Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2011  /  Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Tegoroczna akcja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom odbywa się podhasłem "Zapalmy dzieciom światło nadziei". Środki ze sprzedaży świec wigilijnych w parafiach katolickich, prawosławnych i ewangelickich wspomogą zwłaszcza te dzieci, które przeżyły w tym roku traumę powodzi.

Koncert ekumeniczno-charytatywny inaugurujący tegoroczne Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom odbędzie się w sobotę, 27 listopada br., o godz.16.00 w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie(przy pl. Małachowskiego 1). Wystąpią niewidome dzieci z Lasek, chór uczelniany ze stolicy i chór parafii ewangelicko-augsburskiej.

W okresie Adwentu w kościołach wierni będą mogli nabyć świece, które na znak solidarności z potrzebującymi zapalane są na stole podczas Wigilii. W naszej polskiej tradycji jest zwyczaj zostawiania pustego miejsca przy wigilijnym stole. Ta świeca, kiedy ją zapalamy, uświadamia nam, że to miejsce nie jest już puste, bo uczyniłem coś dobrego, a w tym przypadku uczyniłem coś dobrego dla dziecka â tłumaczy ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

Tegoroczna kampania Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom zwraca uwagę na sytuację dzieci, które doświadczyły powodzi. Obciążenia, z jakimi muszą się borykać dzieci, które utraciły poczucie bezpieczeństwa wskutek sytuacji klęski żywiołowej, są nieporównywalne z innymi. To nie tylko utrata podstaw materialnych środowiska rodzinnego, ale przede wszystkim utrata znanej, ustalonej rzeczywistości wyjaśnia Wanda Falk, dyrektor Diakonii Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Pomoc tym dzieciom to m.in. dawanie okazji do rozmów na temat ich przeżyć i wzmacnianie więzi rówieśniczych i rodzinnych. Taką okazję miały dzieci,które po powodzi wyjechały na kolonie Caritas.

Pozyskane ze sprzedaży świec wigilijnych środki będą przeznaczone na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek. Nie są one przekazywane do centralnych ośrodków charytatywnych, ale pozostają w diecezjach. Ks.Doroteusz Sawicki z Eleos Kościoła prawosławnego zwraca uwagę, że choć żadnej z parafii prawosławnych nie dotknęła w tym roku tragedia powodzi, to pomagały one dzieciom z najbliżej położonych terenów, które zostały zalane przez wodę.

Do centrali Caritas, podobnie jak w ubiegłych latach, trafi 10 groszy z każdej świecy. Uzyskane pieniądze zostaną przekazane dla dzieci spoza kraju, w tym roku pomoc trafi do dzieci w Kongo i Zambii. Jak przypomina ks. Subocz, Caritas nawiązała kontakt z kapłanem, który opiekuje się dziećmi-sierotami z Rwandy. Za przekazane z Polski pieniądze udało się wybudować pięć ośrodków dla dzieci ze świetlicami i zakupić potrzebną żywność.

Caritas Polska, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Eleos - Dzieło Miłosierdzia Kościoła Prawosławnego wspólnie organizują akcję ekumeniczną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom po raz jedenasty.Przed dwoma laty dołączyła także Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. W ubiegłym roku Caritas, Diakonia i Eleos rozprowadziły blisko 3 miliony wigilijnych świec. Eleos Kościoła prawosławnego przygotowuje także świece, które będą rozprowadzane poza granicami Polski.