Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2013  /  Tydzień Misyjny: Miłosierdzie Boże dla całego świata

Tydzień Misyjny: Miłosierdzie Boże dla całego świata

Tydzień Misyjny: Miłosierdzie Boże dla całego świata

20 października Kościół powszechny obchodzi Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną. Hasłem tego dnia, jak i następującego po nim Tygodnia Misyjnego będą słowa: Miłosierdzie Boże dla całego świata.

„Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości" (RMis 86).

Te słowa bł. Jana Pawła II inspirują nas, by tegoroczna Niedziela Misyjna i następujący po niej Tydzień Misyjny były dla nas czasem intensywnej modlitwy oraz przekazywania darów duchowych i materialnych, aby orędzie o Bożym Miłosierdziu dotarło do wszystkich zakątków świata. Jesteśmy bowiem świadomi, że wielu naszych braci nie zna jeszcze Boga bogatego w miłosierdzie, nie może umacniać się Jego darami duchowymi, nie potrafi Mu zaufać i zawierzyć swego życia. Wiemy również, że w wielu miejscach potrzebna jest misyjna posługa Kościoła wyrażona nie tylko w głoszeniu, ale i w praktycznej realizacji miłosierdzia przez pracą z chorymi, upośledzonymi, więźniami, prześladowanymi, głodującymi, szukającymi nadziei w lepszej edukacji itd.

Ks. Tomasz Atłas: Boże Miłosierdzie dla całego świata >> VIDEO

 

 „Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości” (RMis 86).

Te słowa bł. Jana Pawła II inspirują nas, by tegoroczna Niedziela Misyjna i następujący po niej Tydzień Misyjny były dla nas czasem intensywnej modlitwy oraz przekazywania darów duchowych i materialnych, aby orędzie o Bożym Miłosierdziu dotarło do wszystkich zakątków świata. Jesteśmy bowiem świadomi, że wielu naszych braci nie zna jeszcze Boga bogatego w miłosierdzie, nie może umacniać się Jego darami duchowymi, nie potrafi Mu zaufać i zawierzyć swego życia. Wiemy również, że w wielu miejscach potrzebna jest misyjna posługa Kościoła wyrażona nie tylko w głoszeniu, ale i w praktycznej realizacji miłosierdzia przez pracą z chorymi, upośledzonymi, więźniami, prześladowanymi, głodującymi, szukającymi nadziei w lepszej edukacji itd.

Dyrekcja Krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych dziękuje wszystkim, którzy w minionym roku włączyli się w dzieło misyjne Kościoła, wspierając je darami duchowymi i ofiarami finansowymi. Zbiórka z Niedzieli Misyjnej w roku 2012 oraz indywidualne ofiary pieniężne w Polce wyniosły łącznie 1 041 042,95 USD, co umożliwiło przekazanie konkretnej pomocy misjom w Gwinei, Rwandzie i Tajlandii.

Dla porównania spójrzmy na ofiary zebrane w krajach, w których chrześcijanie są prześladowani:

  • Nigeria (ok. 21 mln katolików) - 362 246,17 USD

  • Indie (ok. 18 mln katolików) - 1 608 087 USD

  • Wietnam (ok. 6 mln katolików) - 260 000 USD

I jeszcze przykład naszych południowych sąsiadów:

  • Czechy (ok. 3 mln katolików) - 693 327 USD

Zapraszamy serdecznie wszystkich do włączenia się w przeżywanie tegorocznej Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego, których hasłem będą słowa: „Miłosierdzie Boże dla całego świata".

Niech nasze zaangażowanie potwierdzi, że jesteśmy członkami dojrzałych wspólnot, które celebrują swoją wiarę z radością i niosą ją na „peryferie", do tych, którzy nie znają Chrystusa i Jego miłosierdzia (por. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2013).

Niedziela Misyjna jest dniem wyjątkowym, poświęconym wyłącznie powszechnemu dziełu misyjnemu. Przypomina o tym Kongregacja Ewangelizacji Narodów, która w imieniu Ojca Świętego, troszczy się o Kościoły misyjne, czyli nowo założone i rozwijające się. Zaznacza też, że w Niedzielę Misyjną nie zbiera się ofiar na inne cele, nawet na inne cele misyjne! W tym dniu, w duchu solidarności z Kościołami lokalnymi na terenach misyjnych, nie należy zbierać ofiar materialnych na wsparcie konkretnych misjonarzy lub placówek misyjnych poszczególnych zgromadzeń zakonnych czy diecezji. Właściwy sposób działania w tym zakresie niech nam wskażą słowa: „Miłosierdzie Boże dla całego świata".    

Konferencja prasowa >> FOTO 

Nagrania audio:


Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, tel. 22 530 48 25, e-mail: