Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2020  /  Dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich

Dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich

 28 lutego, w pierwszy piątek Wielkiego Postu, przeżywać będziemy w Kościele w Polsce Dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich. Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich zachęca ruchy i stowarzyszenia do włączenia się w tę modlitwę wynagradzającą. 

Jest to odpowiedź na następujący apel papieża Franciszka:  „Dziś jako lud Boży jesteśmy wezwani, by wziąć na siebie odpowiedzialność za ból naszych braci, zranionych na ciele i na duszy. (...) Zachęcam cały święty wierny lud Boży do modlitwy pokutnej i postu, zgodnie z poleceniem Pana, które rozbudza nasze sumienia, naszą solidarność i nasze zaangażowanie na rzecz kultury ochrony, oraz mówienia «nigdy więcej» wszelkim rodzajom i formom nadużyć".

Z inicjatywy delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp. Wojciecha Polaka zostały opracowane materiały duszpasterskie „Modlitwa zranionego Kościoła". Stanowią one pomoc w przeżyciu pierwszego piątku Wielkiego Postu we wszystkich wspólnotach parafialnych w Polsce, będą także przydatne w innych sytuacjach, które wymagają podjęcia wspólnej pokuty oraz modlitwy wynagradzającej.

„Wykorzystanie seksualne dziecka jest przestępstwem, które domaga się odpowiedzi na różnych poziomach - niesienia pomocy psychologicznej pokrzywdzonym, konkretnych działań prawno-karnych względem sprawców oraz szeroko zakrojonej edukacji i prewencji społecznej, aby zapobiegać podobnym dramatom. Nie możemy jednak zapomnieć, że skrzywdzenie dziecka, zwłaszcza przez osobę duchowną, jest również ogromnym grzechem, który ciężko obraża samego Boga. Stąd konieczność udzielenia pomocy duchowej i potrzeba pokuty, którą w Kościele wspólnie podejmujemy. Stając razem do modlitwy wynagradzającej, uczymy się prawdy o wspólnocie Kościoła, w której żadne cierpienie ani grzech nie są prywatną sprawą. Jesteśmy jednym organizmem na dobre i złe. Gdy cierpi jeden człowiek, współcierpią inni, a grzech każdego z nas osłabia cały organizm (por. 1 Kor 12, 26). Z drugiej strony, nawrócenie, pokuta i modlitwa jednych, umacnia i podnosi całą wspólnotę" - wyjaśnia abp Polak.

W opracowanych materiałach duszpasterskich „Modlitwa zranionego Kościoła" znajduje się szereg propozycji: m.in. dwie wersje rozważań Drogi Krzyżowej (w tym jedna napisana przez osobę skrzywdzoną seksualnie w dzieciństwie), wprowadzenie do Koronki do Bożego Miłosierdzia, rozważania różańcowe. Materiały duszpasterskie do pobrania: https://ochrona.episkopat.pl/ochrona/materialy