Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2023  /  Msza św. w intencji zmarłego Benedykta XVI

Msza św. w intencji zmarłego Benedykta XVI

7 stycznia w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odprawiona została Msza św. z udziałem Episkopatu Polski w intencji zmarłego Benedykta XVI. Liturgii przewodniczył abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele Sodalicji Mariańskich.

W homilii abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, omówił kolejne etapy życia Josepha Ratzingera: jako profesora, jako prefekta Kongregacji Nauki Wiary, jako papieża, wreszcie jako papieża emeryta.

Podkreślał, że Benedykt XVI pojmował reformę Kościoła „jako odnowę, która prowadzi z powrotem do sedna wiary, a nie do jej pozbawienia istotnych elementów przez tych, którzy zadowalają się instytucjonalnym katolicyzmem i chętnie poświęcają filary wiary, aby zyskać powszechną akceptację”.

Wspominając o prowadzonych przez ks. prof. Ratzingera wykładach z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie w Tybindze, abp Gądecki przypomniał, że wówczas, w końcu lat 60. ubiegłego wieku, na tej uczelni modny stał się marksizm. Prowadziło to do poważnych zamieszek nie tylko na salach wykładowych.

„To doświadczenie pozwoliło Ratzingerowi zrozumieć, że – aby podtrzymać intencje Soboru – należy się sprzeciwiać nadużywaniu wiary do politycznych celów” – wskazał przewodniczący KEP. Przypomniał, że na podstawie ówczesnych wykładów w 1968 roku powstała jedna z najbardziej znanych książek późniejszego papieża: Wprowadzenie w chrześcijaństwo.

Przewodniczący KEP podkreślił także, że Joseph Ratzinger był mocno przekonany o konieczności więzi między wiarą a rozumem. Natomiast jako Prefekt Kongregacji Nauki Wiary był wyczulony na prawdę. „Bez prawdy nauka, sztuka, moralność i religia popadają w fałsz” – wskazywał abp Gądecki, dodając, że przed tym właśnie niebezpieczeństwem próbował uchronić świat prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

„Odejście od prawdy musi prowadzić do dyktatury relatywizmu, którego przykład mamy obecnie w nieludzkiej, absolutnej kontroli myśli i zachowań głównego nurtu libertynizmu w świecie zachodnim” – powiedział metropolita poznański. Przypomniał też, że w dokumentach podpisywanych przez ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, przeciwstawiał się on próbom godzenia chrześcijaństwa z filozofią marksistowską. „Komunizm, nazizm i faszyzm mają głęboko ateistyczne korzenie” – przypomniał abp Gądecki.

Omawiając następnie pontyfikat Benedykta XVI, przewodniczący Episkopatu zwrócił uwagę m.in. na papieskie wystąpienia w obronie małżeństwa i rodziny oraz działania, dzięki którym umocnił on i rozbudował kontakty ekumeniczne i międzyreligijne. Papież ten, przypomniał abp Gądecki, konsekwentnie dążył do oczyszczenia Kościoła z przestępstw wykorzystywania seksualnego małoletnich.

Metropolita poznański zacytował też słowa Benedykta XVI skierowane do kapłanów w katedrze św. Jana w Warszawie w maju 2006 roku: „Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego”.

Benedykt XVI był wielkim współczesnym teologiem, pozostawiając kilkanaście tomów różnych pism, w tym trzy encykliki: o wierze, nadziei i miłości – przypomniał abp Gądecki. Trzytomowe dzieło Jezus z Nazaretu jest zaś świadectwem bardzo charakterystycznego sposobu rozumienia misji teologa. „Czasem bowiem teologowie, nawet o wielkich nazwiskach, rozumieją uprawianie teologii jako swoistą zabawę intelektualną na abstrakcyjnych ideach” (…) – stwierdził przewodniczący KEP.

Kończąc, abp Gądecki zacytował słowa Benedykta XVI skierowane do Polaków w Warszawie, w maju 2006 r., kiedy to zachęcał rodaków papieża Wojtyły do mocnego trwania w wierze: „Proszę was, pielęgnujcie to bogate dziedzictwo wiary poprzednich pokoleń, dziedzictwo myśli i posługi wielkiego Polaka, Papieża Jana Pawła II. Trwajcie mocni w wierze, przekazujcie ją waszym dzieciom, dawajcie świadectwo łasce, której doświadczyliście w sposób tak obfity przez działanie Ducha Świętego w waszej historii”.

Na zakończenie Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej, nuncjusz apostolski w Polsce podziękował wszystkim za wspólną modlitwę za zmarłego Papieża seniora. „Dobrze, że dziękczynienie za życie Benedykta sprawujemy w tym kościele, bo przecież na pierwszym miejscu chcemy podziękować za jego osobę, która była i jest darem Bożej Opatrzności dla Kościoła katolickiego i dla świata” – powiedział abp Salvatore Pennacchio.

Nuncjusz przywołał też pierwsze słowa kard. Ratzingera po jego wyborze na papieża: „Kardynałowie wybrali mnie, prostego i skromnego pracownika winnicy Pańskiej”. Jak zaznaczył, abp Pennacchio, słowa te były niejako podsumowaniem dotychczasowego życia, jak również zapowiedzią stylu pontyfikatu Benedykta XVI.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Sodalicji Mariańskich, którzy po jej zakończeniu wpisali się do Księgi Pamiątkowej, gdzie dziękowali „Wielkiemu Papieżowi Sodalisowi, współpracownikowi prawdy, przewodnikowi w pielgrzymce wiary”.


fot: episkopat.pl