Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2020  /  Wspominamy w Kościele Wszystkich Świętych

Wspominamy w Kościele Wszystkich Świętych

 1 listopada wspominamy w Kościele Wszystkich Świętych. To wielkie i radosne święto, które przypomina nam o tym, że życie ziemskie jest tylko przygotowaniem do wiecznego szczęścia w niebie, gdzie będziemy oglądać Boga twarzą w twarz.

W liturgii prawie każdego dnia wspominamy jakiegoś świętego, który został wyniesiony przez Kościół na ołtarze. Osoba ta jest dla nas przykładem i wzorem do naśladowania. Warto więc poznać życiorysy takich ludzi, ich decyzje i wybory, naukę i pisma. Kościół, ogłaszając ich świętymi, wskazuje nam, że warto im zaufać, bo ich droga do Boga na pewno osiągnęła cel, chociaż często była bardzo trudna, naznaczona zmaganiem z własną słabością, przeciwnościami losu, cierpieniem. Jednak ci ludzie to tylko wybrane przez Kościół przykłady świętości. Osób, które są zbawione jest bowiem zapewne ogromna ilość, ale dla nas oczywiście w zdecydowanej większości pozostają anonimowi. 1 listopada wspominamy w Kościele ich wszystkich naraz. Cieszymy się i dziękujemy Bogu za ich świętość, a także prosimy Stwórcę, aby nam i naszym bliskim również udzielił łaski zbawienia. Co więcej, ponieważ istnieje świętych obcowanie, możemy prosić zbawionych o modlitwę za nas do Boga. Ich wstawiennictwo, ponieważ są już zjednoczeni z Bogiem, ma wielką wartość.

U początków chrześcijaństwa nie brakowało tych, którzy oddali życie za wiarę w Jezusa Chrystusa. W rocznicę ich śmierci odprawiano na ich grobach Eucharystię i czytano opisy męczeństwa.                        Każda gmina chrześcijańska miała specjalne spisy swoich męczenników. Wierzono, że ich wstawiennictwo u Boga ma szczególną wartość. Potem do wspomnianych spisów dodawano nie tylko męczenników, ale wszystkich, którzy wyróżniali się w życiu szczególną więzią z Bogiem. Takie są źródła uroczystości Wszystkich Świętych. 

Natomiast 2 listopada wspominamy w Kościele wszystkich wiernych zmarłych. Tutaj nasza uwaga kieruje się ku cierpiącym w czyśćcu, którzy oczyszczając się tam, ogromnie tęsknią za Bogiem. Możemy skrócić im tę bolesną tęsknotę, przede wszystkim modląc się za nich, ofiarując Mszę św., wypominki, odpusty. Oczywiście modlitwa za zmarłych jest naszym obowiązkiem nie tylko 2 listopada, ale każdego dnia.