Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2022  /  XXII Dzień Papieski

XXII Dzień Papieski

 16 października, w dzień rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, obchodzony jest XXII Dzień Papieski.

Tegoroczne obchody, tradycyjnie połączone z przyznaniem Nagród TOTUS TUUS i zbiórką ofiar na wsparcie zdolnej, niezamożnej młodzieży, przebiegną pod hasłem „Blask Prawdy - Veritatis Splendor". Jest to tytuł encykliki św. Jana Pawła II z 1993 r., której głównym przesłaniem było przypomnienie nauczania moralnego Kościoła w sytuacji kultury relatywizującej wartość ludzkiego sumienia. Podkreślmy, że sumienie, głos Boga dochodzący do nas z naszych serc, jest wielkim darem Stwórcy dla człowieka.

Oddalając się od Boga i poszukując złudnej wolności poza samą prawdą, człowiek gubi sens i właściwą perspektywę swojego życia. „Przeżywając XXII Dzień Papieski chcemy wrócić do orędzia, które św. Jan Paweł II zawarł w Veritatis splendor. Celem encykliki jest przypomnienie fundamentów moralności chrześcijańskiej. Pomimo prób jej zniekształcania lub podważania, jest ona nadal dobrą propozycją, która może uczynić życie człowieka szczęśliwym" - napisali polscy biskupi w liście na tegoroczny Dzień Papieski.

Podkreślili, że w świecie, w którym zanika umiejętność rozróżniania prawdy od kłamstwa, kultura zamyka się także na sens oraz wartość człowieczeństwa. Wypaczeniu ulegają takie pojęcia jak: miłość, wolność, wspólnota oraz samo określenie osoby ludzkiej i jej praw. Tragicznym potwierdzeniem tego procesu jest aborcja, „którą ukazuje się jako «prawo wyboru» małżonków, a zwłaszcza kobiety. Dzieci traktowane są jako przeszkoda w rozwoju rodziców, a rodzina staje się instytucją ograniczającą wolność swoich członków. Procesy te uderzają w filary cywilizacji i kwestionują dziedzictwo kultury chrześcijańskiej".

Biskupi zwracają uwagę, że odnowa życia moralnego może dokonać się jedynie poprzez ukazanie prawdziwego oblicza wiary chrześcijańskiej. „Dlatego tak ważna dla Kościoła i świata jest Encyklika o «blasku prawdy» (Veritas splendor). Jedynie blask Prawdy, którą jest Jezus, może oświecić umysł tak, by człowiek mógł odkryć sens swojego życia i powołania oraz odróżnić dobro od zła" - czytamy w liście.

- Była to jedna z najważniejszych encyklik Jana Pawła II w sensie przesłania ideowego. Papież w niej chciał się zmierzyć z problemem ważnym już wtedy dla Kościoła i współczesnej cywilizacji. Chciał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie każdy z nas może sobie decydować, co jest prawdą, a co fałszem, co dobrem, a co złem. To byłoby źródłem wielkiego relatywizmu - mówi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

- Papież przypomniał, że kryterium dobra i zła, tego, jaka jest prawda o dobru, jest poza nami. Człowiek nie jest kreatorem prawdy, a tylko ją odczytuje. Dochodzi do prawdy w blasku, którym jest Jezus Chrystus - podkreślił kardynał, zauważając, że dziś wyraźnie widać, jak aktualna jest ta encyklika, zwłaszcza w okolicznościach „niesprawiedliwej, okrutnej wojny na Ukrainie, po pandemii, w czasie inflacji czy drożyzny".

Metropolita warszawski podkreślił, że pontyfikat Jana Pawła II ma swój ogromny potencjał treściowy, tylko trzeba to zgłębić, również przez wszystkie encykliki. - Musimy przejść w mówieniu o Janie Pawle II z poziomu kremówek do zgłębiania jego nauk - mówił kard. Nycz, wskazując, że między Soborem Watykańskim II a papieżem Franciszkiem były wielkie pontyfikaty, a jednym z celów Fundacji i Dnia Papieskiego jest ukazywanie tego wszystkiego.

Kard. Nycz wezwał też do hojnego wsparcia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia", organizatora Dnia Papieskiego, podkreślając, że stypendia dla młodych ludzi, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, są bardzo potrzebne.

Jednym z głównych wydarzeń Dnia Papieskiego jest zawsze uroczysta gala przyznania Nagród TOTUS TUUS. Statuetki otrzymują osoby oraz instytucje, które w swoim życiu, działalności i misji inspirują się nauczaniem oraz postawą św. Jana Pawła II. Przyznawany jest także TOTUS medialny im bp. Jana Chrapka dla dziennikarza lub redakcji i Specjalna Nagroda TOTUS TUUS za promocję osoby św. Jana Pawła II oraz wiarygodne wcielanie w życie na arenie międzynarodowej głoszonych przez niego wartości.