Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2023  /  List apostolski Totum amoris est

List apostolski Totum amoris est

„Doświadczenie Boga jest oczywistością ludzkiego serca” – pisze papież Franciszek w liście apostolskim Totum amoris est, opublikowanym w 400. rocznicę śmierci św. Franciszka Salezego. Papież przypomina w nim sylwetkę i duchowe dziedzictwo autora Filotei oraz Traktatu o Bożej miłości.

Przypomnijmy, że to właśnie św. Franciszek Salezy jest autorem znanych słów: „Dla ludzi świeckich nie ma lepszego środka do nabycia doskonałości, jak wstąpienie do Sodalicji Mariańskiej”.

W dokumencie Totum amoris est, opublikowanym 28 grudnia ub.r., papież Franciszek przypomina sylwetkę francuskiego świętego i doktora Kościoła. Starając się przybliżyć wiernym i czytelnikom jego postać, Ojciec Święty przypomina o kluczowym znaczeniu, jakie odgrywało w życiu św. Franciszka Salezego osobiste doświadczenie Boga, które dokonuje się w sercu człowieka. „Nie jest to konstrukcja myślowa, lecz raczej rozpoznanie pełne zdumienia i wdzięczności, będące następstwem objawienia się Boga. To właśnie w sercu i poprzez serce dokonuje się ten subtelny i intensywny proces zjednoczenia w łasce, dzięki której człowiek rozpoznaje Boga, a zarazem siebie samego, swoje pochodzenie i głębię, swoje spełnienie w powołaniu do miłości. Odkrywa, że wiara nie jest ślepym ruchem, lecz przede wszystkim postawą serca” – pisze papież.

W kolejnych akapitach listu apostolskiego Franciszek podkreśla, że dla jego świętego imiennika to osobiste doświadczenie stało się punktem wyjścia do wytrwałego towarzyszenia człowiekowi w badaniu jego duchowego wnętrza i rozeznawaniu znaków Bożej obecności i miłości.

Ojciec Święty przypomina, by pism Salezego „nie traktować jako teorii tworzonej przy biurku, z dala od niepokojów zwykłego człowieka”, ale jako nauczanie, które powstało z uważnego wsłuchiwania się w doświadczenie.

„Nie uczynił nic więcej, jak tylko przekształcił w doktrynę to, czym sam żył i co czytał z wnikliwością, oświeconą przez Ducha Świętego, w swoim wyjątkowym i nowatorskim działaniu duszpasterskim” – podsumowuje papież i przypomina, że owo doświadczenie miłości jest nierozerwalnie związane ze wspólnotą Kościoła. „W Kościele świętym wszystko należy do miłości, żyje w miłości, czyni się dla miłości i pochodzi z miłości” – papież powtarza za św. Franciszkiem Salezym.

Zainspirowany postacią francuskiego świętego, Ojciec Święty pisze o tym, że jego poszukiwanie dróg głoszenia Bożej miłości w świecie zmieniających się nastrojów społecznych i światopoglądów, jest także aktualną misją współczesnego Kościoła. „To właśnie nas czeka jako istotne zadanie, także w obecnej mijającej epoce: Kościół, który nie jest skoncentrowany na sobie, wolny od wszelkiej światowości, lecz zdolny do przebywania w świecie, dzielenia życia z ludźmi, podążania razem, wysłuchania i akceptacji” – czytamy w papieskim liście.