Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2021  /  Zmarł abp Henryk Hoser

Zmarł abp Henryk Hoser

 W wieku 78 lat zmarł 13 sierpnia abp Henryk Hoser, pallotyn, misjonarz, biskup senior diecezji warszawsko-praskiej, specjalny wizytator apostolski w Medjugoriu.

W latach 1975-1996 pracował jako misjonarz w Rwandzie, pełniąc różne funkcje i stanowiska: duszpasterz, proboszcz, animator duszpasterstwa rodzinnego, organizator wielu sesji formacji apostolstwa świeckich, promotor apostolstwa słowa drukowanego. W 1978 roku założył w Kigali (Rwanda) Ośrodek Medyczno-Socjalny, którym kierował przez 17 lat oraz Centrum Formacji Rodzinnej. Na kilka lat został też wybrany Przewodniczącym Związku Stowarzyszonych Ośrodków Medycznych w Kigali (BUFMAR), Kierownikiem Centrum Monitoringu Epidemii AIDS i programu opieki psycho-medycznej i socjalnej chorych na AIDS.

Po wojnie domowej w 1994 roku w Rwandzie, na czas nieobecności Nuncjusza Apostolskiego, Stolica Apostolska mianowała go Wizytatorem Apostolskim na Rwandę. Posiadając prawa przysługujące Nuncjuszowi, ks. Henryk Hoser wizytował diecezje, mianował administratorów apostolskich na diecezje wakujące, pomagał biskupom i kapłanom organizować na nowo pracę duszpasterską. Po zakończeniu misji Wizytatora, Ks. Hoser wyjechał z Rwandy.

22 stycznia 2005 r., Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go arcybiskupem i Sekretarzem Pomocniczym Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i Przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyjnych. Sakrę biskupią przyjął 19 marca 2005 r. z rąk kard. Crescenzio Sepe.

24 maja 2008 r. papież Benedykt XVI mianował abp. Hosera Biskupem Warszawsko-Praskim. Diecezję objął 28 czerwca 2008 r. W Episkopacie pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych, był też członkiem Komisji Duszpasterstwa i Rady ds. Rodziny KEP. Od 4 lipca 2009 r. był konsultorem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. W tym samym roku Benedykt XVI mianował Księdza Arcybiskupa uczestnikiem zgromadzenia specjalnego II Synodu dla Afryki.

W 2017 roku papież Franciszek zlecił mu udanie się do Medjugorie w charakterze specjalnego wysłannika Stolicy Apostolskiej, w celu rozpoznania sytuacji duszpasterskiej i potrzeb pielgrzymów, a także wskazania ewentualnych inicjatyw duszpasterskich do podjęcia w przyszłości. 31 maja 2018 r. abp Hoser został mianowany przez papieża Franciszka wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla parafii w Medjugoriu.