Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2024  /  Kalendarz wydarzeń Jubileuszu 2025

Kalendarz wydarzeń Jubileuszu 2025

Opublikowany został kalendarz wydarzeń Jubileuszu 2025. Oto program zamieszczony na stronie: www.iubilaeum2025.va/pl.html:

24 grudnia 2024 r.: - Otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra

24 stycznia 2025 r.: - Jubileusz świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji

 

08 lutego 2025 r.: - Jubileusz Wojska, Policji i Służby Bezpieczeństwa

16 lutego 2025 r.: - Jubileusz artystów

21 lutego 2025 r.: - Jubileusz diakonów stałych

08 marca 2025 r.: - Jubileusz wolontariatu

28 marca 2025 r.: - 24 godziny dla Pana

28 marca 2025 r.: - Jubileusz misjonarzy miłosierdzia

05 kwietnia 2025 r.: - Jubileusz chorych i pracowników służby zdrowia

25 kwietnia 2025 r.: - Jubileusz młodzieży szkolnej

28 kwietnia 2025 r.: - Jubileusz osób niepełnosprawnych

01 maja 2025 r.: - Jubileusz ludzi pracy

04 maja 2025 r.: - Jubileusz przedsiębiorców

10 maja 2025 r.: - Jubileusz zespołów muzycznych

16 maja 2025 r.: - Jubileusz bractw

24 maja 2025 r.: - Jubileusz dzieci

30 maja 2025 r.: - Jubileusz rodzin, dziadków i osób starszych

07 czerwca 2025 r.: - Jubileusz Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot

09 czerwca 2025 r.: - Jubileusz Stolicy Apostolskiej

14 czerwca 2025 r.: - Jubileusz sportowców

20 czerwca 2025 r.: - Jubileusz rządzących

23 czerwca 2025 r.: - Jubileusz seminarzystów

25 czerwca 2025 r.: - Jubileusz biskupów

26 czerwca 2025 r.: - Jubileusz kapłanów

28 czerwca 2025 r.: - Jubileusz Kościołów Wschodnich

28 lipca 2025 r.: - Jubileusz młodzieży

15 września 2025 r.: - Jubileusz pocieszenia

20 września 2025 r.: - Jubileusz pracowników wymiaru sprawiedliwości

26 września 2025 r.: - Jubileusz katechetów

05 października 2025 r.: - Jubileusz Migrantów

08 października 2025 r.: - Jubileusz Życia Konsekrowanego

11 października 2025 r.: - Jubileusz duchowości Maryjnej

18 października 2025 r.: - Jubileusz świata misyjnego

30 października 2025 r.: - Jubileusz Oświaty

16 listopada 2025 r.: - Jubileusz osób ubogich

21 listopada 2025 r.: - Jubileusz chórzystów i chórzystek

14 grudnia 2025 r.: - Jubileusz więźniów