Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2022  /  Nauczanie św. Jana Pawła II - katecheza 20.08.1997 r.

Nauczanie św. Jana Pawła II - katecheza 20.08.1997 r.

„Wzór dziewictwa Kościoła” – to temat środowej katechezy św. Jana Pawła II, którą wygłosił 20 sierpnia 1997 r. Oto fragment tego wystąpienia:

„Kościół jest matką i dziewicą. Po stwierdzeniu, że jest on matką na wzór Maryi, Sobór nadaje mu tytuł dziewicy, wyjaśniając jego sens: «jest dziewicą, która nieskazitelnie i w czystości dochowuje wiary danej Oblubieńcowi, a naśladując Matkę Pana swego, mocą Ducha Świętego zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość».

Maryja jest więc również wzorem dziewictwa Kościoła. W związku z tym należy dodać, że dziewictwo nie jest cechą charakterystyczną Kościoła, ponieważ nie reprezentuje stanu życia zdecydowanej większości wiernych. Rzeczywiście, na mocy opatrznościowego zamiaru Bożego droga małżeństwa jest najczęściej rozpowszechnioną formą życia i – można by powiedzieć – powszechną dla ludzi powołanych do wiary. Dar dziewictwa zarezerwowany jest dla ograniczonej liczby wiernych, powołanych do przyjęcia szczególnej misji w życiu wspólnoty kościelnej. (…)

Konstytucja Lumen gentium przypomina także, że dziewictwo Maryi, będące wzorem dziewictwa Kościoła, zawiera również wymiar fizyczny, poczęła Ona bowiem Jezusa za sprawą Ducha Świętego w sposób dziewiczy, bez udziału mężczyzny.

Maryja jest Dziewicą w ciele i Dziewicą w sercu, o czym świadczy Jej pragnienie życia w głębokim zjednoczeniu z Panem, zdecydowanie wyrażone w chwili zwiastowania. Dlatego Ta, która nazywamy «Panną nad pannami», stanowi niewątpliwie dla wszystkich najlepszy wzór czystości oraz całkowitego daru dla Pana. Jednak w sposób szczególny czerpią z Niej natchnienie chrześcijańskie dziewice oraz ci, którzy poświęcają się w sposób radykalny i wyłączny Panu w różnych formach życia konsekrowanego. Tak więc, odegrawszy ważną rolę w dziele zbawienia, dziewictwo Maryi nadal wywiera dobroczynny wpływ na życie Kościoła.

Nie zapominajmy, że pierwszym i doskonałym przykładem wszelkiego życia w czystości jest niewątpliwie Chrystus. Maryja stanowi jednak szczególny wzór czystości przeżywanej z miłości do Pana Jezusa.

Zachęca Ona wszystkich chrześcijan do przeżywania ze szczególnym zaangażowaniem czystości, zgodnie z własnym stanem, i do powierzenia się Panu w różnych okolicznościach życia. Ta, która jest w pierwszym rzędzie Świątynią Ducha Świętego, pomaga wierzącym w odkrywaniu swego ciała jako świątyni Bożej (…) i w szanowaniu jego godności i świętości.

Spoglądają na Dziewicę młodzi szukający prawdziwej miłości i wzywają Jej macierzyńskiej pomocy, by zachować czystość. Maryja przypomina małżonkom podstawowe wartości małżeństwa i pomaga im walczyć ze zniechęceniem oraz panować nad żądzami, które chcą zawładnąć ich sercem. Jej całkowite oddanie Bogu jest dla nich bodźcem, by żyć we wzajemnej wierności i stawiać czoło trudnościom zagrażającym małżeńskiej jedności.

Sobór zachęca wiernych, by wpatrywali się w Maryję i naśladowali Jej dziewiczą i nieskazitelną wiarę, nadzieję i miłość.

Zachowanie nieskazitelnej wiary stanowi ważne zadanie dla Kościoła, powołanego do nieustannego czuwania, również za cenę ofiar i walki. Wiara Kościoła jest bowiem zagrożona nie tylko przez tych, którzy odrzucają orędzie ewangeliczne, lecz przede wszystkim przez tych, którzy akceptują jedynie część objawionej prawdy lecz nie chcą przyjąć całego dziedzictwa wiary Oblubienicy Chrystusa.

Pokusa ta, która pojawiła się już w początkach Kościoła, niestety nadal jest obecna w jego życiu, powodując częściowe tylko przyjmowanie Objawienia lub interpretowanie słowa Bożego w sposób zawężony i subiektywny, odpowiadający współczesnej mentalności i indywidualnym pragnieniom. Maryja, która przyjmuje w pełni słowo Pana, stanowi dla Kościoła niedościgły wzór dziewiczej i nieskazitelnej wiary, akceptując posłusznie i z wytrwałością całą objawioną Prawdę. A dzięki swemu stałemu wstawiennictwu uzyskuje dla Kościoła światło nadziei i płomień miłości – cnót, których niezrównanym wzorem była w swym ziemskim życiu”.