Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2021  /  Uroczystości beatyfikacyjne

Uroczystości beatyfikacyjne

 Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej odbędzie się 12 września 2021 r. o godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Szczegóły wydarzenia podano na konferencji prasowej w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Uroczystościom beatyfikacyjnym będzie przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który w imieniu papieża publicznie ogłosi dekrety beatyfikacyjne. Wcześniej sylwetki przyszłych błogosławionych przedstawi metropolita warszawski.

Kard. Kazimierz Nycz powiedział, że uroczystość będzie skromna, na miarę możliwości stanu pandemii. W tej chwili trudno przewidzieć, jaka będzie sytuacja epidemiczna we wrześniu,  dlatego beatyfikacja odbędzie się w Świątyni Opatrzności Bożej, która jest największym kościołem w Archidiecezji Warszawskiej. Gdyby przyjąć ograniczenia obowiązujące w dniu 26 czerwca, w uroczystościach będzie mogło uczestniczyć 7-8 tysięcy osób (2,5 tysiąca w górnym kościele, 1-1,5 tysiąca w dolnym kościele i 3,5 tysiąca na zewnątrz).

1/3 będą stanowili koncelebransi, a wśród nich biskupi z Rzymu, z zagranicy, z Polski i pozostali księża, 1/3 przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz goście zaproszeni ze strony środowisk bliskich Prymasowi Wyszyńskiemu i matce Czackiej oraz 1/3 to reprezentanci Kościoła w Polsce - z poszczególnych diecezji.

Beatyfikacja będzie - jak mówi kard. Nycz - „podwójna" i podkreślił, że wspólna beatyfikacja Prymasa Wyszyńskiego i matki Czackiej nie jest kwestią przypadku, „bo ich drogi przecinały się przez 40 lat bardzo często". 

Gdy z powodu pandemii został w zeszłym roku przełożony termin beatyfikacji kard. Wyszyńskiego, w październiku 2020 r. watykańska kongregacja uznała cud za wstawiennictwem matki Czackiej. -To naturalne, że ich beatyfikacja odbędzie się podczas jednej uroczystości - mówił metropolita warszawski.

Zapowiedział też, że wszyscy będą mogli uczestniczyć w beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego i matki Czackiej poprzez media. Planowany jest m.in. telemost do wszystkich katedr w Polsce i wspólne przeżywanie we wspólnocie transmisji uroczystości beatyfikacyjnej. Sygnał udostępni telewizja publiczna.

Przewodniczący komitetu organizacyjnego uroczystości beatyfikacyjnych bp Rafał Markowski podkreślił, że Świątynia Opatrzności daje możliwość dostosowania się do wymogów sanitarnych w czasie pandemii, a organizatorzy są przygotowani zarówno na sytuację, że obostrzenia zostaną we wrześniu zmniejszone, jak i to, że zostaną zwiększone.  W połowie sierpnia zostaną podjęte decyzje dotyczące liczby przedstawicieli z polskich diecezji, którzy będą mogli uczestniczyć w uroczystościach w Warszawie.

Bieżące informacje o uroczystościach, a także o wydarzeniach przygotowujących do beatyfikacji, znaleźć można na stronie internetowej beatyfikacja.info.

O ile postać Prymasa Wyszyńskiego w czasie przygotowań do beatyfikacji została przez wielu lepiej poznana, to nieco mniej znana jest m. Elżbieta Róża Czacka, założycielka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebniczek Krzyża. - Matka była niewidoma, ale widziała to, co istotne i najważniejsze - tak o Elżbiecie Róży Czackiej mówiła m. Judyta Olechowska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

Wspólna beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i matki Czackiej uzasadniona jest przede wszystkim faktem, iż przez lata obu przyszłych błogosławionych łączyła duchowa więź, odkąd ich drogi splotły się w latach 20. XX wieku, a żywotna współpraca i wzajemna inspiracja trwały aż do śmierci matki Czackiej. 

- Droga świętości jest otwarta dla każdego ochrzczonego, nikogo nie wyklucza, nawet albo tym bardziej osoby niepełnosprawnej. Nie potrzeba do tego nadzwyczajnych darów i czynów, wystarczy wierne pełnienie swoich obowiązków tu, gdzie Bóg nas postawił - wskazała m. Olechowska. Zaznaczyła również wagę posłuszeństwa Bogu i Kościołowi, duchowości mocno zakorzenionej w Kościele, a także ofiarnej służby bliźnim i wynagradzania Bogu za duchową ślepotę świata - na ludzi duchowo niewidomych, oddalonych od Boga. - Dziś trzeba nam patrzeć na wydarzenia, sprawy, ludzi, głębiej niż można to dostrzec tylko wzrokiem fizycznym, i zatrzymać się przed Tym, który jest Ojcem i Dawcą wszelkiego dobra, który obdarza pokojem i miłością, jakiej świat nie daje - mówiła m. Olechowska.

Franciszkanka Służebnica Krzyża stwierdziła też, że beatyfikacja jest okazją do powrotu do ideałów Ewangelii, franciszkańskiej prostoty życia, widzenia siebie i wszystkiego w świetle Bożym, zawierzenia Bożej Opatrzności. - Matka Czacka zaprasza nas do bycia posłusznym narzędziem w ręku Boga, by mógł dokonywać swych dzieł przez tych, którzy dają się poprowadzić - dodała.