Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2022  /  Uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej Polski

Uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej Polski

 3 maja na Jasnej Górze odbyły się uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej Polski. Było to także dziękczynienie za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego. Wierni błagali o ustanie wojny na Ukrainie.

Sumę odpustową z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski i tysięcy wiernych celebrował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Generał Zakonu Paulinów zachęcał, by nauczanie Prymasa Tysiąclecia było dla nas inspiracją w trudnym czasie niepokoju, byśmy jego wzorem wiązali nasze życie z Maryją.

- Chociaż dla wielu z nas wielki Prymas Tysiąclecia jest już postacią z odległej historii, to nie chcemy, aby jego ewangeliczne przesłanie, doświadczenie wiary oraz zawierzenie Maryi zostało zamknięte w beatyfikacyjnym obrazie - mówił o. Arnold Chrapkowski.

Abp Stanisław Gądecki przypomniał w kazaniu, że kard. Wyszyński był „człowiekiem wolnym i uczył nas prawdziwej wolności i tego, że rzeczy Bożych na ołtarzach cezara składać nie wolno". Podkreślał, że dziś żyjemy „na krawędzi czasu" i nie tylko odmawia się posłuszeństwa Bogu, ale nawet kwestionuje Jego istnienie. Zauważył, że wojna jest wynikiem zwalniania się człowieka od wszelkich norm Boskiego prawa.

Kaznodzieja podkreślał, że jest dumny z postawy rodaków, którzy hojnie udzielają pomocy ofiarom wojny na Ukrainie, a w szczególności tych, którzy przyjmują uchodźców do swoich domów. - W ten sposób Polacy dają całemu światu godny naśladowania przykład chrześcijańskiego miłosierdzia. Dzięki temu cud pojednania polsko-ukraińskiego w miłości i w prawdzie przybliża się do nas wielkimi krokami - mówił abp Gądecki.