Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2023  /  Europejskie Kontynentalne Zgromadzenie Synodalne w Pradze

Europejskie Kontynentalne Zgromadzenie Synodalne w Pradze

Rola biskupów w rozeznawaniu, szybko zmieniające się przesłanki antropologiczne oraz owocne praktyki Kościoła – były głównymi tematami drugiej części Europejskiego Kontynentalnego Zgromadzenia Synodalnego w Pradze, w której uczestniczyli przewodniczący konferencji episkopatów, w tym przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski stwierdził, że podczas spotkania starano się wyjaśnić, iż „rola biskupów w rozeznawaniu polega przede wszystkim na słuchaniu Ducha Świętego oraz że nie jest to słuchanie indywidualne, ale słuchanie we wspólnocie”. „Nie chodzi o głos samej elity, ani nie chodzi o głos większości, ale chodzi o powzięcie decyzji w duchu modlitwy. Chodzi o wyważenie wszystkich racji i opinii” – zaznaczył abp Gądecki.

Druga sprawa, która została poruszona podczas spotkania przewodniczących episkopatów Europy, dotyczy przesłanek antropologicznych, które ulegają szybkim zmianom. „Następuje ogromna szybkość w zsekulary-zowanym świecie i dlatego potrzeba szybkiej odpowiedzi ze strony Kościoła misyjnego. I tym razem nie chodzi o misyjność w wy-konaniu duchowieństwa, czyli ka-płanów, biskupów i zakonników, ale o odpowiedź całego Kościoła, czyli o odpowiedź wszystkich” – podkreślił przewodniczący Episkopatu.

Przyznał, że z Synodem wiążą się nadzieje na to, że poruszy się bardziej to wszystko, co było nazwane „śpiącym olbrzymem” od czasów Soboru, czyli o świeckich. „Doznało to już sporego poruszenia, w tym sensie, że mamy nawet męczenników świeckich, którzy brali udział w dziele ewangelizacji” – dodał.

Podczas spotkania rozmawiano też o tym, iż warto zebrać dobre praktyki Kościoła. „To znaczy takie praktyki, które się sprawdziły. Taki apel został wystosowany do wszystkich episkopatów, aby każdy, kto ma do czynienia z owocną aktywnością, przekazał to innym. Aby można było wprowadzać w życie te praktyki, które w innych Kościołach zyskały uznanie i są owocne” – stwierdził przewodniczący KEP.

Abp Gądecki przyznał, że biskupi apelowali także o pokój w Ukrainie oraz „w Libanie, Syrii, Palestynie, tam gdzie toczą się konflikty zbrojne i gdzie nie widać ich końca”.