Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2022  /  Program duszpasterski Kościoła w Polsce

Program duszpasterski Kościoła w Polsce

Zaprezentowano program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok liturgiczny 2022/2023.

- Program duszpasterski wyrasta z analizy aktualnej sytuacji Kościoła, która dość powszechnie uważana jest za trudną. Coraz częściej nie wierzymy temu, co Kościół mówi i naucza. Dlatego tym bardziej musimy znać istotę Kościoła, jego zadania i cele – mówi bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski.

Program duszpasterski, pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, w odróżnieniu od kilkuletnich programów z lat ubiegłych, zaplanowano na jeden rok. Wiąże się to z chęcią jak największego uwzględniania w programach duszpasterskich znaków czasu i bieżących wyzwań w Kościele. Jednoroczny program nie wyklucza oczywiście możliwości kontynuacji określonych treści w kolejnym roku.

Tradycyjnie odpowiedzialna za opracowanie tego programu Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski uznała w przygotowaniu dokumentu, że konieczne jest pobudzenie i umocnienie wiary w Kościół, tym bardziej, że ta wiara jest w dość głębokim kryzysie. – Bardzo często towarzyszy nam dziś pewne niedowierzanie. Coraz częściej nie wierzymy temu, co Kościół mówi i naucza, przede wszystkim nie znamy treści wiary w Kościół. Wyznajemy tę wiarę co niedzielę w liturgii, a bardzo często nie wiemy do końca, co wyznajemy. Kiedy świat coraz bardziej nastaje na Kościół, tym bardziej trzeba nam znać istotę Kościoła, jego zadania, cele, sens – mówił bp Czaja.

Dlatego – podkreślił – potrzebujemy zgłębić prawdę o Kościele; tę prawdę, która jest nam przez samego Boga objawiona. Kościół stara się przekazywać tę prawdę z pokolenia na pokolenie, nadając jej też interpretację.

Okolicznością, która jeszcze bardziej sprzyja takiemu kierunkowi programu duszpasterskiego jest ogłoszony przez papieża Franciszka synod o synodalności pod hasłem „Ku Kościołowi synodalnemu: wspólnota, uczestnictwo, misja”. Zdaniem bp. Czai, jest to bardzo konkretna podpowiedź kierunku odnowy Kościoła. – Już w samym tytule mamy podpowiedź, ale trzeba najpierw dobrze zrozumieć stwierdzenie „ku Kościołowi synodalnemu” – mówił.

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP zaznaczył konieczność zmiany mentalnej, jeśli chodzi o realizację założeń programu duszpasterskiego. – Trzeba sobie uświadomić, że nie tyle do Kościoła chodzimy, ile że to my ten Kościół stanowimy. Jesteśmy Kościołem, ale nie tylko my, a raczej Duch Święty i my – powiedział.

Program duszpasterski ma następnie przekazać i uświadomić wiernych, że mimo trudnych spraw, trzeba wierzyć w Kościół i wierzyć Kościołowi. Jak wierzyć?

Podmiotem zasadniczym w wypełnianiu tego zadania tradycyjnie będzie parafia, ale jego realizatorem ma być także rodzina i młode pokolenie, nie tylko jako adresaci, ale też aktywne podmioty oddziaływania treści duszpasterskich.

Realizacja nowego programu duszpasterskiego rozpocznie się 27 listopada, w pierwszą niedzielę Adwentu, ale zdaniem bp. Andrzeja Czai już teraz proboszczowie w porozumieniu z parafialnymi radami duszpasterskimi powinni się zastanowić, jak chcą ten program realizować na gruncie wyzwań i potrzeb lokalnej wspólnoty wiernych.

Program duszpasterski będzie realizowany poprzez trzy ścieżki, głównie w parafiach, ale też poza tym lokalnym kontekstem. Są to: przepowiadanie słowa Bożego i katecheza parafialna, zwiastowanie medialne o Kościele oraz kontynuacja dzieła synodalności rozpoczętego synodem ogłoszonym przez papieża Franciszka.

Katecheza parafialna skierowana jest głównie do dzieci oraz rodziców dzieci przygotowujących się do sakramentów pierwszej komunii i bierzmowania, ale też chodzi o członków parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych, którzy – choć są powołani głównie do konkretnego działania – także powinni być odpowiednio uformowani w duchu założeń programu duszpasterskiego.

Program chce nadal wykorzystywać ewangelizacyjną wartość przekazu medialnego, który został odkryty i był z powodzeniem stosowany w czasie pandemii. Ma przy tym rysować to, co dobrego dzieje się w Kościele, oraz być dodatkowym narzędziem w duszpasterskiej pracy na poziomie parafialnym.

– Twórcza wymiana myśli, dyskusja, wzajemne słuchanie i wzajemne snucie marzeń o Kościele – to podstawa trzeciej ścieżki realizacji programu duszpasterskiego, która ma polegać na kontynuowanie dzieła synodalnego – mówi biskup pomocniczy opolski nominat Waldemar Musioł. Wspomina, że są zarzuty, iż niewiele osób wzięło udział w diecezjalnym etapie synodalnym, ale papież Franciszek zaprosił nas na tym etapie do ćwiczeń z synodalności, abyśmy się uczyli na nowo wzajemnego słuchania, wymiany myśli, a w konsekwencji także podejmowania współodpowiedzialności za Kościół. Podstawowym gremium synodalnym są parafialne rady duszpasterskie i ekonomiczne. Trzeba je zaprosić do formacji w oparciu o katechezę i w ten sposób lepiej przygotować do wypełniania zadań synodalności.