Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2022  /  XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów

XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów

Franciszek zapowiedział, że XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, planowane początkowo na październik przyszłego roku, odbędzie się w dwóch sesjach, oddalonych od siebie o rok: pierwsza od 4 do 29 października 2023 r., druga w październiku 2024 r. 

Decyzja ta wynika z pragnienia, aby temat Kościoła synodalnego, ze względu na jego rozległość i znaczenie, mógł być przedmiotem dłuższego rozeznania nie tylko przez członków Zgromadzenia Synodalnego, ale przez cały Kościół.

Ponadto decyzja ta jest związana z trwającym procesem synodalnym. Synod nie jest wydarzeniem, ale procesem, w którym cały Lud Boży jest wezwany do wspólnego podążania w kierunku tego, co Duch Święty pomaga mu rozeznać jako wolę Pana dla Jego Kościoła.

„10 października ubiegłego roku rozpoczęła się pierwsza faza XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat: Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja. Od tej chwili w Kościołach partykularnych odbywa się pierwsza faza synodu, obejmująca słuchanie i rozeznawanie. Owoce rozpoczętego procesu synodalnego są liczne, ale aby osiągnęły pełną dojrzałość, nie należy się spieszyć. Dlatego, aby mieć do dyspozycji więcej czasu na rozeznanie, postanowiłem, że to zgromadzenie synodalne odbędzie się w dwóch sesjach: pierwsza od 4 do 29 października 2023 r., a druga w październiku 2024 roku. Ufam, że ta decyzja będzie sprzyjać zrozumieniu synodalności jako konstytutywnego wymiaru Kościoła, aby pomóc wszystkim przeżywać go w pielgrzymowaniu braci i sióstr, którzy świadczą o radości Ewangelii” - powiedział papież 16 października.