Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2019  /  Nabożeństwo ekspiacyjne w płockim kościele parafii św. Maksymiliana Kolbego

Nabożeństwo ekspiacyjne w płockim kościele parafii św. Maksymiliana Kolbego

 Nabożeństwo ekspiacyjne za profanację wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej sprawowano wieczorem 29 kwietnia w płockim kościele parafii św. Maksymiliana Kolbego.

Na jej terenie kilka dni wcześniej rozwieszono plakaty przedstawiające Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus z aureolami w kolorach tęczy. - Chcemy wynagradzać Tobie i Maryi za nasze grzechy, a szczególnie za sprofanowanie Najświętszego Wizerunku Jasnogórskiego - zwrócił się biskup płocki Piotr Libera słowami modlitwy do Jezusa Chrystusa.

Na początku nabożeństwa proboszcz parafii ks. Tadeusz Łebkowski wraz z wiernymi zwrócił się do Boga m.in. aby ten wybawił ludzi od niewypełniania Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, profanowania świętych obrazów, znieważania słowem, obrazem i czynem macierzyńskiego oblicza Królowej Polski, bluźnierstw przeciwko Bogu, od nienawiści, wszelkich rodzajów niesprawiedliwości, deptania Bożych przykazań, usiłowań zniszczenia prawdy o Bogu w ludzkich sercach czy grzechów przeciw Duchowi Świętemu

Następnie bp Piotr Libera zwrócił się słowami uwielbienia do Jezusa Chrystusa, który do końca był posłuszny Ojcu i wziął na ramiona krzyż, aby wyzwolić każdego człowieka z jarzma grzechu. Z wysokości krzyża dał ludzkości Maryję - własną Matkę za Matkę i Królową wszystkich. Stała się Ona dla polskiego narodu „szczególną Opiekunką i Hetmanką". W Sanktuarium Jasnogórskim, gdzie znajduje się Jej najświętszy i najdroższy sercu każdego Polaka Wizerunek - Ikona Jasnogórska „stale rozdziela swe łaski, wzywa do czynienia wszystkiego, co powie Jej Syn i odbiera wielką cześć i szacunek".

- Pragniemy wynagradzać dziś Tobie, Panie Jezu i naszej Najświętszej Matce za wszelkie zniewagi, których doświadczałeś Ty i Maryja, będąc na ziemi i które trwają do dzisiaj. Chcemy wynagradzać Tobie i Maryi, za nasze grzechy a szczególnie za sprofanowanie Najświętszego Wizerunku Jasnogórskiego. Z głębi naszych serc, jako Twoje dzieci chcemy wołać: „przebacz nam nasze winy" i prosimy: „miej miłosierdzie dla nas i całego świata" - mówił bp Piotr Libera.

Uczestnicy nabożeństwa odmówili część bolesną Różańca św., zaśpiewali Apel Jasnogórski, i modlili się suplikacjami wynagradzającymi. Na zakończenie nabożeństwa bp Libera udzielił wiernym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

 W nocy z 26 na 27 kwietnia nieznani sprawcy rozmieścili wokół kościoła parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płocku plakaty z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, na którym Maryja i Dzieciątko Jezus mieli aureole w kolorach tęczy. Był to ciąg dalszy reakcji środowisk LGBT na wydarzenia, które miały miejsce w tej parafii w okresie Wielkiej Nocy. Na Grobie Pańskim, pod hasłem „Zachowaj nas od ognia niewiary", na ustawionych pod krzyżem pudełkach znalazły się m.in. napisy „LGBT", „Gender", „Homozboczenia". W kolejnych dniach w kościele dochodziło do prowokacji ze strony aktywistów LGBT, a proboszcz parafii otrzymywał telefoniczne groźby.