Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2021  /  Proces synodalny w Watykanie

Proces synodalny w Watykanie

 9 i 10 października w Watykanie rozpoczął się proces synodalny (17 października rozpocznie się we wszystkich diecezjach świata).

Ma on przygotować cały Kościół do XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które odbędzie się w październiku 2023 roku, a będzie obradować na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja". Zgodnie z wolą papieża Franciszka odbędą się szeroko zakrojone konsultacje na poziomie poszczególnych diecezji, krajów i kontynentów.

„Poszczególne fazy procesu synodalnego sprawią, że możliwe będzie rzeczywiste wysłuchanie Ludu Bożego i zagwarantowany będzie udział wszystkich w procesie synodalnym. Nie jest to jedynie wydarzenie, ale proces, w którym uczestniczą, współdziałając, Lud Boży, kolegium biskupów i Biskup Rzymu, każdy wedle swej funkcji" - wyjaśnia Sekretariat Synodu Biskupów.

Ruchy i stowarzyszenia katolickie - jak podkreśla najnowszy serwis Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich - od lat żyją synodalnością Kościoła, nie nazywając tej drogi synodalnością, ale realizując swoje powołanie.

„Bo oto «podążamy razem» po to, aby głosić Ewangelię słowem i czynem. Wsłuchując się w prowadzenie Ducha Świętego, rozeznając Jego prowadzenie. Żyjąc Słowem Bożym, uczestniczymy w Eucharystii, modląc się prowadzimy dialog z ludźmi poszukującymi. Dbamy o promocję świeckich w Kościele, podejmujemy różne formy apostolstwa, które wynikają z powołania człowieka świeckiego. Aktywnie uczestniczymy w życiu Kościoła podejmując współodpowiedzialność za Jego rozwój, itd. Zachęcamy, aby wesprzeć proces synodalny w parafiach oraz w diecezji, organizując synodalne spotkania konsultacyjne lub zapraszając innych na takie spotkanie organizowane w ramach działalności ruchu" - czytamy w październikowym serwisie Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.