Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2023  /  Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2023-24

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2023-24

Wspólnotowość Kościoła będzie tematem programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2023-24 – poinformował KAI bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP. Na każdym ochrzczonym spoczywa odpowiedzialność za czynne zaangażowanie w życie Kościoła.

Dokładne hasło i szczegóły nowego programu zostaną przedstawione podczas obrad konferencji Episkopatu Polski i ogłoszone po akceptacji tego gremium.

„Program oscyluje wokół wspólnotowości Kościoła, inaczej mówiąc synodalności” – tłumaczył KAI po zakończeniu warszawskich obrad bp Andrzej Czaja. W tym kontekście ważne jest samo rozumienie Kościoła jako wspólnoty, a więc jego soborowa recepcja takiego nauczania oraz świadomości bycia Kościołem i odpowiedzialności za Kościół. „Centralnym zaś słowem kluczem będzie uczestnictwo” – powiedział przewodniczący Komisji.

Bp Czaja zaznaczył, że po temacie obecnie trwającego roku duszpasterskiego – „Wierzę w Kościół Chrystusowy” – ważne jest uświadomienie całej wspólnocie wiernych, że od dnia chrztu każdy z ochrzczonych ma udział we wspólnocie Kościoła, ale chodzi o to, żeby to był czynny udział i czynne zaangażowanie.

„Trzeba, abyśmy jako pasterze zmienili podejście i chętniej oferowali konkretne formy udziału we wspólnocie Kościoła naszym wiernym świeckim, a z drugiej strony, bardzo ważne jest, żeby wierni chcieli wziąć w tym udział – powiedział bp Czaja. – Ważna jest praktyka spotykania się, słuchania, wymiany myśli, budowania relacji, czyli podstawowa sprawa w budowaniu Kościoła bardziej synodalnego, wspólnotowego” – zaznaczył biskup opolski

Hasłem obecnego roku duszpasterskiego, rozpoczętego w pierwszą niedzielę Adwentu są słowa „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. – Musimy więc Kościół oczyszczać z tego wszystkiego co uderza w jedność, w świętość, w powszechność i w apostolskość Kościoła. Jakakolwiek rysa na którymś z tych przymiotów Kościoła sprawia, że zaciemniamy prawdę, że Kościół jest Boży” – tłumaczył bp Andrzej Czaja.