniami i ślubowaniami sodalicyjnymi oraz z jubileuszowym Aktem Zawierzenia Matce Bożej Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce

Bazylika Jasnogórska

14:00 - Msza Święta dziękczynna pod przewodnictwem ks. abp. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i przekazaniem światła z Jasnej Góry

Dom Pielgrzyma

15:30   - Agapa