Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2022  /  80. rocznica powstania tzw. Ósemek

80. rocznica powstania tzw. Ósemek

80. rocznicę powstania obchodzą tzw. Ósemki, czyli osoby należące do Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.

Przyjęły one formę życia, która łączy konsekrację oraz świeckość. Instytut założony został 1 listopada 1942 r. przez Marię Okońską w celu podjęcia pracy religijno-wychowawczej wśród dziewcząt i kobiet. Założycielka wierzyła, że przez odrodzoną kobietę odrodzi się rodzina, Polska i świat. Osnową tej pracy miała być szczególna cześć Maryi Jasnogórskiej Królowej Polski. Inspiracją dla nazwy było Osiem Błogosławieństw. Kierownikiem duchowym Instytutu i jego współzałożycielem jako twórca formacji, projektodawca i autor ustaw był ks. dr Stefan Wyszyński.

W konstytucjach, które w 1956 r. napisał już jako Prymas, znalazł się program duchowy: „Członkinie Instytutu oddają się Bogarodzicy w Jej macierzyńską niewolę za Kościół i Ojczyznę, aby z Nią, w Niej i przez Nią całym swoim życiem nieść pomoc Chrystusowi w bliźnich”.

– Nasz charyzmat pozostaje niezmienny – podkreśla Agnieszka Kołodyńska, odpowiedzialna generalna Instytutu. Zauważa, że jest nim pomaganie Matce Bożej wszędzie tam, gdzie przedstawicielki wspólnoty są obecne, a więc w różnych obszarach życia, bo jako osoby konsekrowane, ale żyjące w świecie, posługują w rozmaitych miejscach. – Żyjemy blisko ludzi, by móc im pomagać zbliżać się do Boga, by pomagać zwłaszcza kobietom wzrastać w wierze, by rodziny były silne – powiedziała odpowiedzialna generalna.

Instytut do 2005 r. nosił nazwę Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła. Nazwę zmienił papież Jan Paweł II, który wskazywał też na konieczność podjęcia przez Ósemki medytacji nad dziedzictwem Prymasa Wyszyńskiego.

Instytut od początku związany jest z Sanktuarium na Jasnej Górze, które uważa za najważniejsze miejsce swojego apostolstwa. Wśród jego dzieł był założony 3 maja 1957 r., razem z paulinami, Instytut Prymasowski Ślubów Narodu uczestniczący w realizacji Jasnogórskich Ślubów i Wielkiej Nowenny, a później obchodów Milenium Chrztu Polski. W 1993 r. został przekształcony w Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego i powołany do zabezpieczenia i upowszechniania dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia.

– Trwamy w wielkim dziękczynieniu za 80 lat Instytutu i nasz udział w życiu ks. Prymasa – powiedziała Stanisława Nowicka, która jest świadkiem życia i posługi bł. kard. Wyszyńskiego. Zauważyła, że „jest to wielkie dziękczynienie Bogu, za skrzyżowanie dróg Mari Okońskiej z drogami Prymasa i za to, że ta droga trwa już 80 lat”. – Chcemy dalej nią iść w przekonaniu, że jeżeli Bóg chce zachować naszą wspólnotę, to będą i kolejne powołania – dodała.

Swoją drogę całkowitego oddania Bogu przez Maryję w Instytucie Prymasa Wyszyńskiego realizuje obecnie 79 kobiet.

Stanisława Grochowska, była odpowiedzialna generalna Instytutu podkreśliła, że jego członkinie chcą wciąż na nowo podejmować dziedzictwo bł. Prymasa, pozostając również wierne słowom papieża Jana Pawła II: „zawsze wiernie towarzyszyłyście Prymasowi Tysiąclecia w budzeniu w sercach ludzi potrzeby osobistego oddania się Matce Najświętszej, a przez Jej ręce Chrystusowi”.

Po śmierci kard. Wyszyńskiego papież z Polski prosił, by szczególnym przedmiotem medytacji uczynić jego dziedzictwo. – Chcemy podjąć to dziedzictwo Prymasa na nowo i prowadzić ku przyszłości i doprowadzić do kanonizacji kard. Stefana Wyszyńskiego – powiedziała Stanisława Grochowska.

Dziełem Instytutu jest Dom Pamięci Prymasa Wyszyńskiego w Częstochowie, nieopodal Jasnej Góry. Można w nim zobaczyć m.in. wystawy poświęcone bł. Prymasowi, skorzystać z archiwum jego tekstów, odbywają się w nim sympozja, konferencje, rekolekcje, warsztaty.