Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2020  /  Nowy Rok liturgiczny

Nowy Rok liturgiczny

 Kościół W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy również nowy Rok liturgiczny.

Przypomnijmy, że zgodnie z programem formacyjnym Konferencji Episkopatu Polski rok duszpasterski 2020/2021 jest drugim z cyklu zatytułowanego Eucharystia daje życie, przeznaczonego na lata 2019-2022. Od refleksji nad Eucharystią jako tajemnicą wyznawaną, która towarzyszyła nam w mijającym roku, przejdziemy teraz do rozważania Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej.

Temat duszpasterski roku 2020/2021 brzmi: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy", a towarzyszące mu motto biblijne to: Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba (J 6,32). Symbolami treści i zadań duszpasterskich w tym czasie są chleb i wino. Istotnym celem tego programu duszpasterskiego jest to, aby cała wspólnota wierzących uczyniła Eucharystię centrum swojego życia. Ważna jest umiejętność świadomego i owocnego celebrowania Misterium Chrystusa w liturgii Kościoła, zarówno przez kapłana, jak i świeckich. Stąd też wynikają następujące cele wyznaczone na nadchodzący rok pracy:

- objaśnienie obrzędów Eucharystii w świetle wydarzeń zbawczych, zgodnie z żywą tradycją Kościoła,

wprowadzenie w znaczenie znaków zawartych w obrzędach,

ukazanie znaczenia obrzędów w powiązaniu z życiem chrześcijańskim we wszystkich jego wymiarach: myśli i uczuć, pracy, aktywności i wypoczynku.