Strona główna  /  Z życia Kościoła  /  Rok 2019  /  Laureaci nagrody TOTUS TUUS

Laureaci nagrody TOTUS TUUS

C harytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia" w Lublinie, kompozytor i śpiewak Piotr Pałka, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek", Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia i ks. prof. Michał Heller - to tegoroczni laureaci nagrody TOTUS TUUS, której uroczysta gala odbyła się 12 października na Zamku Królewskim w Warszawie w ramach centralnych obchodów XIX Dnia Papieskiego.

W kategorii „Promocja godności człowieka" wyróżnione zostało w tym roku Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia" w Lublinie. Zajmuje się ono niesieniem pomocy duchowej i poprawą warunków życia osób chorych psychicznie i wsparciem ich najbliższych.

 W kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej" nagrodzony został Piotr Pałka, dyrygent, kompozytor i śpiewak. Od 1993 roku komponuje i opracowuje utwory chóralne, które można usłyszeć w kościołach Krakowa i innych miast w Polsce. Od 1998 roku prowadzi ożywioną działalność artystyczną w Krakowie. Jego zainteresowanie muzyką wokalną przyczyniło się do założenia w 1999 roku chóru „Voce Angeli", działającego przy bazylice franciszkanów w Krakowie.

W kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II" wyróżnione zostało Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek". Wydaje przeznaczone dla dzieci miesięczniki, filmy i płyty CD o tematyce wiary.

Wręczony został również „TOTUS TUUS medialny im. bp. Jana Chrapka". W tym roku otrzymała go Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia. Działa od czerwca 1989 r. na mocy porozumienia Sekretariatu Episkopatu Polski z Polskim Radiem. Oprócz realizacji, na mocy tego porozumienia, konkretnych programów, bardzo ważnym elementem działalności redakcji pozostaje obsługa ważnych wydarzeń religijnych, które mają istotne znaczenie społeczne oraz zaangażowanie we współtworzenie całego oblicza programu Polskiego Radia w ważne dni roku liturgicznego, czyli uroczystości, święta i rocznice. Redakcja ma też wkład w nadawanie duchowego oblicza różnym wydarzeniom w życiu społecznym i państwowym.

Pracownicy katolickiej redakcji Polskiego Radia podkreślają, że specyfiką ich pracy jest mówienie o Kościele i o chrześcijaństwie „od wewnątrz". Redakcja nadaje „w tonie współbrzmiącym z tym, w co wierzy Kościół, z tym jak patrzy on na rzeczywistość życia społecznego, na kulturowe oblicze współczesności kształtowane przez postęp cywilizacyjny i technologiczny". W ciągu 30 lat obecności katolickiej redakcji Polskiego Radia udało się wypracować język mówienia o sprawach duchowych, Bogu i Kościele w mediach publicznych. Jest to język pozytywnej propozycji, przekazywanej w duchu dialogu i szacunku dla innych. Jest to propozycja na życie wynikająca z Ewangelii, ukazywana w rozmaity sposób i mająca uwzględniać różne wrażliwości: artystyczną, egzystencjalną, społeczną
i duchowo-eklezjalną. Adresowana jest do rozmaitych grupy odbiorców: od dzieci po osoby starsze. Dociera do wierzących, ale również do tych, którzy nie identyfikują się z Kościołem.

Przyznana została ponadto „Nagroda Specjalna TOTUS TUUS" za rok 2019. Otrzymał ją ks. prof. Michał Heller, profesor nauk teologicznych, specjalizujący się w filozofii przyrody, fizyce i kosmologii.