Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2019  /  Prośba abp Stanisława Gądeckiego

Prośba abp Stanisława Gądeckiego

 Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, poprosił papieża Franciszka o ustanowienie św. Jana Pawła II Doktorem Kościoła i Patronem Europy.

W 2020 roku mija 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II i 15. rocznica Jego odejścia do Domu Ojca. Pontyfikat papieża z Polski wypełniony był przełomowymi decyzjami i doniosłymi wydarzeniami, które zmieniły oblicze papiestwa i wpłynęły na bieg historii Europy i świata. „Bogactwo pontyfikatu św. Jana Pawła II - przez licznych historyków i teologów określanym Janem Pawłem II Wielkim - wypływało z bogactwa jego osobowości - poety, filozofa, teologa i mistyka, realizując się w wielu wymiarach, od duszpasterstwa i nauczania, poprzez kierowanie Kościołem powszechnym, aż po osobiste świadectwo świętości życia" - napisał w liście do Ojca Świętego Franciszka abp Gądecki.

Zwrócił też uwagę na to, że wielkim osiągnięciem pontyfikatu św. Jana Pawła II był Jego udział w przywróceniu Europie jedności, po ponad pięćdziesięcioletnim podziale, którego symbolem była żelazna kurtyna. Przewodniczący Episkopatu zaznaczył: „Po jednoczącym i kulturotwórczym przepowiadaniu Ewangelii przez świętych Cyryla i Metodego oraz świętego Wojciecha, ponad tysiąc lat później, owoce ich działalności - nie tylko w wymiarze społecznym, ale i religijnym - znalazły swego obrońcę i kontynuatora w osobie papieża Polaka".

- „Ogłoszenie św. Jana Pawła II Doktorem Kościoła to ukazanie, jak doniosłe znaczenie ma dla Kościoła powszechnego, dla naszej wiary i dla kolejnych pokoleń jego nauka. Tytuł Patrona Europy podkreśliłby wkład św. Jana Pawła II w budowanie jej jedności jako nauczyciela wiary, który walczył o to, aby Europa była wierna chrześcijańskim korzeniom, aby nigdy nie zatraciła swojej chrześcijańskiej tożsamości" - mówi w rozmowie z Naszym Dziennikiem abp Wacław Depo.

Obecnie jest 36 Doktorów Kościoła. Są oni nazywani „arystokracją świętych". Doktorzy Kościoła powinni charakteryzować się świętością życia, doniosłością nauczania w odniesieniu do prawdy objawionej. Ich nauka winna wpływać dobroczynnie na życie Kościoła i być wciąż aktualną, jeśli nie we wszystkich, to przynajmniej w wybranych dziedzinach. Wśród Doktorów Kościoła są m.in.: św. Leon Wielki, św. Grzegorz Wielki, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Jezusa, św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

Natomiast Patronami Europy są: św. Benedykt z Nursji, św. Cyryl i św. Metody, św. Brygida Szwedzka, św. Katarzyna ze Sieny i św. Edyta Stein (św. Teresę Benedyktę od Krzyża).