Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2023  /  Jak rozwijać wspólnoty świeckich?

Jak rozwijać wspólnoty świeckich?

Jak rozwijać wspólnoty świeckich? – to temat Spotkania Plenarnego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich (ORRK), które odbyło się 18 listopada br. w Warszawie.

W trakcie spotkania, o przygotowaniu ruchów do Jubileuszu 2025 roku mówiła sodaliska Regina Pruszyńska, wiceprzewodnicząca ORRK. Przypomniała, że praktyka lat jubileuszowych ma swoje korzenie w Biblii, w historii starożytnego Izraela, gdzie Rok Jubileuszowy obchodzono co 50 lat. Była to okazja do przywrócenia prawidłowej relacji z Bogiem, między ludźmi i z całym stworzeniem, do pogłębienia wiary.

W Nowym Testamencie, św. Łukasz w swojej Ewangelii, cytując proroka Izajasza, opisuje misję Jezusa w ten sposób: „Duch Pański spoczywa na mnie; ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4, 18-19; por. Iz 61, 1-2). Czyli jubileusz niesie ze sobą obietnicę również niezwykłych łask. Jest ogłaszany jako świętowanie okrągłych rocznic narodzin Pana Jezusa.

- Jubileusz roku 2025 ma hasło „Pielgrzymi nadziei”. Hasło to wiąże się z Synodem o synodalności. Mamy tu aspekt bycia razem, bo pielgrzymka jest wydarzeniem, które łączy. Obecnie na świecie jest wiele konfliktów, ale mamy w tym wszystkim szukać nadziei. A tą nadzieją jest Jezus Chrystus. Elementy te są też wyrażone w logo Jubileuszu 2025 roku, gdzie widzimy ludzkość symbolicznie przybywającą z czterech stron ziemi, na morzu symbolizującym trudności życia, ale obejmującą się wzajemnie i trzymającą się bardzo mocno krzyża Chrystusa jako znaku komunii. Krzyż ma kształt żagla i zakończony jest kotwicą, która tonie w morzu, co jest symbolem nadziei, wiary, bezpieczeństwa i pewności w zwycięstwo dobra nad złem – mówiła Regina Pruszyńska.

Papież Franciszek przygotował specjalną modlitwę jubileuszową. W jej pierwszej części podkreślone są trzy cnoty teologalne: wiara, nadzieja, miłość. W drugiej my, jako pielgrzymi, prosimy o pragnienie dóbr niebiańskich i wylania na cały świat radości i pokoju naszego Zbawiciela. Oto tekst tej modlitwy:

„Ojcze, który jesteś w niebie, przez wiarę, którą nam dałeś

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, naszym Bracie,

i płomień miłościrozlany w sercach naszych przez Ducha Świętego,

niech rozbudzą w nas błogosławioną nadziejęna nadejście Twego Królestwa.

Niech Twoja łaska przemienia nas w oddanych siewców nasion ewangelicznych.

Niech ludzkość i wszechświat wzrastają w ufnym oczekiwaniu na nowe niebo i nową ziemię, kiedy moce zła zostaną pokonane, i objawi się Twoja chwała na wieki.

 Łaska Jubileuszu niech ożywi w nas – Pielgrzymach Nadziei, pragnienie dóbr niebiańskich i wyleje na cały świat radość i pokój Naszego Zbawiciela.

Tobie Boże błogosławiony i wieczny, niech będzie cześć i chwała na wieki. Amen.”

Przygotowanie duchowe do Jubileuszu zaczęło się już w bieżącym roku, kiedy to obchodzimy 60-lecie rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Zostały opublikowane zeszyty jubileuszowe, które nawiązują do dziedzictwa Soboru Watykańskiego II. Zeszyty Soborowe są tomałe tomy napisane bardzo prostym językiem, angażującym czytelnika. Nie jest to jedynie „komentarz”, ale krótka i zwięzła seria prezentująca bogactwo Soboru Watykańskiego II.

„Przygotowanie do Jubileuszu 2025 roku, poprzez przyjęcie fundamentalnych tekstów Soboru Watykańskiego II, jest zobowiązaniem, które proszę przyjąć jako pomoc dla wzrostu wiary. (…) Składam w ręce wszystkich chrześcijan, zwłaszcza młodych, te przydatne
i skuteczne pomoce, omawiające podstawowe tematy czterech soborowych Konstytucji. (…) Mam nadzieję, że spotkają się z szerokim przyjęciem i przyniosą dobre owoce odnowy dla naszych wspólnot. Powierzam je szczególnie biskupom, księżom, katechetom i rodzinom, aby znaleźli w nich najbardziej odpowiednie sposoby urzeczywistniania nauczania Ojców Soborowych” – apeluje papież Franciszek.

- W Polsce przeżywamy jeszcze ciągle Rok Duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. I jeśli nie zdążyliśmy skorzystać z zachęty papieża, aby zająć się dokumentami Soboru Watykańskiego II, to szczególnie zachęcam do zapoznania się z konstytucją Lumen gentium – mówiła Regina Pruszyńska.

W ramach przygotowań do jubileuszu, 2024 rok będzie poświęcony modlitwie. Wszystkie diecezje zachęcone są do: wyznaczenia centralnego miejsca dla modlitwy indywidualnej i wspólnotowej; zorganizowanie „pielgrzymki modlitewnej” ukierunkowanej na Rok Święty i miesięcznych lub tygodniowych spotkań modlitewnych w formie szkół, którym przewodniczyć będą biskupi, aby zaangażować cały Lud Boży.

Jubileusz rozpocznie się otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra w Watykanie 24 grudnia 2024 roku. Drzwi są symbolem bramy do Nieba, którą jest Jezus Chrystus. Pierwsze takie otwarcie Drzwi Świętych miało miejsce w 1500 roku.

Tradycją jest, że Bulla ogłaszająca Rok Święty wydawana jest w roku poprzedzającym jubileusz, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Z okazji najbliższego jubileuszu będzie więc opublikowana 9 maja 2024 r.

Opublikowano również kalendarz najważniejszych wydarzeń Roku Jubileuszowego. Dla nas, sodalisów, ważne mogą być szczególnie dwie daty: 16 maja 2025 r. – jubileusz bractw i 7 czerwca 2025 r. – jubileusz ruchów, stowarzyszeń i wspólnot.

Wyznaczony jest Kościół Jubileuszowy dla Polaków – jest to kościół św. Stanisława z 1578 roku. Wybudował go kard. Stanisław Hozjusz i poświęcił patronowi Polski – św. Stanisławowi. Do dziś jest to Kościół Narodowy Polonii w Rzymie.

Regina Pruszyńska zachęciła do zapoznania się ze stroną internetową www.iubileum2025.va. Jest ona dostępna również po polsku. Są tam wszystkie potrzebne i ciekawe informacje dotyczące Jubileuszu 2025.

A na koniec prelegentka przytoczyła słowa zachęty papieża Franciszka: „Musimy podtrzymywać płomień nadziei, który został nam dany, i uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby przywrócić wszystkim siłę i pewność, by patrzeć w przyszłość z otwartym umysłem, ufnym sercem i szerokim spojrzeniem.”

 

W następnym wydaniu serwisu będziemy kontynuować relację z listopadowego spotkania ORRK.